Vad brinner du för?

Vad brinner du för?

 

Känslan när en ny uppgift eller utmaning fungerar friktionsfritt kan för många upplevas euforisk, energin kommer av sig själv. Hur mycket arbete uppgiften än kräver finns ingen ”tröskel” att ta sig över, det bara flyter. Det finns de som menar att om en entreprenör inte brinner för det hen vill genomföra kommer succén sannolikt utebli.

Det finns flera olika faktorer som kan få oss att brinna för en uppgift. I yrkeslivet är yrkesstolthet definitivt en. Med yrkesstolthet, passion, driv och sann glöd kommer ofta grundtryggheten i att lita på sig själv, sin omgivning och det vi gör. Det är också med denna grundmurade trygghet vi vågar utvecklas och utveckla.

På det hängivna byggföretaget TvåtumFyra präglas kulturen av entusiastiska medarbetare som brinner för sin uppgift. Här finns också den grundmurade tryggheten i att våga misslyckas, det är det som driver dom framåt. Lyssna gärna på podden ”Inspirerande Ledarskap” där Samuel Lindén, VD i företaget, entusiastiskt berättar om sin yrkesroll.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/en-podd-om-yrkesstolthet-framtidens-ledarskap/

Genom åren har vi på Think Do & Grow utmanat ledare i att förtydliga vad de brinner för. Onekligen har deras fokus, mod och grundtrygghet utvecklats och varit till hjälp på deras respektive resor.

Är det din tur att hitta din eld?

När allt ställs på sin ända

När allt ställs på sin ända

Över 3200 människor har avlidit i Sverige (200511), vi får inte besöka våra äldre närstående och social distansering har blivit orden på allas läppar. Företag går i konkurs eller kämpar med alla till buds stående medel för att klara sig igenom denna kris.

Mitt i allt detta börjar många ifrågasätta det sätt vi valt att leva på innan Corona. Är det verkligen sunt att resa så mycket som vi gör? Måste vi träffas fysiskt lika ofta när Zoom, Teams och andra verktyg för kommunikation och möten fungerar bra?

Många företag som i höstas lade 1000-tals timmar på att budgetera 2020 funderar nu om det kanske är dags att skrota det årliga budgetarbetet. Företag har sett medarbetarnas engagemangsnivå minska med åren och märkt att det blir allt svårare att rekrytera rätt kompetens. Dom frågar sig – ”Hur skall vi organisera oss på ett effektivare och attraktivare sätt när vi är igenom detta?”

Johan Waller, en av grundarna av Centigo, berättar öppenhjärtligt i vår podd hur de byggt företaget utan budgetar och chefer vilket skapat en av Sveriges mest uppskattade arbetsplatser. Inspirerande Ledarskap – Johan Waller, Centigo

Är du nyfiken på hur du kan stärka ditt företag genom att utveckla ledarskapet kontakta oss gärna på info@thinkdoandgrow.com.

Ställa om med rätt attityd

Ställa om med rätt attityd

Att hitta rätt i livet och på jobbet handlar om förhållningssätt och attityd. Du utstrålar med din ledarattityd vad du tänker och känner. Den goda nyheten är att du själv kan påverka dina tankar och känslor. Det innebär därmed att du är ansvarig för den attityd du har.

Alla gör vi misstag, det är en del av livet och en del av lärandet. När du som ledare ser misstag och misslyckanden som en läroprocess når du längre i ditt liv, både på jobbet och privat. Din självkänsla blir starkare och du blir en ledare som andra vill följa.

Du kan inte ändra andras attityder, bara din. Om du skulle vilja ändra någon attityd, vilken skulle det vara och varför?

Vi på Think Do & Grow brinner för att se ledare lyckas och hjälpa dem med bl.a. skapa nya vanor och attityder.

Lyssna gärna på podden Självledarskap från Think Do & Grow: http://thinkdoandgrow.libsyn.com/152-sjlvledarskap

Effektivitet, ett ledord för många?

Effektivitet, ett ledord för många?

