Det kommunicerande ledarskapet

Det kommunicerande ledarskapet

Viskar  copy

Förmågan att kommunicera framhålls ofta som den absolut viktigaste ledaregenskapen. Det gäller i alla situationer och miljöer.  Kommunikationen, både skriftlig och muntlig, ska vara anpassad efter målgruppen. Det är ett utbyte av idéer och tankar.

En orsak till att kommunikationen inte fungerar som önskat kan vara att den ena parten är för passiv. Det kan bero på att motparten inte vågar fråga eller be om ett förtydligande eller att tiden för diskussion är för knapp.

Ledarskap genom god kommunikation innebär att man gör sig medveten om störande faktorer och strävar efter att uttrycka sig sakligt och anpassat efter mottagaren. För att undvika missförstånd kan ”aktivt lyssnande” vara en väg för lyckad kommunikation.

Aktivt lyssnande är en kommunikationsteknik som kräver att lyssnaren förstår, tolkar och utvärderar det hon eller han hör. Förmågan att lyssna aktivt kan förbättra personliga relationer genom att minska konflikter, stärka sambandet och främja förståelse. (Wikipedia)

Ett sätt att lyssna aktivt är att ställa frågor. Det bidrar till att visa intresse och uppmuntrar den som pratar att bredda, fördjupa och förtydliga det som sägs.

Vill du fördjupa dig i det kommunicerande ledarskapet så kontakta gärna någon av oss på Think Do & Grow. Vi finns här för dig.

 

”Det stora handlar inte om att vara det ena eller det andra, utan att vara sig själv”. Sören Kirkegaard

”Det stora handlar inte om att vara det ena eller det andra, utan att vara sig själv”.  Sören Kirkegaard

v7

Visst är det skönt att vara kring människor  som är trygga i sig själva och med en avslappnad attityd bemöter världen.

Det skapar en känsla av tillväxt, när vi är bland människor som lever i samklang med vilka de är, de har botaniserat bland sina attityder och med klarhet väljer de vem de vill vara och hur de skall agera.

För att bygga framgångsrika och trygga team med självförtroende, krävs en ledare som gjort sin egen läxa, vi kan inte ge något vi inte har själva. Hur kan vi stödja att andra får självförtroende? På vilket sätt gör du?

För att bli mera oss själva och växa kanske vi behöver byta gamla vanor. Vanans makt är stark, det kräver vilja, medvetenhet och ihärdighet att ändra på våra tankar, våra attityder. Med handen på hjärtat är vi många som kör på som vi alltid har gjort, 80% av tankarna som vi tänkte igår, tänker vi idag, medans vi undrar varför vi inte får andra resultat. Det går som en gammal cd skiva i huvudet som spelar om och om igen, tills vi byter cd. Om du får bestämma, hur skulle din cd låta?

En attityd som kan vara värd att titta på hos sig själv, är om vi ofta vill ha ”rätt”. När vi kliver av piedestalen att alltid ha rätt, som egentligen är en riktig energitjuv, står porten öppen för nya möjligheter.

Vi på Think Do & Grow vill gärna vara din guide på din resa mot ett tryggare ledarskap, varmt välkommen att höra av dig!

På rullande stenar växer ingen mossa.

På rullande stenar växer ingen mossa.

På_rullande_sten_samlas_ingen_mossa-300x179

I vårt tema, Att våga är att vinna, kommer vi reflektera över ”det initiativrika ledarskapet”denna veckan.

Initiativförmåga och viljestyrka i kombination med ett kreativt tänkande och en positiv, möjlighetsinriktad attityd, är ett oslagbart koncept för ett framgångsrikt ledarskap. De människor som utstrålar den energin intar ofta, på ett naturligt sätt, en ledande position när sådana situationer och möjligheter uppstår.

Om man dessutom utvecklar egenskaper så som stark drivkraft och envis uthållighet, är mästerskapet inom räckhåll.

Mästerskapet? I det här fallet menar vi inte att det är segrar över kollegor och konkurrenter som skall stå i fokus. Det viktigaste mästerskapet man kan vinna, är att överträffa sig själv, att klarasina egna, barriärbrytande mål. För de flesta människor är det högst motiverande att övervinna till synes obetvingliga, mentala hinder och att därmed bli bättre och bättre dag för dag i sitt ledarskap.

Det är detta som utmärker det initiativrika ledarskapet.

Du som redan är ledare, handen på hjärtat, visst kan du också̊ träna upp din initiativförmåga och bli ännu mer hängiven och effektiv i att driva den utveckling du tror på?

