Vad behövs för att kunna spela spelet?

Vad behövs för att kunna spela spelet?

3 kvinnor

Många ser Sverige som ett av de mer jämlika länderna i världen. Till stor del stämmer det. Vi har kommit långt. Men fortfarande ser vi stora klyftor mellan män och kvinnor, både när det gäller lön och fördelningen mellan könen på ledande positioner i de större företagen.

Hur det kommer sig diskuteras mycket. Är män mer intresserade av makt eller handlar det om att de nätverkar mer fokuserat än kvinnor. Vad behöver män och kvinnor göra för att skapa en mer jämlik miljö inom näringslivet? Vad kan vi lära av varandra?

Kontakta oss på Think Do & Grow om du är intresserad av att veta hur vi kan stötta dig och din organisation och få både team och individer att växa i sitt ledarskap och skapa en jämlik miljö på just ditt företag.

Lyssna gärna på Marika Lundsten, VD, Ruter Dam och hur hon ser på utmaningarna för ledande bolag att verkligen skapa en jämlik miljö.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/ett-inspirerande-ledarskap-fordrar-ett-stort-matt-av-mod/

 

Anpassar du din ledarstil till den fas din organisation befinner sig i ?

Anpassar du din ledarstil till den fas din organisation befinner sig i ?

v15

En tydlig organisationsvision som är effektivt kommunicerad och förankrad hos all personal är en stark och trygg grund att stå på. Ledare i en sådan organisation har ett försprång. Men även om visionen kan hålla i många år, förändras organisationer över tid.

Vid startupfasen krävs det kapital och omsättningen är låg; oftast gör organisationer förlust. Att lyckas få med sig bra medarbetare som tror på visionen och affärsidén är kritiskt. För den som leder en organisation i denna fas är det viktigt att kunna engagera, entusiasmera, locka och behålla nyckelpersoner. Samtidigt behöver ledare vid uppstarten kunna vara målinriktade, varva mellan strategiska och operativa processer, ha problemlösningsförmåga, tåla höga stressnivåer och balansera det hela på ett bra sätt.

När organisationen har mognat är ledarens roll en annan och ledarstilen behöver inte anpassas i lika hög grad efter själva organisationen utan efter varje enskild individ. Vilken nivå av styrning och stöd behöver var och en? Ska ledaren vara en coach eller styra? Ska han/ hon ge stöd eller delegera?

Expansionsfasen kan vara spännande för visionära ledare men något skrämmande för dem som har svårare med förändringar.

Om du som ledare möter dina medarbetares behov, blir det enklare för dem att lyckas med sina uppdrag.

I vilken fas befinner sig din organisation? Vad har du för ledarstil och vilka förändringar ser du att du skulle behöva göra för att få ditt team och din organisation dit ni ska?

Vi på Think Do & Grow brinner för att hjälpa ledare bli ännu bättre. Hör gärna av dig till oss!

Vill du höra vad Jenny Strömberg på Almi Invest har för erfarenhet av ledare i uppstartsfasen kan du lyssna på podden nedan:

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/fran-investering-till-framgangsrik-verksamhet/

 

Hur meningsfull är du?

Hur meningsfull är du?

meningsfull

Fredrik Spendrup, VD för Spendrupkoncernen, menar att ”sence of purpose”, eller meningsfullhet är den enskilt viktigaste faktorn för att få sina medarbetare och kollegor motiverade.

Genom att känna mening med det man gör skapas motivation, drivkraft och lycka. I forskning beskrivs meningsfullhet bland annat med att känna till, förstå och uppfatta sin uppgift som viktig. Det handlar om vad jag bidrar till, om jag upplever att mina utmaningar är värda att engagera sig i eller ej. Meningsfullhet handlar enligt litteraturen också om en tydlig och engagerande vision, att man vill känna sig delaktig i något större och viktigare.

Vad är din arbetsplats stora bidrag? Vad berikar ditt företag era kunder med och vad är det viktiga i det just du utför varje dag? Är du meningsfull, klart att du är!

Likt Fredrik Spendrup tror vi på Think Do & Grow att ur kraften, från att hitta meningsfullhet i det man gör, kan man åstadkomma resultat i världsklass. Vi har genom åren hjälpt hundratals ledare att hitta, förtydliga och leva det våra kunder ser som meningsfullt. Det är meningsfullt för oss på Think Do & Grow.

Har detta fångat dig? Lyssna i så fall gärna på en av våra poddar ur ”Inspirerande Ledarskap” där vi samtalar med Fredrik Spendrup om hans syn på ledarskap.

Lyssna på poden med Fredrik Spendrup

 

 

Hur skapar man ett högpresterande team?

