ANETTE BERG, Stockholm

Jag är en sann entusiast och delar med mig av min glädje och förmåga att se möjligheter. Jag brinner för utveckling och tron på att varje individ och organisation äger kraften att skapa de förändringar de själva önskar.

Jag är född och uppvuxen i Stockholm, men har också bott och arbetat i både USA och Hong Kong. Jag brukar säga att jag är under ständig utveckling och söker alltid nya kunskaper i form av utbildningar och utmanande erfarenheter.

Jag inspireras av våra olikheter och förståelsen för hur vi fungerar. När det tänds en gnista i kundens ögon vet jag att vi är på rätt spår och det är oerhört givande.

Det mesta i livet är som ett pärlband där det gäller att förstå vad den ena pärlan skapar hos nästa, oavsett om det är individ eller organisation.

Vägen till Think Do & Grow har jag tagit genom en karriär inom vitt skilda organisationer och företag, där jag arbetat med både affärsutveckling och i ledande ställning, utvecklingsprocesser har varit ett återkommande tema. De senaste 12 åren har jag ägnat uteslutande åt ledarutveckling och ser det som en otrolig frihet och privilegium att ha möjligheten att röra mig mellan olika organisationer och befattningar.

Mitt specialområde är Enneagrammet som är en psykologisk modell. Detta är ett kommunikationsverktyg som jag använder i både individuella- och teamutvecklingsprogram.

Mobil: 0733 902944                                                                                                                                                     anette.berg(at)thinkdoandgrow.com

HELEN ERIKSSON, Stockholm

Jag tror på människans inneboende potential att nå sina mål och drömmar. Att få vara en del i denna utveckling och se det hända är ett privelegium.

Jag är uppvuxen i Nusnäs strax utanför Mora i Dalarna. Resan därifrån till Stockholm har gått via olika platser i Sverige. Jag är utbildad ingenjör men har också studerat mental träning, juridik och psykologi.

Efter många år inom teknikbranchen i olika roller och positioner var det dags för mig att utveckla den andra sidan av mig som jag brinner för. Att möta människor där de befinner sig och hjälpa dom göra en förflyttning och utvecklas mot uppsatta mål.

Att kunna kombinera min kunskap från den teknikdrivna världen och min erfarenhet av att jobba med många olika företag, tillsammans med förståelsen av individens påverkan i processen gör mig till en bra medspelare i Think Do & Grows team.

Mobil: 0733 792149                                                                                                                                                     helen.eriksson(at)thinkdoandgrow.com

ANNA-CARIN ERIKSSON, Göteborg

För att nå framgång inom den egna utvecklingen tror jag på realistiska målsättningar, där ansvar och befogenhet överensstämmer med varandra, plus att det i grunden måste finnas en vilja att nå dit.

Jag är född i Lidköping och uppvuxen  i Nossebro på Varaslätten och i Lindome, söder om Göteborg.  Efter skoltiden var jag under 3 års tid  bosatt i Washington DC, USA, där jag arbetade och studerade vidare. Väl  hemma i  Sverige igen var det dags att starta familj och yrkeskarriär. Jag utbildade mig bl.a på IHM Business School  till Marknadsekonom, DIHM, och fortsatt  inom ledarskap och har arbetat som mentor. Min yrkes karriär har stegvis utvecklat mig vidare i olika ledarroller under åren. Detta har i sin tur givit mig den stora erfarenhet av att leda och driva  företag och organisationer mot utsatta mål.

Som person är jag mycket för entreprenörskap, vilket är en betydande del i varför egen såväl som andras utveckling är viktig för mig. Att se utveckling och förändring hos medarbetare och kollegor runt mig är för mig en stor inspirationskälla och fungerar i sig som en drivkraft.

