”När människorna utvecklas, utvecklas din verksamhet”

”När människorna utvecklas, utvecklas din verksamhet”

Hur leder du dina millennial-medarbetare?

Baby boomers, Generation X, Millennials, Generation Y.. det kan bli något svårt att ha reda på alla dessa olika begrepp.

Frågan är om det är så viktigt att kategorisera generationer utifrån när i tiden de är födda, antagligen inte. Däremot är det viktigt att förstå vad som överlag motiverar olika grupper människor, om man nu tillåter sig att generalisera.

Google, Amazon och Tesla är alla bolag som grundats av Generation X:are. Generation Y föddes med en smartphone i handen, inte sällan hör vi om femåringar som förklarar för sina mor- och farföräldrar hur man använder olika funktioner i telefonen. Däremellan står den generation som kallas för Millennials. Vad drivs dessa människor av och vad värdesätter de?

Att leda yngre generationer kräver precis som förändringsprocesser anpassning, vilja och lyhördhet. Bra kommunikationsförmågor och en coachande ledarstil underlättar vägen till att förstå, motivera och behålla duktiga yngre medarbetare.

Lyssna gärna på Ellen Broström i podden ”I huvudet på en millennial” i vår podd Inspirerande Ledarskap: https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/i-huvudet-pa-en-milleniel/

Vi på Think Do & Grow utmanar och ger stöttning till våra kunder så att de kan vässa sitt ledarskap och behålla duktiga medarbetare. Hur kan vi hjälpa dig i din organisation?

Coachar du dina medarbetare till så hög lön som möjligt?

Coachar du dina medarbetare till så hög lön som möjligt?

De flesta företag förväntar sig att medarbetarna ska ta ansvar och leda sig själva till satta mål, både de individuella och övergripande. Många leder utifrån nyckeltal och inte sällan finns det förväntningar, frågan är dock om förutsättningarna alltid finns.

Det är lätt att utveckla chefer först, och inte se alla medarbetare som ledare. Att investera i människan och se det som utveckling som kommer generera ett resultat, och att det inte är en kostnad är en nyckelfaktor för att förväntningar ska kunna införlivas.  Genom att ge medarbetarna inflytande och ställa sig de rätta frågorna kan det skapas ett stort engagemang och delaktighet. Att våga ta sig tid för samtal kan vara utmanande när produktivitet mäts i lönsamhet.

Ett ledarskap och en kultur som skapar nöjda kunder genom att anställda får möjlighet att leda sig själva på bästa sätt och utvecklas borde vara en win-win. Om det dessutom inte finns ett lönetak är chanserna stora att medarbetarna trivs och vill stanna.

Detta är Indoor Energys filosofi, genom att låta alla vara med och få ett stort inflytande och säkerställa att medarbetare får de bästa möjligheterna och där igenom vill stanna och bidra till nöjda kunder. Lyssna till Mats Bjelkevik, VDn som personligen bidrar till att utveckla medarbetarna och ser det som sin uppgift att coacha dem till så hög lön som möjligt.

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/size/25/?search=bjelkevik

Think Do & Grow ser alla som ledare och utvecklar inte bara chefer. När alla ser sig som ledare och förstår hur viktigt det är att leda sig själv i sin roll på arbetet och i livet blir den inre tillfredställelsen så mycket större.

Vi har genom åren fått nöjet att på olika sätt utveckla kunder både individuellt och i grupp.

Kontakta oss gärna på info@thinkdoandgrow.com för en dialog om vad det skulle kunna innebära för er.

Resultat i världsklass

Resultat i världsklass

Känslan när en ny uppgift eller utmaning fungerar friktionsfritt kan för många upplevas euforisk. Energin kommer av sig själv. Hur mycket arbete uppgiften än kräver finns ingen ”tröskel” att ta sig över, det bara rullar. Å andra sidan finns också tillfällen då vi upplever tvärt om, även om uppgifterna är förhållandevis enkla, krävs stor självdisciplin för att komma igång. Det mentala hindret känns oöverstigligt

Motivation kan beskrivas ”likt en inre drivkraft som aktiverar vårt beteende, skapar energi och ger ett målfokuserat beteende.” Med detta resonemang blir motivation en fundamental ingrediens för att skapa resultat.

