Har du koll på vart du skall?

Har du koll på vart du skall?

öga

Att skapa en långsiktigt, hållbar vardag handlar mycket om att göra upp med sina egna värderingar. Att ta sig tid att reflektera över vad som är viktigt för just dig gör dig både stark och säker i dina beslut och gärningar.

Vad tycker du är bra, rätt och riktigt runt om dig i din vardag just nu? Finns det störningar, sådant du vill förändra? Om du tog dig tid att fundera på, och skriva ner, vilka positiva värderingar du önskar styra dig i din vardag, vad skulle du skriva då?

Tydliga värderingar gör dina vägval i livet lättare. Det hjälper dig också att ställa in skärpan på framtiden. Ta dig gärna tid att fundera över var, hur och med vem eller vilka du vill spendera din framtid. Om du redan gjort arbetet med att klargöra dina värderingar kommer du med all sannolikhet förvånas över hur väl dina värderingar stödjer din vision, mål och önskade framtidsbild.

I poden ”Inspirerande Ledarskap” pratar seglaren Anna Östling Kjellberg, högaktuell från Womens matchrace i Lysekil och VM-guldmedaljör, om reflektion samt vad man kan göra med ett ordentligt sammansvetsat lag. Hon pratar om att våga utmana sin och lagets vision samt att våga ställa om lagets målbild. Vågar du ta del av hennes tankar? Utmana dig i så fall genom att klicka på länken till Poden.

https://poddtoppen.se/podcast/1136600332/inspirerande-ledarskap/154-anna-ostling-kjellberg

Vi på Think Do & Grow har genom åren hjälpt 1000-tals ledare att utmana sina visioner. Ibland har det lett till nya målsättningar, både i sina privatliv och sitt yrkesliv. Är det din tur nu?

 

Förändring måste få ta tid

Förändring måste få ta tid

possible

I dag är det lätt att ta digitaliseringen för givet. De flesta miljöer och arbetsplatser är mer eller mindre digitaliserade. Vi handlar, söker information och umgås i digitala kanaler. Kommunikationen styrs mer och mer över till textmeddelande eller andra chattar.

Många uttrycker oro för att vi förlorar den mänskliga kontakten med den nya tekniken. Det kan vara svårt att driva igenom förändring i en verksamhet som till stor del byggts på det personliga mötet eller telefonsamtalet. Det krävs delaktighet och förståelse från medarbetarna för att lyckas i förändringsarbetet.

Vi på Think Do & Grow har lång erfarenhet av att arbeta med förändringsprocesser. Kontakta oss så berättar vi mer. Under tiden, lyssna gärna på Monica Eckerdal, som är präst i Svenska kyrkan, när hon delar med sig av sina utmaningar som nationell samordnare för jourhavande präst.

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/151-monica-eckerdal

https://www.voister.se/artikel/2017/03/monica-eckerdal-arets-digitaliseringsledare/

 

 

Mod eller rädsla, vad påverkar dina ledarbeslut?

Mod eller rädsla, vad påverkar dina ledarbeslut?

stege

När ledare behöver ta svåra beslut är det vanligtvis ett antal olika parametrar som behöver tas med i beaktning; bl.a. företagets, teamets och individernas bästa i det korta och det långa loppet.

Otydliga mål, omstruktureringar eller andra oklara situationer kan göra det svårare att se alla konsekvenser av ett beslut, och då spelar känslor en naturlig roll. Det kräver mod och självinsikt att balansera de känslor som håller oss tillbaks respektive för oss framåt.

Mod är inte avsaknad av rädsla. En god självkänsla hjälper oss att övervinna våra rädslor. I grunden är rädsla ett effektivt redskap för att undvika negativa konsekvenser, men den kan också förhindra oss från att gå vidare i rätt riktning.

Vi på Think Do & Grow hjälper våra kunder att identifiera vart modet kan ta dem och hur de kan nå dit.

Lyssna gärna på Anne-Marie Eklund Löwinder,  Chief Information Security Officer på Internetstiftelsen, och låt dig inspireras av hennes mod.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/fear-is-not-included-in-the-equation/

Var ligger din energinivå?

