Oro finns i en entreprenörs DNA

Oro finns i en entreprenörs DNA

v22019

Vad är det som driver oss att förverkliga våra drömmar trotts hårt motstånd? Vissa människor ger helt enkelt inte upp,  utan ser motgångar som lärdomar och fortsätter låta övertygelse och passion styra mot målet. Entreprenörer ligger ofta steget före i tanke och handling och det kan bli en utmaning för medarbetare som inte riktigt är med på resan. Då kan en stabil värdegrund vara ett sätt  att skapa förutsättningar för utveckling och införliva mod i andra människor.

Entreprenören lever, andas och sover verksamheten. Om företaget växer blir det någonstans en brytpunkt där hen måste släppa taget för att kunna växa framgångsrikt. Viktigt blir då att tillåta andra att kliva in för att föra företaget framåt. Det i sig kräver mod och tillit.

Think Do & Grow har lång erfarenhet av individuell ledarutveckling och har stöttat många ledare i arbetet att släppa taget.

Lyssan gärna på Dani Evanoff, grundare av CandyKing, om att lyckas till varje pris och där värdegrund har stor betydelse.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/en-underdogs-resa-mot-toppen/

Hur tränad är du?

Hur tränad är du?

Editable vector silhouettes of skeletons in an office as a failed business concept

Statistik framtagen av Svenska Möten visar att den genomsnittliga tjänstemannen spenderar fyra veckor om året i snitt på ”slösmöten”. Endast 5 % av de tillfrågade bedömer dessa möten som bra och hela 50 % bedömer dom som mediokra.  Slösmöten kostar enligt Svenska Möten lågt räknat 170 miljarder kr om året, tre gånger mer än vad sjukskrivningar kostar vårt samhälle.

Möten kan mycket väl ses som ett av ledarens främsta strategiska ledarskapsverktyg. Med rätt ingredienser kan mötet bli vägen till att förflytta arbetsgruppen mot att bli ett högpresterande team. Den skickliga möteshållaren ser till att förbereda mötet samt mötets deltagare ordentligt. Hen ser till att det finns tydliga syften och mål med mötet och att alla har samsyn kring dessa. I mötet skapas grund för gemenskap, kraft, utveckling och i förlängningen ökad omsättning och lönsamhet.

Statistik visar sorgligt nog att allt för få ledare är tränade i att hålla möten. I bästa fall har de genom egen erfarenhet lärt sig grunderna. Med de 170 miljarderna i baktanke är det inte svårt att förstå vilken enorm produktivitetspotential det finns hos företag och organisationer i allmänhet att sätta tänderna i.

I vår POD Inspirerande ledarskap pratar Sylvia Nylin, VD på Svenska Möten, om möten. Hon pratar om problematiken och den magi som uppstår i produktiva möten. Lyssna gärna på poden genom att klicka på länken nedan.

Länk till poden

Vi på Think Do & Grow har genom åren tränat hundratals ledare och företag i att genomföra produktiva möten. Hur ofta tränar du och din organisation? Vill du vara med och skapa mötesmagi, kontakta oss gärna så hjälper vi er.

Vad är det som skiljer framgångsrika människor från andra?

Vad är det som skiljer framgångsrika människor från andra?

Balansgång på vägg copy 

En viktig faktor som gör vissa ledare mer framgångsrika än andra, är mod. Men för att vara modig behöver hen ha stöttning och tilltro från organisationen. Att fira framgång men också att tillåta medarbetare att misslyckas är några av nycklarna till en modig organisation. En annan faktor är företages gemensamma värdegrund. Vad står företaget för? Vilket tillstånd vill man försätta medarbetarna i? Här krävs ett stort engagemang av ledarna att verkligen tro på och leva efter företagets värdegrund.

Det blir också viktigare och viktigare vid rekrytering. Vi följer inte företaget utan ledarna, de som skapar företaget.

Think Do & Grow har hjälpt många företagsledare att bli modigare. Hör gärna av dig till oss om du vill veta hur vi arbetar.

Lyssna gärna på Linda Hammarstrand från Culture Academy när hon talar om – passion för kultur.

https://www.thinkdoandgrow.com/?s=linda+hammarstrand

Tar AI över chefsrollen?

Tar AI över chefsrollen?

franck-v-740555-unsplash

Utvecklingen av chefsrollen har förändrats och gjort att många chefer/ledare har fått än mer att göra.  De unga cheferna ställer nya krav på sin roll som ledare. De värdesätter sitt privatliv mer – är inte beredda att arbeta 50/60 timmar i veckan, som många chefer tidigare har gjort och gör.

Dagens chef kan inte  detaljstyra, då hens ansvarsområde tenderar att bli mer och mer komplext.  Chefen av idag behöver vara mer av en generalist och fokusera på de mellanmänskliga relationerna.