Hur skapar man ett högpresterande team?

shwetha-shankar-137724-unsplash

För att skapa ett högpresterande team i en organisation som befinner sig i en ständig rörelse blir rekryteringen central. Det gäller att titta utanför kandidaternas CV och leta efter det som inte står. Viktigt är också att vara helt transparant vid de inledande samtalen angående förväntningar och syn på företagets värderingar – både från arbetsgivaren och arbetstagaren.

Lyssna gärna Think do & Grow´s pod,  Inspirerande ledarskap, där Karolina Olofsson, delägare på Netlight,beskriver metaforen ”fågelflocken” och hur 950 medarbetare internationellt hålls samman och där man ser alla medarbetare som ledare.

 

Länk till podden

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/65-karolina-olofsson

Inspirerande Ledarskap

Inspirerande Ledarskap

inspirerandeledarskap

Den flitige läsaren har under de senaste 11 veckorna kunnat följa oss i serien ”Att våga är att vinna”. Titeln kommer från ett av våra program och texterna har varit små smakprov från de olika kapitlen. Vi hoppas att vi med texterna lyckats kittla er lite och väckt lite tankar om vad som är viktigt runt ledarskap och att utvecklas både som människa och ledare.

Ledarskap och utvecklig är vår organisations mantra. Vi är fast övertygade om att alla kan flyga. Med rätt stöd och positiv tro kan alla komma närmare drömmar. Som en del i detta vill vi inspirera andra att tänka i dessa banor. Vi gör det bland annat genom vår pod Inspirerande ledarskap. Där låter vi intressanta personer dela med sig om sin syn på ledarskap. OS medaljörer, företagsprofiler, företrädare från frivilligorganisationer är några exempel på personligheter som dyker upp i podden. Sedan starten 2016 har Inspirerande ledarskap släppt inte mindre än hela 135 avsnitt. Under kommande 16 veckor skall vi fördjupa oss i någon av våra poddar. Vi kommer dra essensen ur den intervjuade personens idé om ledarskap och borra vidare i det. Vi hoppas ni hänger med på denna resa genom högintressanta poddar och låta er inspireras.

När vi ändå är igång finns väl ingen anledning att vänta. Nej, låt oss komma igång direkt.

I dag länkar vi till en härlig inspiration runt hur man kan använda sina gemensamma värderingar som ett starkt instrument för att vinna framgång. Lyssna på Jasmin Zuta och hur han tog handbollslaget Redbergslid från att vara ett mittenlag i högsta divisionen till att bli svenska mästare, vilken framgångssaga!

 

Ledaregenskaper i en föränderlig värld

Ledaregenskaper i en föränderlig värld

mod.jpg

Det mesta som handlar om framtiden blir lätt lite kontroversiellt. Vi ser olika saker och drar olika slutsatser från det vi ser. Inte sällan påverkas vi av vad vi vill se. Som ledare vill vi per definition påverka.

Om du känner att du fastnat i din ledarroll, är det inte troligt att du lyckas komma vidare enbart genom att använda formell kompetens som verktyg. Allra först behöver du se dig själv bättre, i ditt djupaste väsen. Att komma vidare börjar med att ändra tankevanor, attityder, vad du sätter värde på, hur du agerar och kommunicerar, hur du lär dig saker och hanterar besvikelser.

Mod – din främsta vän

Mod börjar med beslutet att acceptera sanningen om den man är. En av våra största svårigheter är självpåtagna begränsningar. Vi utvecklar försvarsmekanismer för att skydda oss mot den oro och ängslan som följer med frihet. Vi vågar inte utveckla vår potential och är fast i strukturer som gör att vi inte vågar växa.

Ett viktigt val – att ta ansvar

Som ledare har du ansvaret för att ditt team lyckas. Detta uppnår du genom att lära dina medarbetare att de själva tar fullt ansvar för att välja rätt och att lyckas. Så hur motiverar du dina medarbetare? Genom att utsätta dig för ett livslångt åtagande till storhet, genom att visa mod.

Vi på Think Do & Grow tror att vi alla har potentialen till storhet. Det står oss alla fritt att välja vår egen attityd. Vad säger du, är du redo att våga? Det är vi.

Att våga är att vinna! 

”Om du vill gå snabbt – gör det ensam. Om du vill gå långt – gör det tillsammans.”

v11

Det delegerande ledarskapet

Ledarskap innebär i hög grad att identifiera och nå prioriterade utvecklingsmål och att verkställa de handlingsprogram som krävs för nå fram. Det gör man med hjälp av de kompetenta människor man omger sig med. Delegering betyder att du som ledare på ett positivt sätt påverkar andra att, på frivillighetens grund och på ett engagerat sätt, ta ansvar för att nå målen. Du måste släppa på tyglarna, utan att för den skull tappa kontrollen. Det övergripande ansvaret behåller du, som överordnad ledare, givetvis alltid.