Think Do & Grow har ett för mig mycket tilltalande och konkret koncept för den svenska marknadens ledare, tillsammans med ledarutvecklarna är vi ett ovärderligt nätverk med mycket bred kompetens från ett flertal olika branscher. Jag använder min egen trygga och lyhörda personlighet och engagemang till att i samverkan med Think Do & Grow, och hjälpa andra till framgång. Mina egna framgångar inom organisations- och affärsutveckling inom bland andra service och tjänstesektorerna ger mig personligen en mycket bra grund att stå på.

Mobil: 0766 379389
anna-carin.eriksson(at)thinkdoandgrow.com

LENA ENGSTRÖM, Göteborg

Jag älskar att få vara delaktig i människors utveckling. Att få se människor växa långt över sina egna förväntningar och uppnå drömmar de bara vågat drömma om, är vad som gör hela skillnaden för mig.

Jag är född i Norrköpig och uppvuxen i Göteborg. I grunden är jag utbildad civil ekonom, och har under de senaste åren haft förmånen att få sitta med i en rad kommersiella och ideella styrelser. Detta har givit mig god träning i arbetet med strategiska frågor.

Under hela mitt liv har jag alltid varit nyfiken och sökt nya utmaningar. Jag har lätt för att brinna för olika mål, och är duktig på att få med mig människor mot en bestämd vision. Med Think Do & Grow får Anette och jag möjlighet att skapa den organisation som vi själva alltid har velat ingå i.

Samarbete och generositet är, enligt min erfarenhet, receptet för att bygga en framgångsrik organisation. Och det är den kunskapen jag vill dela med mig av till andra.

Mobil: 0704 979768                                                                                                                                                     lena.engstrom(at)thinkdoandgrow.com

ANETTE BERG, Stockholm

Jag är en sann entusiast och delar med mig av min glädje och förmåga att se möjligheter. Jag brinner för utveckling och tron på att varje individ och organisation äger kraften att skapa de förändringar de själva önskar.

Jag är född och uppvuxen i Stockholm, men har också bott och arbetat i både USA och Hong Kong. Jag brukar säga att jag är under ständig utveckling och söker alltid nya kunskaper i form av utbildningar och utmanande erfarenheter.

Jag inspireras av våra olikheter och förståelsen för hur vi fungerar. När det tänds en gnista i kundens ögon vet jag att vi är på rätt spår och det är oerhört givande.

Det mesta i livet är som ett pärlband där det gäller att förstå vad den ena pärlan skapar hos nästa, oavsett om det är individ eller organisation.

Vägen till Think Do & Grow har jag tagit genom en karriär inom vitt skilda organisationer och företag, där jag arbetat med både affärsutveckling och i ledande ställning, utvecklingsprocesser har varit ett återkommande tema. De senaste 12 åren har jag ägnat uteslutande åt ledarutveckling och ser det som en otrolig frihet och privilegium att ha möjligheten att röra mig mellan olika organisationer och befattningar.

Mitt specialområde är Enneagrammet som är en psykologisk modell. Detta är ett kommunikationsverktyg som jag använder i både individuella- och teamutvecklingsprogram.

Mobil: 0733 902944                                                                                                                                                     anette.berg@thinkdoandgrow.com

KARIN MATTSSON, Stockholm

Jag är framför allt en god lyssnare som har lätt att sätta mig in i och förstå en kunds situation, vilket ger en styrka när vi gemensamt ska blicka framåt.

Född och uppvuxen i Avesta i södra Dalarna, med naturen inpå knutarna. Musik är ett stort intresse som hela familjen delade och utövade.

Jag har studerat ekonomi med inriktning på marknadsföring vid Uppsala Universitet, en bred utbildning som var mycket passande för mig.

Redan från början fanns viljan att arbeta brett inom området marknad, för att förstå helheten i en organisation. Arbetade huvudsakligen inom inköp, logistik, medierevision, marknadsundersöknings-verksamhet och lösningsförsäljning. I försäljningen har det viktigaste varit att förstå kunden och dess behov för att ta fram feedbacklösningar som bidragit till utveckling av kundens verksamhet. Det finns många likheter med att utveckla ledare på Think Do & Grow men här kommer jag närmare individen, som är mitt stora intresse och extra motiverande.