Man kan också ställa sitt resultatfokuserade mindset mot balans. Sveriges tidigare så framgångsrika höjdhopperska, Emma Gren, resonerar i just dessa termer. För henne är det avgörande att hitta en meningsfullhet i det hon gör och koppla det till sina känslor och inre driv. För henne, och många andra idrottsmän -och kvinnor, är det avgörande att hitta ett sätt att klara av den uthållighet och disciplin som krävs för att skapa resultat i den konkurrensutsatta värd som råder inom idrottens världselit. Balans och meningsfullhet i det Emma gör blir alltså ett sätt att hitta en väg runt de mentala hinder som i bland uppstår i vardagen.

I Think Do & Grow´s pod “Inspirerande Ledarskap” kan du lyssna på hur Emma Gren utvecklar just dessa så viktiga frågor.

https://thinkdoandgrow.libsyn.com/77-emma-green

Kanske ser du kopplingen mellan det Emma pratar om och näringslivet. Faktum är att likheterna är många och applicerbara i respektive områden för at skapa önskvärda resultat.

Vi på Think Do & Grow har ställt tusentals frågor till ledare där ute runt vad som motiverar dom och deras medarbetare. Faktum är att vi hjälpt till att skapa fokus på vad som varit viktigt på just deras arbetsplatser och där igenom skapat önskvärda resultat.

Är det din och ditt företags tur att låta oss ställa frågor till er?

Konsten att be om hjälp

Konsten att be om hjälp

En av många saker som utmärker en god ledare är att hen kan konsten att delegera. En trygg ledare har förtroende och tillit till sina kollegor. I de flesta ledarutvecklingsprogram talar man om de viktiga principerna i ledarskapet där delegering ingår och hur man skapar tillit.

Men något som sällan nämns är konsten att be om hjälp.  I mångt och mycket kan delegering ses som en sida av samma mynt. Men att uttryckligen fråga om hjälp på grund av tidsbrist, bristande kunskap etc är en bristvara på många arbetsplatser.

Många av oss anser att vi inte kan be om hjälp för att vi är till besvär, att det är pinsamt eller att vi visar svaghet och brist hos oss själva.  I själva verket visar vi stor styrka, mod och självkärlek när vi gör det.

Dessutom, när vi väljer att inte be om hjälp tar vi också ifrån våra vänner/kollegor möjligheten att välja själva. De allra flesta av oss vill hjälpa, det tror jag vi är överens om.

Hur ser du på delegering och att be om hjälp?

Vi på Think Do & Grow diskuterar, vrider och vänder gärna på begreppen tillsammans med dig.

Lyssna gärna på podden med Mats Bjelkevik, VD på Indoor Energy, när han ger sin syn på ett bra ledarskap. https://www.thinkdoandgrow.com/?s=mats+bjelkevik

Förebilder, behövs de?

Förebilder, behövs de?

Har du precis blivit chef för första gången eller har du blivit chef igen efter en tid utan att ha personalansvar? Grattis! Så, vad händer nu…

Vägen framför dig kan se ut på olika sätt. En sak är dock säker, det är du som bestämmer hur du vill vara som chef. Bra chefer är också bra ledare. Har du några ledarförebilder som du kan inspireras och lära dig av?

När du nu kliver in i denna nya roll kan det vara ett bra tillfälle att stanna upp en stund och reflektera över ledaregenskaper du uppskattar hos andra skickliga ledare. Varför inte också fundera över dina egna ledaregenskaper och hur vill du framstå som ledare?

Vi alla behöver bra förebilder. På samma sätt kan vi alla bli bra förebilder för andra. Ditt mod kan vara grund till att någon annan vill växa i mod. Din ärlighet kan vara inspirationskälla till någon annans ärlighet.