Första steget i en effektiv delegering är att identifiera rätt mål, att välja det eller de mål som leder till den utveckling organisationen önskar se. När du valt ut den medarbetare eller grupp du anser bäst lämpad att driva frågan, är det dags att formulera det på̊ ett kristallklart tydligt sätt. Även om du själv vet precis vad du vill åstadkomma, är det oftast en fördel att formulera målet tillsamman med den person eller grupp du vill utse som ansvarig. Då har du tagit ett viktigt första steg att skapa rätt engagemang.

Med denna attityd och inställning får du som ledare individer, grupper och organisationer att växa. Den framgångsrika ledaren är en mästare i att övertyga och inspirera sin omgivning, liksom hon eller han är en mästare i att delegera mål och ansvar. Du överlåter ansvaret att under generös frihet nå ett överenskommet resultat i rätt tid. Att delegera är ledarskap!

Vi på Think Do & Grow har utmanat hundratals ledare genom åren i att utveckla sin förmåga att delegera och därigenom skapa ännu bättre resultat. Är det din tur att låta dig utmanas av oss?

Det team byggande ledarskapet ”Mästerskap vinns med teamwork”. (Michael Jordan)

Det team byggande ledarskapet   ”Mästerskap vinns med teamwork”. (Michael Jordan)

namnlöst

Den som deltar eller har deltagit i en lagsport vet hur viktigt det är att alla i laget har en tydlig och gemensam målbild. I lagsport har varje medlem i laget en särskild expertis.
I kappsegling t.ex., har var och en som är på båten en definierad roll; en som har koll på vinden, en som trimmar storsegel, en som trimmar försegel, en som navigerar och har koll på banan och andra båtar samt en som styr. Alla förstår vikten av vad det de själva och andra gör. En mycket viktig aspekt i dessa sammanhang är tydlig och kontinuerlig kommunikation mellan lagets medlemmar. Dålig kommunikation kan i värsta fall utgöra en livsfara.
Kaptenen ombord ser till att seglarnas samlade kompetens bidrar till synergi och effektivitet. Alla ombord känner till och delar lagets vision, strategi och mål och känner tillhörighet i laget. Laget delar en anda av engagemang, värdighet och kvalitet. Varje kappsegling avslutas med en utvärdering av insatserna gentemot resultatet, både de individuella och de som lag, i en anda av energi, hopp och positiva känslor inför nästa tävling.
Vad kan företag och organisationer lära av lagsport?
Den kanske allra viktigaste nyckeln till framgång för en ledare och ett företag är att rätt lagmedlemmar ingår i konstellationen. Den kloke lagledaren vet vad hon eller han kan förvänta sig av sina lagspelare och sätter samman det bästa laget för att nå det uppsatta målet.
När teamets deltagare är utsedda är det viktigt att de hittar ett arbetssätt som drar nytta av alla de specifika kompetenser som teamet sammantaget besitter.
Det är avgörande för ett framgångsrikt resultat att teamets syfte och mål är meningsfullt och kristallklart formulerat. Ett framgångsrikt teamwork innebär att alla ansvarar för både arbetssätt och resultat.
Finns det situationer på jobbet där ni kan uppnå bättre resultat genom lagarbete? Om ditt team ännu inte är ett högpresterande team, vad tycker du fattas för att ni skall komma dit?
Vi på Think Do & Grow har hjälpt många ledare och team. Hör av dig till oss så ser vi hur vi kan bistå med er teamutveckling.

Det kommunicerande ledarskapet

Det kommunicerande ledarskapet

Viskar  copy

Förmågan att kommunicera framhålls ofta som den absolut viktigaste ledaregenskapen. Det gäller i alla situationer och miljöer.  Kommunikationen, både skriftlig och muntlig, ska vara anpassad efter målgruppen. Det är ett utbyte av idéer och tankar.

En orsak till att kommunikationen inte fungerar som önskat kan vara att den ena parten är för passiv. Det kan bero på att motparten inte vågar fråga eller be om ett förtydligande eller att tiden för diskussion är för knapp.

Ledarskap genom god kommunikation innebär att man gör sig medveten om störande faktorer och strävar efter att uttrycka sig sakligt och anpassat efter mottagaren. För att undvika missförstånd kan ”aktivt lyssnande” vara en väg för lyckad kommunikation.

Aktivt lyssnande är en kommunikationsteknik som kräver att lyssnaren förstår, tolkar och utvärderar det hon eller han hör. Förmågan att lyssna aktivt kan förbättra personliga relationer genom att minska konflikter, stärka sambandet och främja förståelse. (Wikipedia)

Ett sätt att lyssna aktivt är att ställa frågor. Det bidrar till att visa intresse och uppmuntrar den som pratar att bredda, fördjupa och förtydliga det som sägs.

Vill du fördjupa dig i det kommunicerande ledarskapet så kontakta gärna någon av oss på Think Do & Grow. Vi finns här för dig.