God kommunikation bygger förtroende. En god kommunikatör är pålitlig, trovärdig och ärlig.

För att få gehör för det budskap hen vill kommunicera krävs också att hen förstår mänsklig dynamik på alla nivåer. Vad är det vi regerar på och hur och inte minst varför. Att dessutom besitta förmågan att förmedla budskapet på ett inspirerande sätt, sluter cirkeln. Att framträda oavsett om gruppen är stor eller liten känd eller okänd kan många gånger skapa stress vilket i sin tur gör att budskapet går lite förlorat. Hur gör man då för att bli en god talare som bygger förtroende, inspirerar och är trovärdig?

Lyssna gärna på podden Inspirerande Ledarskap och Karolina Rahm, ledarutvecklaren med en skådespelarbakgrund, från Think Do & Grow när hon delar med sig av sina tips för att bli en förtroendeskapande ledare.

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/size/25/?search=karolina+rahm

Att skapa förtroende