Vi på Think Do & Grow har utmanat mängder med ledare genom åren att initiativrikt omsätta kloka tankar och idéer till konkreta handlingar. Resultaten har blivit tydliga, på dom ledarna växer ingen mossa!

 

Plocka ner värderingarna från väggen och gör dem levande!

v5

Det pratas mycket om värderingar idag, det sägs också att den största orsaken att människor byter jobb idag är inte en dålig chef, utan allt oftare lämnar vi våra jobb för att värderingarna inte stämmer överens med våra egna. Att få arbeta i samklang med och bli bemött i våra värderingar är ovärderligt.

En värdering är en kompass hur jag navigerar rätt och fel, bra eller dåligt  i livet. Vi har många både medvetna och omedvetna värderingar från barndomen, samhället, vår kultur och våra möten med andra människor. Vi har alla mer eller mindre en värderingsbank inom oss, som sedan styr våra attityder och våra beteenden.

Det är tur att värderingar går att förändra för den som vill. Ett steg till att bli en bra ledare är att vara nyfiken och titta på vilket värderingssystem man själv har, är det något jag fått av mina föräldrar, morfar eller skolan och håller med om,  eller tror och står jag för något annat idag? Många av oss kanske tror att vi vet tills vi tittar efter. Vilka värderingar har jag egentligen?

I vissa situationer kan det vara lätt att tänja på sina värderingar och rättfärdiga sitt agerande. Kanske vi har en värdering om att  tjuva saker från andra är fel, samtidigt som vi plockar med en penna hem från kontoret, för det är ju inte samma sak, eller?

Om en ledare inte agerar utifrån dina personliga värderingar och dem som finns på företaget, eller att de är otydliga. Vad händer med medarbetarna då? Det blir som hemma med barnen, de gör som man gör inte som man säger. Bygger det tillit eller misstro?

Att bli sin egen ledare för att kunna leda andra innefattar att reflektera och titta på sina egna personliga värderingar och ta ansvar. Det handlar om att tanke och hjärta är i samklang med det du är och gör, det kallas integritet!

Du har rodret över dina värderingar kopplat till dina attityder koppat till ditt beteende.

Vilken kurs har du? Stämmer den överens med vem du vill vara, kommer du dit du önskar?

Varmt välkommen att höra av dig till oss på Think Do & Grow, så hjälper vi dig att navigera.

Det visionära ledarskapet.

Det visionära ledarskapet.

v4

Fantasi är allting. Det är en försmak av livet som kommer. Fantasi är viktigare än kunskap. (Einstein)

En inspirerande ledare har en tydlig vision om företagets riktning. Hen är synlig i organisationen vilket bidrar till att skapa en positiv arbetsmiljö. Det i sin tur leder till effektiva och välmående medarbetare och skapar bra resultat för företaget.

Förutom en stabil grund, vad krävs för att lyckas med ett visionärt ledarskap?

Höj blicken och skikta långt fram.

Genom att formulera en bra vision höjer du blicken mot horisonten. Eller ännu längre. Visionen hjälper dig att se alla de möjligheter som finns på vägen framåt. Du har också möjlighet att förbereda dig för eventuella hinder.

Formulera målnivåer.

När du formulerar mål för dig eller ditt team är det en stor fördel att identifiera tre målnivåer.

  1. Vilken nivå är det vi måste nå.
  2. Den realistiska nivån
  3. Den barriärbrytande, banbrytande nivån.

Inspireras av utmaningar.

Ta små steg i början. Känn hur du lockas av att anta utmaningar och därigenom lyckas med det du företar dig. Använd de olika målnivåerna när du står inför en svår uppgift.

Självkänslan, självförtroendet och motivationen är direkt kopplade till kvalitén på målen du sätter och klarar av.

Är du intresserad av att bli utmanad i ditt visionära ledarskap så tveka inte att kontakta oss på Think Do & Grow. Vi finns här för dig.

Vägen till ett starkare ledarskap kan se olika ut men den börjar alltid med dig själv.

Vägen till ett starkare ledarskap kan se olika ut men den börjar alltid med dig själv.

v3

Det finns ingen mall på en bra ledare, alla kan bli bra ledare. Att ha några konkreta mål kan hjälpa på vägen men vägen mot målen är lika viktig, den ska vara njutbar och få dig att växa. Det innebär många gångar att du behöver lämna din komfortzon, våga prova nya saker, testa och tillåta dig och andra att göra fel. Du skapar din unika personliga ledarprofil med grund i dina styrkor. Att identifiera vad du är bra på och de egenskaper du är stolt över, att förena förnuft och känslor ökar din förmåga till tacksamhet som i många fall är grunden till lyckan.