Mitt stora intresse för människor och friskvård innebar att jag i samband med väntan på andra barnet, passade på att utbilda mig till Massage terapeut. Praktiserade också detta i egen verksamhet under en tid efter utbildningen. Detta som ett led i att förstå människan till både kropp och själ. Den breda erfarenhet jag har innebär en trygg grund att stå på.

Den absolut största inspirationen i mitt arbete är mötet med människor och möjligheten att bidra med nya perpektiv och lösningar i deras arbetssituation.

Jag är övertygad om att människor har en ofta stor outnyttjad kapacitet. Med rätt synsätt och metoder för respektive person kan vi överträffa tron om oss själva.

Think Do & Grow är ett spännande företag med nytänkande och framåtanda. Vi lever som vi lär och vill ständigt utvecklas. Här finns möjligheter att inspirera andra till att också utvecklas utifrån respektive persons önskan och företags strategi.

Efter att under många år arbetat med företag med olika förutsättningar och behov, har jag utvecklat en förmåga att förstå och ringa in behov för att sedan hitta en väg till utveckling och lösning. Jag har arbetat med lösningar inkluderande både hårda och mjuka värden, vilket ger förståelse och perspektiv.

Mobil: 0706 188194                                                                                                                        

karin.mattsson(at)thinkdoandgrow.com

 

LARS ENGSTRÖM, Göteborg

Som god inspiratör och vaken lyssnare har jag förmågan att föra både grupper och individer framåt mot satta mål och också prestera optimalt. Bakgrunden som elitidrottare och sedermera som tränare och ledare inom näringslivet har hjälpt mig att utveckla min egen ledarstil som jag brukar kalla för ”kärleksfullt utmanande”.

Jag kommer från västkusten, där jag föddes i Göteborg, för att sedan tillbringa min uppväxt i Lerum. Jag är en  tävlingsmänniska, vilket visade sig redan i ungdomsåren, då jag tävlade idrottsligt på elitnivå.

Med en positiv och nyfiken läggning och en allmänt entreprenöriell anda har jag skaffat mig en utbildning som civilekonom med inriktning på ekonomiska kalkyler. Under min karriär har jag skaffat mig gedigen erfarenhet inom verkstadsindustrin där jag arbetat med kvalitetsstrategier och Controlling.

Som medarbetare på Think Do & Grow är jag en del i en modern organisation med ett team som tillsammans besitter en mycket stor bredd på sin kompetens. Som en del i detta har jag en möjlighet att låta andra dra nytta av mina speciella egenskaper och kunskaper.

Mobil: 0708 219211                                                                                                                                                     lars.engstrom(at)thinkdoandgrow.com

MATS ANDERSSON, Göteborg

Under mina uppväxtår i Lerum fick jag inte bara lära mig att våga tro på mig själv och mina idéer, jag fick också självförtroende i att genomföra dom.

Med kockyrket som bas och en Magisterexamen från Oxford har tiden lett mig vidare i livet via VD jobb i retail och servicebranschen till nuvarande jobb som ledarutvecklare.
Jag har själv stor erfarenhet av att driva igenom tankar och idéer till handling. Det handlar bara om att ställa sig rätt frågor och att våga. Som femtonåring arrangerade jag stora projekt med lanstinget som finansiär till förmån för våldsbekämpande organisationer. I vuxen ålder flyttade jag med fru och barn till Oxford till förmån för studier och kommande chefs och VD jobb. Jag har också frågat mig själv om det är genomförbart att springa från Göteborg till Stockholm, det var det…