I avsnittet ”Förebilder – behövs de?” i podden Inspirerade Ledarskap kan du lyssna på olika inlägg kring detta viktiga ämne.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/forebilder-behovs-de/

På Think Do & Grow brukar vi ställa frågan ”vilka är dina förebilder och varför?”, en fråga som vi får höra blir uppskattad. Vilka frågor kan vi ställa till dig?

 

Vad behövs för att få en idé att flyga?

Vad behövs för att få en idé att flyga?

Sverige är rankad nr 2 i världen inom innovationer och entreprenörskap efter Silicon Valley, USA. Vilken fantastisk tradition av entreprenörskap vi har i Sverige och många människor i världen använder dagligen uppfinningar som tex blixtlås, tumstock, röntgen, skiftnyckel & för att inte tala om kylskåp. Lägg till Spotify, Skype & IZettle som tagit världen med storm.

För att få en idé att flyga behövs inte bara pengar, utan ofta även kompletterande kunskap. Att söka kapital hos en affärsängel innebär att det är många frågeställningar som behöver besvaras och inte minst handlar det om ett nära och långsiktigt samarbete när man väl har funnit varandra.

Hur gör man då för att skapa bästa förutsättningen om man har en affärsidé som man tror starkt på? Eva Lunderquist är affärsängel och delägare i Keiretsu Norden som tillhör ett globalt nätverk med investerare.

I den här podden berättar Eva om vad en investerare tittar på och vad en entreprenör behöver tänka på innan för att kunna ”pitcha” sin affärsidé på bästa sätt. Även om det inte blir en match hos Keiretsu är det viktigt att entreprenören får konstruktiv feedback för att kunna jobba vidare med sin affärsidé.

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/size/25/?search=eva+lunder

Think Do & Grow har hjälpt många entreprenörer att identifiera olika delar inom organisationen som behöver falla på plats för att kunna uppvakta investerare och ta nästa steg i utvecklingen till ett välmående och framgångsrikt företagande. Om du har behov och vill höra mer kontakta oss på info@thinkdoandgrow.com.

 

Brinner du?

Brinner du?

De finns de som menar att om en entreprenör inte brinner för det hen vill genomföra kommer succén sannolikt utebli.

Enligt Wikipedia är en entreprenör en person som tar en idé för en produkt eller tjänst, reflekterar över risker och möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implementerar idén.

Detta kan vid en första anblick tyckas enkelt. Dock kommer många olika egenskaper hos dig som person att krävas för att ro idén i land.

Peter Markstedt, entreprenör och grundare av Kids Brandstore, är ett levande bevis på detta. På sin resa till att omsätta 200 miljoner har hans egenskaper satts på stora prov. Det han sätter i främsta rummet för att lyckas är egenskapen att skapa lag och att agera som lagspelare. Han menar att laget måste präglas av individer med olikheter men där olikheterna gemensamt tror på uppdraget och är villiga att tillsammans kämpa för det gemensamma målet. Han pratar också om att brinna, envishet, fokus, vara måldriven och att våga ställa om för förändring.

I Think Do & Grow´s podd ”Inspirerande Ledarskap” samtalar vi med Peter om honom, hans kompanjon och deras företags resa från enkel E-handel till att vara redo att rusta bolaget för börsintroduktion. Här får du höra hur han beskriver sin syn på vilka egenskaper som gör en entreprenör framgångsrik.

https://poddtoppen.se/podcast/1136600332/inspirerande-ledarskap/128-peter-markstedt

Vi på Think Do & Grow har genom åren hjälpt, stöttat och utmanat tusentals entreprenörer att utveckla sina entreprenöriella förmågor. Var på din entreprenöriella resa är du, är det dags för nästa steg? iså fall hjälper vi på Think Do & Grow dig gärna att få fart på elden.

 

Värdegrund – ett svenskt fenomen?

Värdegrund – ett svenskt fenomen?