Alla de personliga egenskaper, kompetenser och förmågor du besitter kan liknas vid de olika färgerna på konstnärens palett. Du plockar fram och kombinerar de för att uppnå önskat resultat i varje fall. På det sättet skapar du en stark och gedigen helhet.

Du kanske väljer att ha sällskap på din resa av en co-driver, din personliga ledarutvecklare, som kommer att bidra med tips om hur du kan använda din talang på bästa sätt, som kan uppmuntra dig, ge dig inspiration och bra energitillskott.

En viktig utmaning på vägen är att kunna balansera, inte så sällan motsägelsefulla, sätt att tänka och agera: att vara visionär utan att tappa de små detaljerna i vardagen, att våga drömma utan att tappa fotfäste i verkligheten.

Var befinner du dig idag i ditt ledarskap?

Var skulle du vilja vara?

Hur kommer du dit?

Det är du som bestämmer vägval och fart i ditt liv!

Att våga är att vinna

Att våga är att vinna

v22019

De sista två månaderna 2018 har vi visat lite smakprov från ett av våra utvecklingsprogram, ”Fokuserat Ledarskap”. Vi hoppas det gett en del tankar, tips och idéer runt ledarskap och hur du med enkla hjälpmedel kan bli en ännu skickligare ledare. Härifrån tar vi avstamp in i 2019 och ser chansen med ytterligare ett nytt år fullt med nya möjligheter för intryck. Följ oss under kommande tre månader där vi bjuder på små smakprov från ytterligare ett av våra utvecklingsprogram, ”Att våga är att Vinna”

Vi lägger ut korta inlägg varje tisdag där vi hoppas du skall få upp aptiten ordentligt. Vår förhoppning är att vi skall kittla dig till att våga ta det där steget till en liten förändring hos dig själv i en riktning som passar dig och din verksamhet. Vi vill att du skall känna känslan av hur kul det är att känna fokus runt någonting som är viktigt för dig, gå från tanke till handling och uppleva resultat.

Nästa vecka introducerar vi dig till ”Vägen till ett starkare ledarskap” och vad en förändring- och utvecklingsprocess kan innebära.

Är du beredd att hänga med, för nu åker vi!

 

Välkommen 2019!

Välkommen 2019!

2019

Ett Nytt År med nya möjligheter.  Oavsett om vi dansat in det nya året bland glitter och glamour eller i stillhetens kammare när klockorna ringt ut det gamla och ringt in det nya, är 2019 här.

Kanske du liksom vi fylls av både tacksamhet för allt som varit, ett litet pirr och hopp om alla möjligheter som väntar runt hörnet på de nya året. En efterlängtad nystart…

Vi tänker att det är en fin tid till reflektion, göra bokslut. Vad väljer du att ta med dig in i 2019, vad väljer du att släppa?

Hos oss har du möjlighet att göra ett bokslut efter varje avslutat program. Vi ser på din resa som varit, ser allt fantastiskt och alla utmaningar, tar lärdom och firar att du nått dina mål.

Vilka mål har du i 2019?

När du väljer dina mål, väljer du efter vad du borde göra eller det du innerst inne vill?

Två frågor att ställa sig själv. Är det möjligt?  Är du villig att göra det som krävs?

Du behöver tro att du har förmågan att nå ditt mål och vara villig att göra det som behövs för att du ska nå dit och att vara större än dina omständigheter.

Är svaret på dessa frågor ja, så kör bara!

Det fantastiska är att vi alla väljer själva vart vi lägger vårt fokus, på våra möjligheter eller på våra begränsningar. Tänk om vi kan lära oss av våra lärdomar under 2018, och göra dem till kunskaper under 2019, undra vilka möjligheter som skulle öppnas sig då?

”Ta första steget med tillit. Du måste inte se hela trappan. Ta bara det första steget” (Dr Martin Luther King Jr)

Vi Önskar er Alla ett fantastiskt Gott Nytt År fyllt med framgång och möjligheter!