I dag har mina år av erfarenhet gett mig utrymme att flytta fokus från mig själv till medvetna kunder redo för utveckling. Med min energi, målmedvetenhet och entusiasmerande personlighet i kombination med att skapa förtroende hjälper jag mina kunder till framgång i världsklass. Det kan handla om politik, frivilligorganisationer, idrott eller lönsamhet. Området spelar ingen roll. Min utgångspunkt är att alla har så enormt mycket kunskap och erfarenhet att bidra med.
Alla har en inneboende potential – det som skiljer oss åt är bara att vissa använder den mer än andra.
Jag finner otrolig inspiration i att få kunder att utvecklas, med Think Do & Grow kan jag göra det. Känslan att förlösa de krafter som gör det möjligt att komma i mål är enorm. Jag gör det genom att ställa frågor.

Vågar du låta mig ställa frågor till dig?

Mobil: 0733 125973                                                                                                                                                     mats.andersson(at)thinkdoandgrow.com

RICHARD FREDRIKSSON, Göteborg

Jag är övertygad om att alla människor har en stor inneboende potential. Genom nya insikter, en vilja till förändring, tydliga mål och hårt arbete kan alla åstadkomma önskade förändringar i sitt eget liv, såväl i arbetet som privat.

Jag är född och uppvuxen i Östersund med två yngre systrar. Studier och arbete har tagit mig via Umeå, Stockholm, Lessebo, Alperna, Cypern, Spanien, Göteborg till Alingsås. Jag är gift med Annika och har två underbara döttrar.  

Under min yrkeskarriär har jag samlat erfarenheter från vitt skilda områden; militär, lärare, reseledare och servicebranschen. Jag har drygt 20 år i ledande befattningar på olika nivåer varav 13 år som VD.

Som ledare har jag drivits av nyfikenhet, förändring, utmaningaen och att skapa goda resultat. Min styrka är att jag ser möjligheter i omständigheter istället för problem. Jag inspireras av att se människor växa, utvecklas, lyckas och gå vidare till nya spännande utmaningar.

Sedan 2010 arbetar jag som ledarutvecklare där jag stöttar ledare och nyckelpersoner och bidrar till deras utveckling. Att lyssna, vara närvarande, se möjligheter och att positivt utmana är viktiga ledord i mitt arbete för att åstadkomma önskvärd positiv förändring i såväl arbete som privat för mina kunder.

Vilken utveckling skulle du vilja se hos dig och dina team i företaget?

Mobil: 0727 363340                                                                                                                                                richard.fredriksson(at)thinkdoandgrow.com

ANETTE BERG, Stockholm

Jag är en sann entusiast och delar med mig av min glädje och förmåga att se möjligheter. Jag brinner för utveckling och tron på att varje individ och organisation äger kraften att skapa de förändringar de själva önskar.

Jag är född och uppvuxen i Stockholm, men har också bott och arbetat i både USA och Hong Kong. Jag brukar säga att jag är under ständig utveckling och söker alltid nya kunskaper i form av utbildningar och utmanande erfarenheter.

Jag inspireras av våra olikheter och förståelsen för hur vi fungerar. När det tänds en gnista i kundens ögon vet jag att vi är på rätt spår och det är oerhört givande.

Det mesta i livet är som ett pärlband där det gäller att förstå vad den ena pärlan skapar hos nästa, oavsett om det är individ eller organisation.

Vägen till Think Do & Grow har jag tagit genom en karriär inom vitt skilda organisationer och företag, där jag arbetat med både affärsutveckling och i ledande ställning, utvecklingsprocesser har varit ett återkommande tema. De senaste 12 åren har jag ägnat uteslutande åt ledarutveckling och ser det som en otrolig frihet och privilegium att ha möjligheten att röra mig mellan olika organisationer och befattningar.