Effektivitet är för många företag ett ledord. Effektivitet i alla delar kräver motiverade och engagerade människor och medarbetare. Världen rör sig allt snabbare och företagen måste anpassa sig till detta. De traditionella organisationerna måste snabbt följa med i utvecklingen. Det innebär i regal att förteget behöver  organiseras i självstyrande delar som kan fatta snabba beslut. Det innebär i sin tur, att man behöver fördela ansvaret på så många som möjligt och så långt det går.

I det traditionella chefskapet  ligger att styra och detaljstyra. Det finns inte alltid tid till det den moderna organisationen, istället behöver människor leda sig själva och ta initiativ både för att utveckla sig själva och företaget. Den personliga ledarrollen blir central.

Lyssna gärna på vår pod ”Inspirerande Ledarskap, där vi samtalar med Johan Waller, en av grundarna till Centigo. Johan reflekterar bland annat över det moderna ledarskapet och berättar om företagets 100-års strategi.

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/size/25/?search=johan+waller

 

Lönsamhet, kommer den av människor?

Lönsamhet, kommer den av människor?

Vad skapar lönsamhet i ett bolag? Svaren och tillvägagångsätten är olika, så även utkomsten. Enligt forskning, publicerat bland annat i Harvard Business Review, slår man dock fast att de bolag som präglas av ett visionärt och värderingsbasserat ledarskap är tolv gånger lönsammare än de som inte är det. Dessa företag har större kraft, flexibilitet och snabbare processer än de regelstyrda företagen.

Vision betyder ungefär ”drömbild”. Visionen är en mental drömbild av ett framtida önskvärt tillstånd. Visionen pekar ut riktningen för dig och organisationen.

För att sammanfoga människorna på vägen mot den gemensamma visionen behövs också en tydlig och accepterad värdegrund.

Varje dag möter vi olika situationer som tvingar oss till eftertanke, beslutsfattande och handling. Allt vi gör är grundat på våra medvetna eller omedvetna värderingar, attityder och åsikter. De värderingar vi har, till exempel inför en viss situation, formar en attityd som i sin tur bygger upp en bestämd åsikt. Följden blir att vi också kommer att bete oss på ett bestämt sätt i denna situation.

Det blir dessa två faktorer, den gemensamma visionen och den gemensamma värdegrunden, som ger flexibilitet, fart och fokus mot den gemensamma horisonten.

I Think Do & Grow´s podd ”Inspirerande Ledarskap” resonerar Annelie Agerling, VD på Frontit, i just dessa termer. På Frontit har de implementerat Ledarskap a la Skumpa. Lyssna gärna på Annelie och låt dig ryckas med i hennes inspirerande och sprudlande tankar runt hur man kittlar en hel organisation till att se samma målbild och bli motiverad att bidra till visionen.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/ledarskap-a-la-skumpa/

Vi på Think Do & Grow har genom åren kittlat 1000-tals ledare att reflektera över vad som skapar just deras resultat och lönsamhet, resultaten har inte låtit vänta på sig. Är det din tur att låta dig kittlas?

 

 

Rätt eller Fel, Sant eller Falskt

Rätt eller Fel, Sant eller Falskt

Coronaepidemin är på allas läppar just nu och den har påverkat oss alla på ett eller annat sätt. Sjukvården gör ett fantastiskt jobb och sliter med bristande resurser. Andra är permitterade och varslade från arbeten som plötsligt inte finns behov av. Vi följer dagligen information via tv, radio och annan media och försöker hålla oss uppdaterade och ringer nära och käras för att höra om deras tillstånd och välmående.

I dessa tider är det kanske ännu mer utmanande att veta vad som är rätt eller fel, sant eller falskt. Donald Trump har pekat ut Sverige som ett land som fattat fel beslut i hanteringen av Corona. Givetvis hyllar han sitt eget lands beslut i frågan (och kanske inte minst hans egna fattade beslut). Sverige, Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell tror på att Sveriges linje är den rätta men säger också ödmjukt att den består av antaganden och kan ändras med kort varsel.