Kan AI hjälpa dagens chefer med avlastning för att skapa ett hållbart ledarskap – vad skulle det i så fall vara?

Vi på Think Do & Grow har hjälpt många ledare att få bättre balans mellan arbete och privatliv. Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta oss gärna.

Lyssna gärna på Anki Udd Ledarskapsutvecklare på Ledarna, när hon utvecklar sina tankar kring utmaningarna för dagens chef.

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/size/25/?search=anki

Hur hanterar du de utmaningar som förändring ställer på ditt ledarskap?

Hur hanterar du de utmaningar som förändring ställer på ditt ledarskap?

v20

Snabba förändringar som sker kan vara svåra att hantera för en organisation och dess medarbetare. Emellertid är vissa branscher under press för snabba förändringar. Lika väl är vissa branscher mer vana att arbeta med förändringar än andra.

Vad händer när en stor förändring tar plats i organisationen? Ny ledning, ny riktning, nya arbetssätt, nya mål som påverkar dig och ditt team? Ulrika Hektor berättar öppenhjärtligt i podden, hur det blev för henne och hennes medarbetare när organisationen skulle flyttas till en annan ort. Ingen i hennes team hade möjlighet att fortsätta vara kvar på den nya orten. Ulrika fick börja om från början för att få ett nytt team på plats.

Vilka utmaningar möter du i din vardag? Vad skulle du vilja vässa i ditt ledarskap för att bättre anpassa det till de ständiga förändringar som marknaden och samhället ställer på dig och ditt företag?

Vi på Think Do & Grow vill hjälpa dig att hitta fokus och prioritera smartare i din vardag. Hör av dig så kan vi, tillsammans, bolla dessa och andra aspekter i ditt ledarskap som du vill vässa.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/fran-individualister-till-hogt-presterande-team/

Hur skall du överleva?

Hur skall du överleva?

överleva

Om du skall överleva som företagare behöver du enligt entreprenören Yashar Moradbakhti tänka nytt och snabbt. Där ut över behöver du vara envis och långsiktig.

Detta resonemang rimmar väl med vad som står att läsa i mycket av den management litteratur som beskriver entreprenören och det entreprenöriella ledarskapet. Bland annat beskrivs en framgångsrik entreprenör som en person som skall ha en idé som hen tror starkt på. Ofta är personen ensam om idén och andra inte sällan starkt kritiska. Personen skall också ha en okuvlig vilja att förverkliga idén. Det behövs, när banker, myndigheter och andra sätter sig på tvären. Sist, men inte minst, skall personen ha förmåga att organisera en verksamhet som klarar av att förverkliga och kommersialisera idén.

I Think Do & Grow´s pod “Inspirerande Ledarskap” samtalar vi med Yashar, Grundare och VD för bolaget Lingio. Han tar oss med på en entreprenörs resa mot och till framgång.

Lyssna gärna på podden genom att klicka här

Vi på Think Do & Grow har genom åren stöttat och utmanat tusentals människor som Yashar. Vi har hjälpt dom att fokusera på vad som får idéer att bli verklighet. Vågar du låta dig bli utmanad av någon av oss på Think Do & Grow, det skulle ju kunna leda till att din tanke blir verklighet…

 

Min framgång är andras framgång!

Min framgång är andras framgång!

Bild Leaders dont force

Vart ligger vårt fokus. Det vi har fokus på växer. Allas vår personliga utveckling börjar med vår resa inifrån och ut, detsamma gäller företag, det börjar med medarbetarna.

Vi behöver stärka våra medarbetares självförtroenden, och ge dem chansen att pröva och att ”misslyckas”, för att de ska kunna växa och nå sina mål.

Om min framgång är andras framgång, hur viktigt är det att jag som ledare stödjer mina medarbetare så att de kan nå högre än jag ensam som ledare kan? Hur skulle det ledarskapet se ut?

Simon Sinek berättar om ett företag i New York som heter Next Jump, ledaren där införde en policy att en medarbetare inte kan bli avskedad för bristande resultat. I stället steppar de upp coachar och stödjer medarbetaren. Han menar att stora ledare aldrig skulle offra sina medarbetare för siffrorna på sista raden, med den attityden skulle det förändra något i ditt ledarskap?

Hör och inspireras av Marcus Brink VD på Erlandssons Bygg AB, som genom liknade tankar bygger storhet i företaget genom att vara och andas som en Erlandssonare.

Här är gemensamma värderingar och kulturen byggstommen, en solid grundplatta som medarbetare står på, väljer och utgår ifrån, som får hela företaget att frodas, skapar återkommande, nöjda kunder.