Mitt specialområde är Enneagrammet som är en psykologisk modell. Detta är ett kommunikationsverktyg som jag använder i både individuella- och teamutvecklingsprogram.
                                                                                         
Mobil: 0733 902944                                                                                                                                                     anette.berg@thinkdoandgrow.com

LENA ENGSTRÖM, Göteborg

Jag älskar att få vara delaktig i människors utveckling. Att få se människor växa långt över sina egna förväntningar och uppnå drömmar de bara vågat drömma om, är vad som gör hela skillnaden för mig.

Jag är född i Norrköpig och uppvuxen i Göteborg. I grunden är jag utbildad civil ekonom, och har under de senaste åren haft förmånen att få sitta med i en rad kommersiella och ideella styrelser. Detta har givit mig god träning i arbetet med strategiska frågor.

Under hela mitt liv har jag alltid varit nyfiken och sökt nya utmaningar. Jag har lätt för att brinna för olika mål, och är duktig på att få med mig människor mot en bestämd vision. Med Think Do & Grow får Anette och jag möjlighet att skapa den organisation som vi själva alltid har velat ingå i.

Samarbete och generositet är, enligt min erfarenhet, receptet för att bygga en framgångsrik organisation. Och det är den kunskapen jag vill dela med mig av till andra.

Mobile: +46 704 979768                                                                                                                                                      lena.ensgstrom@thinkdoandgrow.com

JESSICA KRANTZ, Stockholm

Jag tror verkligen på att alla människor har lika värde, att man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad och att ”what goes around, comes around”.

Jag växte upp i Täby utanför Stockholm, men har under åren flyttat till både Skåne och senare till USA för att utbilda mig. Först på idrottsgymnasium och senare på San José State University i Kalifornien, där jag tog en Bachelor of Arts examen inom reklam- och teveproduktion. Jag har också läst idrottspsykologi, ledarskap vid Stockholms Universitet samt utbildat mig till coach.

På det professionella planet är jag övertygad om att alla kan utvecklas. Jag tror på att vi alla kan påverka våra tillstånd genom att styra tankar och känslor som leder till önskade handlingar. Jag tycker följaktligen att vi ska välja positiva tillstånd.

Jag har mycket erfarenhet och kontakter inom idrottsvärlden och då särskilt inom golf. Golf är en sport som man väldigt lätt kan appliceras på övriga livet/näringslivet.

Think Do & Grow är en samling personer och personligheter som tillsammans har en väldigt stor erfarenhet och mångfald i bagaget. Jag är övertygad om att just dessa egenskaper är högst bidragande till vår framgång. Själv är jag mycket hungrig på ny kunskap. Jag läser mycket böcker inom ämnen som psykologi, ledarskap, business och biografier av häftiga personer.

Mitt mål är att hjälpa, utmana och utbilda företag och individer att utvecklas och bli godare.

Mobil: 0702 274878                                                                                                                           jessica.krantz(at)thinkdoandgrow.com

 
ULRIKA LANZÉN, Stockholm

Både individer och organisationer är unika och mitt driv kommer av att se människor arbeta mot samma mål och samtidigt använda sig av sin växande potential. Det krävs mot för att våga utvecklas och att se vad som är nyckeln till framgång, och för att nå framgång krävs inspirerande visioner och mål för att alla ska kunna bidra till succé.

Jag är född på västkusten och mina första år tillbringade jag i Portugal, Skanör och Göteborg innan jag flyttade med min familj till huvudstaden dit jag kom när jag var 12 år. Jag är uppvuxen i en tennisfamilj så detta blev och är en naturlig del i min vardag.

Jag har en ekonomi och beteende examen från Universitetet och människors inställning, attityd och beteenden har alltid intresserat mig och har också format mig till den jag är idag. Min erfarenhet inom personal och HR området gör att jag är trygg och van att arbeta med individer samtidigt som jag vet vilka frågeställningar och möjligheter som företag önskar och vill ge sina medarbetare med de har kanske inte de rätta verktygen.