Som ledare har vi alla ett stort ansvar för våra medarbetare, våra företag, samhället och världen. Att fatta beslut är en viktig del av ledarskapet och kanske också en av de svåraste. Vissa säger att det är bra att fatta snabba beslut och andra vill gärna ”sova en natt” innan beslutet fattas. Oavsett strategi är att fatta beslut på fakta och inte spekulationer viktigt.

Hans Roslings bok, Factfulness, beskriver hur vi människor fattar beslut och skapar bilder av verkligheten som många gånger inte är sanna. Han ställde följande fråga i Davos vid World Economic Forum 2015 till världens ledare:

”Hur många av världens barn vaccineras mot mässling?” Svarsalternativen var:

  1. A) 20 procent, B) 50 procent, eller C) 80 procent?.

Svaret är att över 80 procent blir vaccinerade, vilket lett till att sjukdoms- och dödsfallen reducerats kraftigt. Men det visste bara 23 procent av världsledarna.

2018 gav Bill Gates, grundare av Microsoft, boken Factfulness i examenspresent till alla studenter i USA. Han betonar vikten av fakta för att vi skall fatta bättre beslut och förstå vår omvärld bättre.

Om det blir Donald Trump eller Anders Tegnell som går ut som segrare vad gäller strategin kring Corona kommer framtiden att utvisa. Med svaret och facit i hand är det lätt att klanka ner på fattade beslut.

Hur säkerställer du att du har tillräckligt med fakta innan du fattar dina beslut?

P.S Vill du testa dina kunskaper kring Omvärlden så gör Gapminders test: http://forms.gapminder.org/s3/test-2018

Vi på Think Do & Grow stöttar och tränar ledare i beslutsfattande med våra utvecklingsprogram. Är du nyfiken på hur du kan utveckla ditt beslutsfattande kontakta oss gärna på info@thinkdoandgrow.com.

Vad drömmer du om?

Vad drömmer du om?

 

Det är en historisk tid. Hela mänskligheten är förenad i en strävan att klara av denna kris och dess effekter på såväl den fysiska och psykiska hälsan som ekonomin och livet i stort och smått. Vi delar alla en önskan om att allt detta, som sker nu och som kommer att ske, även ska bära med sig bra saker.

Medan några branscher har minskat sin sysselsättning dramatisk har andra branscher ökat sin omsättning. Vissa företag investerar och anställer, andra planerar för expansion.

Vad drömmer du om för ditt företag och för din karriär? Vågar du låta dig drömma?

En som var beredd att följa sin dröm och ta de risker som krävdes är Jonas Reinholdsson, grundare till restaurangkedjan O’Learys. I Think Do & Grows podd Inspirerande ledarskap kan du lyssna till hans resonemang och följa med honom på en spännande resa: https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/folj-din-drom-och-var-beredd-att-ta-de-risker-som-kravs/

Det är i kriser som vi tvingas utveckla. Ser du glaset halvtomt eller halvfullt? Hur vill du omvandla kris till möjlighet? Låt oss sparras med dig och hjälpa dig med ett professionellt utifrånperspektiv genom att ta kontakt med oss.

Försvarsmekanismer skyddar oss från smärtsamma sanningar! 

Försvarsmekanismer skyddar oss från smärtsamma sanningar! 

 

  

Vi har alla olika sätt att reagera i oroliga och utmanande situationer och tider. En del blir proaktiva medans andra blir avvaktande. Det kan vara lätt att rädslan för det okända tar över. 

Våra medvetna eller omedvetna reaktioner eller strategier skyddar oss från att bli sårade när sanningen kan vara smärtsam, vårt ego som är vår mask och skydd för det vi inte vill höra. 

Vårt försvar och valda sanningar tar sig olika uttryck när vi är rädda för att inte räcka till, inte lyckas med sitt uppdrag och idag kanske även rädslan för att bli uppsagd eller att verksamheten inte ska överleva. 