Marcus bjuder in sina medarbetare på en resa, han erbjuder tillväxt, personligt ansvar, trygghet och möjligheten att göra ett misstag och hitta modet att göra om, som i en kärleksfull familj. Du kan lyssna på honom genom att klicka här

Varmt välkommen att höra av dig till oss på Think Do & Grow, så guidar vi gärna dig och dina medarbetare till tillväxt.

Vad behövs för att kunna spela spelet?

Vad behövs för att kunna spela spelet?

3 kvinnor

Många ser Sverige som ett av de mer jämlika länderna i världen. Till stor del stämmer det. Vi har kommit långt. Men fortfarande ser vi stora klyftor mellan män och kvinnor, både när det gäller lön och fördelningen mellan könen på ledande positioner i de större företagen.

Hur det kommer sig diskuteras mycket. Är män mer intresserade av makt eller handlar det om att de nätverkar mer fokuserat än kvinnor. Vad behöver män och kvinnor göra för att skapa en mer jämlik miljö inom näringslivet? Vad kan vi lära av varandra?

Kontakta oss på Think Do & Grow om du är intresserad av att veta hur vi kan stötta dig och din organisation och få både team och individer att växa i sitt ledarskap och skapa en jämlik miljö på just ditt företag.

Lyssna gärna på Marika Lundsten, VD, Ruter Dam och hur hon ser på utmaningarna för ledande bolag att verkligen skapa en jämlik miljö.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/ett-inspirerande-ledarskap-fordrar-ett-stort-matt-av-mod/

 

Anpassar du din ledarstil till den fas din organisation befinner sig i ?

Anpassar du din ledarstil till den fas din organisation befinner sig i ?

v15

En tydlig organisationsvision som är effektivt kommunicerad och förankrad hos all personal är en stark och trygg grund att stå på. Ledare i en sådan organisation har ett försprång. Men även om visionen kan hålla i många år, förändras organisationer över tid.

Vid startupfasen krävs det kapital och omsättningen är låg; oftast gör organisationer förlust. Att lyckas få med sig bra medarbetare som tror på visionen och affärsidén är kritiskt. För den som leder en organisation i denna fas är det viktigt att kunna engagera, entusiasmera, locka och behålla nyckelpersoner. Samtidigt behöver ledare vid uppstarten kunna vara målinriktade, varva mellan strategiska och operativa processer, ha problemlösningsförmåga, tåla höga stressnivåer och balansera det hela på ett bra sätt.

När organisationen har mognat är ledarens roll en annan och ledarstilen behöver inte anpassas i lika hög grad efter själva organisationen utan efter varje enskild individ. Vilken nivå av styrning och stöd behöver var och en? Ska ledaren vara en coach eller styra? Ska han/ hon ge stöd eller delegera?

Expansionsfasen kan vara spännande för visionära ledare men något skrämmande för dem som har svårare med förändringar.

Om du som ledare möter dina medarbetares behov, blir det enklare för dem att lyckas med sina uppdrag.

I vilken fas befinner sig din organisation? Vad har du för ledarstil och vilka förändringar ser du att du skulle behöva göra för att få ditt team och din organisation dit ni ska?

Vi på Think Do & Grow brinner för att hjälpa ledare bli ännu bättre. Hör gärna av dig till oss!

Vill du höra vad Jenny Strömberg på Almi Invest har för erfarenhet av ledare i uppstartsfasen kan du lyssna på podden nedan:

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/fran-investering-till-framgangsrik-verksamhet/

 

Hur meningsfull är du?

Hur meningsfull är du?

meningsfull

Fredrik Spendrup, VD för Spendrupkoncernen, menar att ”sence of purpose”, eller meningsfullhet är den enskilt viktigaste faktorn för att få sina medarbetare och kollegor motiverade.

Genom att känna mening med det man gör skapas motivation, drivkraft och lycka. I forskning beskrivs meningsfullhet bland annat med att känna till, förstå och uppfatta sin uppgift som viktig. Det handlar om vad jag bidrar till, om jag upplever att mina utmaningar är värda att engagera sig i eller ej. Meningsfullhet handlar enligt litteraturen också om en tydlig och engagerande vision, att man vill känna sig delaktig i något större och viktigare.

Vad är din arbetsplats stora bidrag? Vad berikar ditt företag era kunder med och vad är det viktiga i det just du utför varje dag? Är du meningsfull, klart att du är!

Likt Fredrik Spendrup tror vi på Think Do & Grow att ur kraften, från att hitta meningsfullhet i det man gör, kan man åstadkomma resultat i världsklass. Vi har genom åren hjälpt hundratals ledare att hitta, förtydliga och leva det våra kunder ser som meningsfullt. Det är meningsfullt för oss på Think Do & Grow.

Har detta fångat dig? Lyssna i så fall gärna på en av våra poddar ur ”Inspirerande Ledarskap” där vi samtalar med Fredrik Spendrup om hans syn på ledarskap.

Lyssna på poden med Fredrik Spendrup