Min förmåga att driva och modet att börja från noll och bygga är min absoluta styrka. Jag inspireras av att se någpt växa från grunden till att se det nå ett uppsatt mål med förhoppningsvis gott resultat. Jag har förmågan att skapa förtoende hos människor jag möter och jag ser varje individs potential och gör vad jag kan för att den ska utvecklas ytterligare.

Som ledarutvecklare får jag förmånen att möta varje individ och genom de verktyg och processer som finns hos Think Do & Grow har jag möjligheten att utveckla och ge de bästa förutsättningarna för att få individer och organisationer att växa.

Mobil: 0706 621361

ulrika.lanzen(at)thinkdoandgrow.com

TOMAS JACOBSSON, Göteborg

”Framgång kommer inifrån. Hur framgångsrik du är, styrs av dina tankar, vad du säger och vad du gör”

I Kungälv såg jag dagens första ljus, växte upp, för att senare under min militärtjänst flytta till Göteborg. Knappt två år i Stockholm har det också blivit. Mina fortsatta studier blev på IHM (marknadsekonomi) i mitten på 80-talet och sedan i slutet på 90-talet IHMs Master program, som fokuserar på ledarskap. Jag fortsatte med att läsa kvällskurser inom  österländsk och västerländsk filosofi, gå första delen inom psykosyntesutbildningen och hösten 2012 gick jag en NLP-utbildning hos Elene och Lars-Eric Uneståhl på Skandinaviska Ledarhögskolan.

Sedan mitten på 80-talet har jag jobbat med försäljning och affärsutveckling i olika former. Säljchefs- och personalansvar har jag också haft. Länge trodde jag att framgång inom säljarbetet berodde på produkt- och branschkunskap i kombination med konventionella säljtekniker. Min övertygelse är att individers framgång handlar till största del, om utveckling på det personliga planet.

Det som inspiretat mig mest inom säljyrket har varit mötet med människor, att göra affärer, och där båda parter blir nöjda. I min nuvarande position handlar det om att se människor få klarhet i sina ambitioner att sätta mål och hur de själva kan motivera sig till framgång.

När jag inte hjälper andra att nå sin fulla potential, utmanar jag gärna mig själv. Exempel på detta är utveckla mitt gitarrspel, mina vandringar och skidåkning i de Skandinaviska fjällen och Alperna, samt paddling längs Sveriges långa kust.

Mina värderingar baseras på rak och tydlig kommunikation, ärlighet och prestigelöshet.

Mitt specialområde är att coacha och hjälpa säljchefer, affärsutvecklare och säljare att nå sin fulla potential. Ett optimalt sammanhang att göra detta är inom Think Do & Grow.

Mobil: 0706-029 100
tomas.jacobsson(at)thinkdoandgrow.com

 

ANDERS LANGE, Göteborg

För mig är framgång när man lever fullt i enlighet med sina värderingar och drivkrafter. För att nå dit behöver man tid för reflektion för att klargöra sig själv, sina drömmar och sina mål. Min uppgift som ledarutvecklare är att hjälpa mina kunder i den processen. Det handlar om att stänga av autopiloten och att mer medvetet hantera de dagliga valen och besluten. Det kallar jag fokuserat ledarskap.

Jag är född i Sörmland men blev västkustbo när jag var 11 då familjen flyttade till Mölndal. Bor numera vid havet längst ner på Onsalahalvön.
Under skolåren ägnade jag mycket tid åt lagsporter – basket och fotboll – men också åt musicerande i orkester. Min utbildning är civilingenjör i elektroteknik på Chalmers Tekniska Högskola.

Vuxenresan började som ivrig nybliven civilingenjör med lust att arbeta med utmanande utvecklingsprojekt, gärna under tidspress. Blev chef ganska tidigt i karriären och fick nya perspektiv på vad som är viktigt. Det handlar inte bara om tekniken och affärsperspektiven men framförallt om att förstå motiven och drivkrafterna hos de människor som skapar, samspelar och åstadkommer resultat. Det blev så småningom naturligt att på heltid arbeta med att utveckla andra ledare till sin egen fulla potential.