Var ligger din energinivå?

energi

Alla har vi väl upplevt hur enkelt det är ibland att ta sig an en ny uppgift. Energin kommer av sig själv. Hur mycket arbete uppgiften än kräver finns ingen ”tröskel” att ta sig över. Å andra sidan finns också tillfällen då vi upplever raka motsatsen. Även om uppgifterna är förhållandevis enkla krävs stor självdisciplin för att komma igång. Det mentala hindret känns oöverstigligt.

Motivation är, enligt en definition i Wikipedia, en inre drivkraft som aktiverar vårt beteende, skapar energi och ger ett målfokuserat beteende. Med detta resonemang blir motivation en fundamental ingrediens för att skapa energi och resultat.

Hur gör du för att hålla din egen och dina medarbetares energi och motivation på hög nivå? Faktum är att just denna förmåga anses vara en central ledaregenskap. För att stimulera detta finns olika metoder. I Think Do & Grow´s POD “Inspirerande Ledarskap” samtalar vi om hur man med relativt enkla knep kan stimulera sin egen motivation och därmed i förlängningen även motivera andra.

Lyssna gärna på poden via länken.

Vi på Think Do & Grow har ställt tusentals frågor till ledare runt vad som motiverar dom och deras medarbetare. Vi har hjälpt till att skapa fokus på vad som varit viktigt på just deras arbetsplatser och där igenom skapat önskvärda resultat.

Är det din och ditt företags tur att låta oss ställa frågor till er?

Lita på varandra

Lita på varandra

ego

 

Vetskapen om att medlemmarna i en ledningsgrupp känner stöd  och litar på, varandra är grundläggande för en stark organisation. I en krissituation är den första timmen otroligt viktig för utkomsten av krisen. Då finns det inte tid för positionering. Alla ska känna till sin roll och veta hur de ska agera.  Att träna olika scenarier regelbundet hjälper organisationen att identifiera brister i processer och kan rättas till innan det eventuellt är försent.

Think Do & Grow arbetar regelbundet med att skapa trygga team. Kontakta oss gärna.

I podden Inspirerande Ledarskap tipsar krisexperten Agneta Molinder om enkla åtgärder som kan förbättra krisberedskapen i en organisation.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/ar-du-redo-nar-krisen-kommer/

Stanna i det som är bra.

Stanna i det som är bra.

Balansgång på vägg copy

Nu är vi mitt i semesterperioden – en tid som är tänkt vi ska varva ner och ladda batterierna. Ändå är det många som blir djupt stressade och återvänder till jobbet utan att vara det minsta utvilade. Dagligen kommer rapporter om vikten av balans i livet, god sömn och fördelarna med träning. Det kan i sig skapa ännu mer stress för den som redan har fullt upp med att få ihop dagarna. Hur gör man för att skapa ett hållbart liv.

Processer och struktur kan vara några av nycklarna för att få en lugnare, effektivare vardag.

Think Do & Grow har lång erfarenhet av att hjälpa företagets medarbetare att hitta balans i livet. Kontakta oss gärna.

Lyssna gärna på podden med Tomas Strand en av grundarna på Abbey Priest när han delar med sig av sina tankar kring kommunikation och om att komma tillbaka efter en längre tids frånvaro.

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/93-tomas-strand

Livshjulet

Livshjulet

badboll

Vad gör du i sommar?

Hur ser din vardag ut? Styr du vardagen dit du vill eller styr vardagen dig?

Tänk dig livet och din vardag som ett hjul som ska rulla smidigt. Skeva hjul rullar inget vidare. Om det ska rulla bra gäller det att hjulet är välfyllt och att de olika delarna i hjulet är lika stora. Vilka delar är viktiga för dig? Familj, hälsa, karriär, vänner och kultur är några exempel på vad livshjulet kan fyllas med.

Känn känslan av att ditt hjul är välfyllt, välbalanserat och nyservat, det rullar precis som du vill. Ditt liv består av många delar och varje del behöver sitt eget utrymme för att uppnå fart och kontroll.

Kunder till Think Do & Grow lyfter ofta fram hjälpen till reflektion som en av de viktigaste nycklarna till sin personliga utveckling. Reflektionen skapar insikt över nuläge, önskat läge och vad du behöver göra för att komma dit. Vi på Think Do & Grow har hjälpt tusentals ledare på den vägen.

I vår pod ”Inspirerande Ledarskap” samtalar vi om att använda sommarens lata semesterdagar till att reflektera över vad som verkligen är viktigt för just mig och vad som verkligen gör skillnad, lyssna gärna på den.