  

Utveckling sker ofta i en kris och nu får många möjlighet att studera sig själva och fundera på vilka valda sanningar som egot ger uttryck för. Det kan vara smärtsamt men samtidigt en lättnad med möjlighet till nya strategier i självkärlek. Det är just i sådana här situationer som självinsikt och förmågan att leda sig själv ställs på sin spets. 

  

I podden Inspirerande Ledarskap pratar vi om försvarsmekanismer och försöker kittla er till att våga fånga möjligheten till utveckling. 

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/size/25/?search=försvarsmekanismer 

Vill du bli kärleksfullt utmanad i din utveckling?  

Att jobba i ständig förändring är att ständigt förbättras

Att jobba i ständig förändring är att ständigt förbättras

Det sägs att Einsteins definition av en idiot är en människa som varje dag gör samma sak och förväntar sig en förändring.

En del av oss drivs av förändring medan andra likställer det med någonting påfrestande och jobbigt. Klart att mycket av det dagliga vi gör och har omkring oss mår bra av att vara som det är, det är ju därför vi skapar rutiner. Men i större sammanhang, så som en relation eller ett företag till exempel är öppenhet för förändring en förutsättning för överlevnad. Enkelt uttryckt, med förändring kommer utveckling och med utveckling kommer resultat och överlevnad.

Vad krävs då av dig som ledare för att klara av den ständiga förändringen i din organisation? I Think Do & Grows Podd ”Inspirerande Ledarskap” resonerar Lars Backström, VD på Västtrafik, runt ämnet. Han har under sina dryga 10 år som VD i bolaget hittat sitt recept för ett framgångsrikt ledarskap. För att orka och klara av den ständiga utvecklingen nämner han nyckelord så som våga tänja sina komfortgränser, bekanta sig med sig själv, och att våga vara sårbar inför andra. När reflekterade du senast över din och din organisations inställning och recept till förändring och utveckling? Använd gärna Podden och Lars resonemang för att starta upp dina egna tankar i ämnet.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/vad-ar-vasttrafika/

Vi på Think Do & Grow har genom åren utmanat 1 000-tals ledare runt sin inställning till förändring. Är det din tur att låta dig utmanas? Vem vet, du och din organisation kanske utvecklas till någonting ännu bättre. Vågar du?

Konsten att leda sig själv och andra – En utbildning av Think Do & Grow

Konsten att leda sig själv och andra – En utbildning av Think Do & Grow

 

Vill du ta dig an ledarrollen med självtillit, känna dig stark, motiverad, glad och trygg? Vill du dessutom
utveckla ditt team med de rätta förutsättningarna från början? Att förstå sig på andra människor och
bygga relationer kan vara en utmaning som samtidigt är grunden för att lyckas. Tydlighet skapar
framgång och att leda är kul!

Du kan förvänta dig ökad självtillit, nya insikter, ökat självförtroende och mod, förståelse för hur man bygger trygga och
medvetna team, du får även verktyg för att få en bra start i din ledarroll. Inte minst gemenskap och glädje i en
varm alumnigrupp.
Det här är ett utvecklingsprogram som handlar om att leda i praktiken och vi ser alla som ledare. Du får ett välstrukturerat
arbetsmaterial som innehåller avsnitt inom:
• Grundläggande ledarskap
• Personliga ledarfärdigheter
• Effektiv kommunikation
• Motivera och utveckla sig själv och andra
• Hantera förändringar och utmaningar i en agil värld
• Leda och påverka team
Vi träffas: 19 maj, 16 juni, 1 sep, 6 okt, 3 nov, 1 dec, kl. 9 – 11.30.
Plats: Sanna Office Hub, Vendevägen 89, Danderyd.
Programmet genomförs i 6 etapper, då du skall omvandla dina insikter och träna praktiskt genom tillämpning i din vardag mellan
träffarna. Dina ledarutvecklare kommer att ge dig individuella träningsmål som följs upp vid nästa utbildningspass.
Ingår: 6 halvdagar, kursmaterial, diplom, lunch och fika.
Investering: viljan att utvecklas i din ledarroll och 14 995:- ex moms.

Anmälan: lizzie.claesson@thinkdoandgrow.com