Som ledarutvecklare stimuleras jag oerhört av att se hur människor ökar sin medvetenhet, öppnar sig för nya insikter och omvandlar dessa i konkreta handlingar och i nya vanor och attityder.

Jag är en god och empatisk lyssnare som snabbt förstår en ny situation. Min förmåga att ställa frågor som väcker nya tankar och förändrar referensramarna hjälper min kund att klargöra sig själv och att se det väsentliga i vägen framåt.

De olika erfarenheterna hos alla spännande Think Do & Grow kollegor skapar berikande möten där vi alla får nya insikter och tips om hur vi blir ännu bättre som ledarutvecklare.

Min långa bakgrund från högteknologiska och internationella industriföretag gör att jag snabbt förstår situationen och utmaningarna för ledare och nyckelpersoner i teknik-, kunskaps-, och tillverkningsföretag. Det innebär att vi direkt kommer in på det som är väsentligt i situationen.

Mobil: 0738-171004
anders.lange(at)thinkdoandgrow.com

CATARINA BACHÉR, Växjö

Förändring - change, innebär mycket för mig. Jag är övertygad om att vi alla har en potential, vi behöver bara viljan och modet att ta fram och använda den. Förståelse för utveckling och förändring kommer inifrån.

Jag är uppvuxen i de mörka skogarna i Växjö Småland, och bär med mig att det mesta går att göra på "småländskt vis". Med idérikedom, engagerade ledare, medarbetare och kunder skapas produktiva och hållbara organisationer. Det är människorna som gör resultatet.

Förändringsledning och utvecklingsprocesser har varit min röda tråd genom mitt yrkesliv. Mina erfarenheter och kunskaper inom ekonomi, change management och informations logistik, har lett mig till flera ledande positioner i såväl mindre privatägda företag till större koncerner. Tidigt förstod jag att verksamhetens resultat nås när verksamhetens mål och strategi förenas med individernas mål. Förståelsen över vad som behöver göras, hur det ska göras och varför. Hitta energi och entusiasm.

Det handlar om att "leda sig själv" i sin vardag. Det man ger energi och tid åt växer, frodas och utvecklas. Detta har fört mig vidare att på heltid arbeta med att utveckla individer och verksamheter, att få ledare att leda och team att samarbeta.

Jag har ett genuint intresse för individen och företagande och har förmåga att få saker och ting att växa, utvecklas och ta form.

Mina specialområden är Enneagrammet som är en psykologisk validerad modell som ger oss insikt i att använda våra resurser på bästa sätt, och change management. Som ledarutvecklare hos Think Do & Grow med dess verktyg, processer och erfarna kollegor, har jag än störrre möjlighet att verka för att få individer och verksamheter att växa.

Mobil: 0768 582266

catarina.bacher(at)thinkdoandgrow.com

FREDRIK PALMQVIST, Göteborg

För mig handlar ledarskap om att inspirera - att utifrån en utvecklad självinsikt kunna inspirera andra till utveckling och resultat. Det krävs en djup kunskap om sig själv och sina egna drivkrafter och värderingar för att nå fram till ett inspirerande och utvecklat ledarskap. inte minst krävs det mod - mod att reflektera, mod att lämna det trygga och mod att kommunicera. Alla har den potentialen. Alla kan utvecklas. Alla kan inspirera.

Mitt yrkesliv består av två tydliga perioder; en period under vilken jag arbetade med marknadsanalys, vilket utvecklade min analytiska förmåga. Den andra tydliga perioden har fokus på utbildning, kompetensutveckling och människonära frågor. Jag har varit med och byggt upp en nystartad friskola, jag har fungerat som utbildningschef inom miljö- och kvalitetsområdet och utbildningsansvarig inom den humanitära sektorn. Dessa uppdrag har gett mig erfarenhet av att driva utvecklingsprocesser på individuell nivå. Jag är utbildad civilekonom, med inriktning mot marknadsföring.