”Länk till Inspirerande Ledarskap”

Men kom ihåg, du lyssnar under eget ansvar. Det kan hända att du lämnar hängmattan av iver att pumpa hjulet.

Är en inkluderande ledarstil överskattad?

Är en inkluderande ledarstil överskattad?

v27

Det sägs Napoleon sade ”klä mig långsamt för jag har bråttom”. Vad blir konsekvensen när strategin för att uppnå målen är att springa fortare? Hänger då alla i teamet med? Ibland behöver ledaren dra i handbromsen för att säkerställa att teamet når målen. Ett bra sätt att veta när det är läge för det är att ta sig tid för reflektion. För de som inte är vana vid att stanna upp och reflektera kan ett sätt vara att boka tid för det i kalendern.

Under sina 10 år på Läxhjälpen har Maria Arneng lyssnat på sina medarbetare. Resultatet har varit ett team som har berikat Läxhjälpens arbete och fått organisationen att växa och nå framgång.

Lyssna gärna på Maria när hon berättar om sin resa och vad en inkluderande ledarstil och en tydlig vision har givit för effekt.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/maria-arneng-laxhjalpen/

På Think Do & Grow får vi förmånen att bistå ledare längs arbetslivets möjligheter och utmaningar. Vi vet att alla kan flyga!

Ledarskap är nödvändigt – inte chefskap

Ledarskap är nödvändigt – inte chefskap

v26

Effektivitet är för många företag ett ledord. Effektivitet i alla delar kräver motiverade och engagerade människor och medarbetare. Världen rör sig allt snabbare och företagen måste anpassa sig till detta. De traditionella organisationerna måste snabbt följa med i utvecklingen. Det innebär i regal att förteget behöver  organiseras i självstyrande delar som kan fatta snabba beslut. Det innebär i sin tur, att man behöver fördela ansvaret på så många som möjligt och så långt det går.

I det traditionella chefskapet  ligger att styra och detaljstyra. Det finns inte alltid tid till det den moderna organisationen, istället behöver människor leda sig själva och ta initiativ både för att utveckla sig själva och företaget. Den personliga ledarrollen blir central.

Lyssna gärna på vår pod ”Inspirerande Ledarskap, där vi samtalar med Johan Waller, en av grundarna till Centigo. Johan reflekterar bland annat över det moderna ledarskapet och berättar om företagets 100-års strategi.

https://podtail.com/sv/podcast/inspirerande-ledarskap/84-johan-waller/

Företaget Annorlunda: utan chefer

Företaget Annorlunda: utan chefer

18 juni

När Rickardo Semler fick ta över företaget efter sin far år 1980, avskaffade han den dåvarande hierarkiska modellen. Lön, arbetstider och annat skulle diskuteras gemensamt inom företaget. Denna typ av ledarskap ökade företagets omsättning och produktivitet dramatisk.

Idag finns det ett växande antal företag som går över till självorganisering såsom Buurtzong inom eftervård (7000 anställda), FAVI inom produktion, Morning Star (livsmedel).

Gemensamt för dessa företag är en platt organisation, inga chefer, transparent information som alla har tillgång till, tillit istället för kontroll, värdebaserat ledarskap, individuellt beslutsfattande istället för konsensus, kontinuerlig träning inom kommunikation, samarbete och konflikthantering. Självorganiserande verksamheter har lyckliga och nöjda medarbetare i större utsträckning. Arbetsmiljön genomsyras av psykologisk säkerhet, där de anställda upplever att:

  • det är tillåtet att prova nya idéer och tillåts misslyckas,
  • problem löses på ett kreativt sätt och de anställda stöttar varandra
  • det går att dela med sig av sina tankar och idéer utan risk för att göra bort sig
  • det är enkelt att läsa av sina medarbetares reaktioner
  • alla i gruppen pratar lika mycket under mötet

Välkommen att lyssna på Niklas Lindhart och Christoffer Kummelstedt från Expanding Leadership för att inspireras om hur du kan öka självledarskapet på både organisations och på individnivå.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/framtidens-organisation-kommer-vara-mer-strategisk-i-att-bygga-empowerment-och-personlig-utveckling/

Vi på Think Do & Grow hjälper dig gärna att vässa ditt ledarskap.