””Ledarskap genom coaching

””Ledarskap genom coaching

v51

Precis som en trädgårdsmästare ser potentialen i varje växt och ger individuell omsorg, näring och bevattning fungerar ledarskapet. Om vi ser varje medarbetare som en unik individ med sina förutsättningar och erfarenheter så anpassar vi som ledare vårt agerande till varje medarbetare. Det handlar inte om att vi som ledare skall göra medarbetarens jobb, i tid och otid komma med lösningar och vara den som är bäst på allt. Coachande ledarskap innebär att man frigör en persons möjligheter att maximera sina prestationer. Det innebär att man uppmuntrar och stödjer en person att utveckla sitt sätt att tänka, vara och lära samt att utveckla positiva, möjlighetsinriktade attityder i syfte att nå viktiga mål. Kort och gott innebär ett coachande ledarskap – Hjälp till Självhjälp.

Det är kanske den största utmaningen i dagens ledarskap, att investera din viktiga ledartid till rätt saker. Handen på hjärtat – ägnar du tillräckligt med tid att lära känna alla dina medarbetare på djupet: förstå deras drivkrafter, önskemål och vilja att utvecklas för att skapa en säker och trygg miljö att växa i? I grunden för ett coachande ledarskap finns en bra och trygg relation till den man coachar oavsett om det handlar om en kollega, en vän eller ett barn. Det startar med att vara en god lyssnare, att ge sig tid att lyssna och förstå den man coachar på djupet. Genom att lyssna kan vi förstå hur personen sorterar och behandlar sina tankar och information. När vi förstår hur personen tänker kan vi ställa relevanta och förtydligande frågor som hjälper individens egna tankebanor mot nya lösningar. Genom att återkoppla och sammanfatta skapar vi gemensamma kartor av vägen framåt. Den sista nyckeln är att utmana individen att gå utanför sina tidigare ramar och våga prova nytt för att växa. Grunden för att lyckas med det coachande ledarskapet är en god relation – att du som ledare med empati och äkthet visar att du vill den du coachar väl.

Coachande ledarskap är en del i vårt utvecklingsprocess Fokuserat Ledarskap – där vi vill bidra till ett sundare och bättre ledarskap för individer och företag. Låter det intressant? Vi finns här för att du och ditt företag skall växa långsiktigt och hållbart med ett gott ledarskap.”

Hör vad jag säger!

Hör vad jag säger!

v50

Jag hör vad du säger men lyssnar jag?

Förra veckan belyste vi vikten av att inte bara ställa frågor, utan att även ställa följdfrågor. För att kunna ställa relevanta, insiktsfulla följdfrågor som leder samtalet vidare och ger ännu mer kvalitet i samtalet krävs lyssnarteknik. Här följer ett litet smakprov ur ett av Think Do & Grow´s program, ”Fokuserat Ledarskap” där vi belyser just lyssnandet som en del av en effektiv och framgångsrik kommunikation.

Lyssnar du med syfte att förstå̊? För att citera Paul Simon, i Simon & Garfunkel, som i en av sina låtar sjöng ”så många som pratar utan att tala och så många som hör utan att lyssna.

En grundläggande förutsättning för bra kommunikation är att man anstränger sig att lyssna på̊ vad som menas, vilket inte alltid är det som sägs. För att detta skall lyckas är första steget att man verkligen vill förstå̊. Grundläggande då är att lyssna med genuin inlevelse, inte tänka på̊ något annat och inte tänka på̊ vad mitt svar skall bli, även om jag tror mig veta vad som skall sägas.

Om man utvecklar förmågan att lyssna på̊ detta sätt, utvecklar man också̊ sin förståelse och därmed empati. Empati handlar nämligen om förmågan att sätta sig in i en annan persons situation. Detta kan man göra även om man inte håller med. Har man tillräckligt bra självkänsla behöver man inte vara rädd för att bli ”omvänd”. Eller också̊ blir man det, men då har man ju ett gott skäl att bli det.

Alltså, ett genuint och aktivt engagemang i ditt lyssnande kommer ge dig bättre förutsättningar att ställa följdfrågor. Genom ditt lyssnande kommer din verkliga förståelse för den andra personers situation ge dig och den andra personen utmärkta förutsättningar för effektiv och framgångsrik kommunikation. Det kommer även utveckla din empati.

Vi på Think Do & Grow har lyssnat på tusentals ledare genom åren. Med hjälp av vårat lyssnande har vi fått förståelse. Med förståelse har vi kärleksfullt kunnat utmana mot de mål våra kunder utformat. De mål som verkligen varit viktiga för våra kunder att formulera och nå.

Är det din tur att bli lyssnad på?