 

Visste du att ordet och begreppet värdegrund endast används i Norge och i Sverige?

Wikipedia skriver – Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas under 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse. Källa Wikipedia.

De flesta av oss har nog en uppfattning om vad begreppet innebär. Värdegrunden är kopplad till värdeord som beskriver den företagskultur som företagsledningen vill eftersträva. För att efterleva företagskulturen behöver ledningen etablera rutiner för att levandegöra och bevara företagets värdegrund. Det kräver ett starkt engagemang från ledande personer och ett kontinuerligt arbete för att utveckla företagskulturen i rätt riktning.

Vi på Think Do & Grow har lång erfarenhet av att hjälpa företag att stötta ledningsgrupper i arbetet med att ta fram en värdegrund som beskriver den företagskultur man vill ha.

Lyssna gärna på Magnus Liljevall, regionchef på Moelven Modus när han berättar om företages arbete med vision och värdegrund. https://www.thinkdoandgrow.com/?s=magnus+liljevall

 

Vikten av att uppmuntra och ge beröm!

Vikten av att uppmuntra och ge beröm!

 

Det finns ett antal viktiga ledaregenskaper t.ex. tydlig kommunikation, motivera och stötta medarbetare i att uppnå uppsatta mål, emotionell intelligens. Frågar du dina medarbetare vilka ledaregenskaper de uppskattar hos dig eller hos en ledare så kan listan bli ganska lång.

Under åren av att ha jobbat med många ledare finns det en sak som nästan alltid kommer fram: vikten av att få veta att vi gör ett bra jobb. Uppmuntran och beröm behöver inte enbart baseras på prestation. Det är lika viktigt om inte viktigare att ge beröm på attityder och beteenden.

Rätt beröm vid rätt tillfälle är en stark motivationsfaktor. Genom att lära känna sina medarbetare och kollegor kan vi anpassa hur vi levererar beröm och uppmuntran så att effekten blir maximalt och varar längre. Framgångsrika ledare har detta som en ”top of mind” sak att göra dagligen.

I podden Inspirerande Ledarskap ”Vad tycker du utmärker en bra ledare?” samtalar Think Do & Grows ledarutvecklare om bra ledaregenskaper.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/vad-tycker-du-utmarker-en-bra-ledare/

Vi på Think Do & Grow brinner för att sig våra kunder lyckas. Vi ger våra kunder beröm och uppmuntrar de att ge beröm till dem i sin omgivning.

Alla är lika värda! 

Alla är lika värda! 

Vad är hållbar samhällsutveckling, hur viktigt är det att inkludera och vilka ska vi inkludera? 

I den bästa av världar önskar vi alla människor oavsett ras, kön och funktionsnedsättning att få vara i ett sammanhang där man får förmånen att känna att man gör nytta och får komma till sin rätt. Att få vara en del av en gemenskap och i en kultur där människor även utvecklas genom sitt arbete. 

I samhället finns det rädslor och fördomar och vi behöver träna på att se vad varje människa har för styrkor och kan tillföra, oavsett om vi inte känner igen oss själva i den andre. 

Tänk om vi alla blev lite bättre på att matcha människor till en roll där individen kommer till sin rätt och får möjlighet att vara sitt bästa jag. Tänk om fler människor får vakna upp till en dag där man vet att, idag får jag göra skillnad genom mitt arbete och samtidigt bli sedd och bekräftad för den jag är. 

Vi har alla skavanker men det innebär inte att vi inte kan utföra stordåd! 

Filosofin ”purpose bigger than product” handlar om att vara äkta och idédriven. En organisation som sätter nyttan och värdet högst. Hur gör man då det och samtidigt skapar långsiktig lönsamhet? Lyssna till världsmästarföretaget Samhall och försäljningsdirektör Göran Olinder berätta i podden Inspirerande ledarskap hur dom tänker och gör. Samhalls värdering är just ”Alla är lika värda”. 

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/size/25/?search=göran+olinder