Jag är utbildad Higher Ground Leadership Coach vid Secretan Center, Canada. I Think Do & Grow finner jag stora likheter vad gäller synsätt och verktyg. Att vara med i en utvecklingsprocess där en medmänniska eller en grupp av medmänniskor utvecklas i sitt ledarskap och därmed i sina liv - det är det som inspirerar mig. 

Jag tror på samtalet som grund för utveckling. Jag tror på möjligheterna som återfinns i frågor och ett nyfiket förhållningssätt samt ett aktivt lyssnande. Jag tror på kraften som finns i tydliga värderingar och starka drömmar. Jag menar att tydliga mål och strategier behöver rikta kreativitet och den skapande energin så att resultat uppnås. Då uppstår underverk!

I kombination med kraftfulla verktyg ger jag dig mitt fullständiga fokus. Jag delar gärna med mig av min energi och inspiration. Jag ser fram emot att träffas!

Jo, förresten, jag har bott i Göteborgsområdet större delen av mitt liv.

Mobil: 0708 710725
fredrik. palmqvist(at)thinkdoandgrow.com

 

CARINA RIDENIUS, Göteborg

Jag tror på individens egen förmåga om en önskan att utvecklas, se nya utmaningar och möjligheter och att kunna uppnå sina drömmar. Jag är bra på att entusiasmera och få mina medmänniskor engagerade. 

Jag är född och uppvuxen i Borås, men studier och yrkesval medförde att jag flyttade efter avslutad gymnasieskola. Har sedan dess bott på många platser i Sverige, men också utomlands. Är nu bosatt i Göteborg.

Mina ledord har alltid varit lärande, nyfikenhet och att finna nya utmaningar. Dessa ledord har lett mig genom ett långt och mycket varierat studie- och yrkesliv, med två magisterutbildningar, Master of Arts och Master of Science. Den senare med inrikting på information management, dvs informations- och kommunikationsstrukturer inom organisationer. Jag har arbetslivserfarenhet från både företag, organisatioer och förvaltningar, samt styrelseuppdraqg i både ideella och kommersiella styrelser.

Med ett långt arbetsliv med ledarerfarenheter kändes det naturligt att gå vidare som ledarskapskonsult. När jag fick möjligheten att göra det i Think Do & Grow kände jag mig verkligen lyckligt lottad. Ledarskapsprogrammen inom Think do & Grow ligger i framkant inom sitt område och erbjuder både utmaningar, utveckling och livslångt lärande.

Mobil: 0706 260927                                                                                                        carina.ridenius(at)thinkdoandgrow.com

Vi är de främsta
inom vårt område
VI TROR ATT MÅNGFALD OCH ERFARENHET GÖR OSS UNIKA, KUNNIGA OCH INSPIRERANDE

Think do & grow är grundat av Anette Berg och Lena Engström som ägnat sig åt ledarutveckling i egna företag i mer än tio år. Vi har tillsammans framgångsrikt genomfört ledarträning med fler än tusen chefer och ledare i fler än hundra svenska företag och organisationer.

Vi är en grupp passionerade ledarutvecklare som verkar för framgång både i affärer och i privatlivet. Våra olika unika bakgrunder gör att det vi erbjuder har en svårslagen bredd. Vi har olika drivkrafter som tillsammans skapar en otrolig energi och framåtanda.

Våra olika utvecklingsprogram är framtagna i Sverige och skräddarsys efter varje person och dess behov.

Vårt enkla och rättframma sätt att angripa olika problemområden och situationer hos våra kunder har visat sig vara både framgångsrikt och uppskattat. Vi är själva under ständig utveckling och tror att träning är en förutsättning för goda resultat.
 

Map