Brinner du?

Brinner du?

De finns de som menar att om en entreprenör inte brinner för det hen vill genomföra kommer succén sannolikt utebli.

Enligt Wikipedia är en entreprenör en person som tar en idé för en produkt eller tjänst, reflekterar över risker och möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implementerar idén.

Detta kan vid en första anblick tyckas enkelt. Dock kommer många olika egenskaper hos dig som person att krävas för att ro idén i land.

Peter Markstedt, entreprenör och grundare av Kids Brandstore, är ett levande bevis på detta. På sin resa till att omsätta 200 miljoner har hans egenskaper satts på stora prov. Det han sätter i främsta rummet för att lyckas är egenskapen att skapa lag och att agera som lagspelare. Han menar att laget måste präglas av individer med olikheter men där olikheterna gemensamt tror på uppdraget och är villiga att tillsammans kämpa för det gemensamma målet. Han pratar också om att brinna, envishet, fokus, vara måldriven och att våga ställa om för förändring.

I Think Do & Grow´s podd ”Inspirerande Ledarskap” samtalar vi med Peter om honom, hans kompanjon och deras företags resa från enkel E-handel till att vara redo att rusta bolaget för börsintroduktion. Här får du höra hur han beskriver sin syn på vilka egenskaper som gör en entreprenör framgångsrik.

https://poddtoppen.se/podcast/1136600332/inspirerande-ledarskap/128-peter-markstedt

Vi på Think Do & Grow har genom åren hjälpt, stöttat och utmanat tusentals entreprenörer att utveckla sina entreprenöriella förmågor. Var på din entreprenöriella resa är du, är det dags för nästa steg? iså fall hjälper vi på Think Do & Grow dig gärna att få fart på elden.

 

Värdegrund – ett svenskt fenomen?

Värdegrund – ett svenskt fenomen?

 

Visste du att ordet och begreppet värdegrund endast används i Norge och i Sverige?

Wikipedia skriver – Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas under 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse. Källa Wikipedia.

De flesta av oss har nog en uppfattning om vad begreppet innebär. Värdegrunden är kopplad till värdeord som beskriver den företagskultur som företagsledningen vill eftersträva. För att efterleva företagskulturen behöver ledningen etablera rutiner för att levandegöra och bevara företagets värdegrund. Det kräver ett starkt engagemang från ledande personer och ett kontinuerligt arbete för att utveckla företagskulturen i rätt riktning.

Vi på Think Do & Grow har lång erfarenhet av att hjälpa företag att stötta ledningsgrupper i arbetet med att ta fram en värdegrund som beskriver den företagskultur man vill ha.

Lyssna gärna på Magnus Liljevall, regionchef på Moelven Modus när han berättar om företages arbete med vision och värdegrund. https://www.thinkdoandgrow.com/?s=magnus+liljevall

 

Vikten av att uppmuntra och ge beröm!

Vikten av att uppmuntra och ge beröm!

 

Det finns ett antal viktiga ledaregenskaper t.ex. tydlig kommunikation, motivera och stötta medarbetare i att uppnå uppsatta mål, emotionell intelligens. Frågar du dina medarbetare vilka ledaregenskaper de uppskattar hos dig eller hos en ledare så kan listan bli ganska lång.

Under åren av att ha jobbat med många ledare finns det en sak som nästan alltid kommer fram: vikten av att få veta att vi gör ett bra jobb. Uppmuntran och beröm behöver inte enbart baseras på prestation. Det är lika viktigt om inte viktigare att ge beröm på attityder och beteenden.

Rätt beröm vid rätt tillfälle är en stark motivationsfaktor. Genom att lära känna sina medarbetare och kollegor kan vi anpassa hur vi levererar beröm och uppmuntran så att effekten blir maximalt och varar längre. Framgångsrika ledare har detta som en ”top of mind” sak att göra dagligen.

I podden Inspirerande Ledarskap ”Vad tycker du utmärker en bra ledare?” samtalar Think Do & Grows ledarutvecklare om bra ledaregenskaper.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/vad-tycker-du-utmarker-en-bra-ledare/

Vi på Think Do & Grow brinner för att sig våra kunder lyckas. Vi ger våra kunder beröm och uppmuntrar de att ge beröm till dem i sin omgivning.

Alla är lika värda! 

Alla är lika värda! 

Vad är hållbar samhällsutveckling, hur viktigt är det att inkludera och vilka ska vi inkludera? 

I den bästa av världar önskar vi alla människor oavsett ras, kön och funktionsnedsättning att få vara i ett sammanhang där man får förmånen att känna att man gör nytta och får komma till sin rätt. Att få vara en del av en gemenskap och i en kultur där människor även utvecklas genom sitt arbete. 

I samhället finns det rädslor och fördomar och vi behöver träna på att se vad varje människa har för styrkor och kan tillföra, oavsett om vi inte känner igen oss själva i den andre. 

Tänk om vi alla blev lite bättre på att matcha människor till en roll där individen kommer till sin rätt och får möjlighet att vara sitt bästa jag. Tänk om fler människor får vakna upp till en dag där man vet att, idag får jag göra skillnad genom mitt arbete och samtidigt bli sedd och bekräftad för den jag är. 

Vi har alla skavanker men det innebär inte att vi inte kan utföra stordåd! 

Filosofin ”purpose bigger than product” handlar om att vara äkta och idédriven. En organisation som sätter nyttan och värdet högst. Hur gör man då det och samtidigt skapar långsiktig lönsamhet? Lyssna till världsmästarföretaget Samhall och försäljningsdirektör Göran Olinder berätta i podden Inspirerande ledarskap hur dom tänker och gör. Samhalls värdering är just ”Alla är lika värda”. 

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/size/25/?search=göran+olinder

Kris?

Kris?

Har du upplevt kris någon gång? I det privata kanske du fått uppleva att du saknar täckning på kortet, glömt kaffemuggarna på den där annars perfekta picknicken eller glömt packa matsäcken till ungarnas utflyktsdag. Det kan ju också handla om en allvarlig driftstörning på din arbetsplats, en oväntad händelse på jobbet som leder till pressens och allmänhetens påtryckningar på ett sätt ni aldrig kunnat drömma om eller ett dödsfall på arbetsplatsen där du som arbetsgivare står som ansvarig.

Oavsett så finns en mängd fördelar med att våga tänka proaktivt och att försöka förbereda sig, både mentalt och praktiskt på olika scenarion. Bara en sådan sak som att våga ha tankesättet ”när det inträffar istället för om det inträffar” kommer hjälpa i förberedelserna och spela en stor skillnad när det verkligen händer.

I podden ”Inspirerande Ledarskap” berättar Carolin Runnquist, Chef för IT Säkerhetskonsulter på PwC, om hur de hjälper sina kunder i frågan. Häng med när Caroline berättar om hur hon och hennes kollegor utmanar organisationer att arbeta proaktivt, träna krishantering, göra rollspel och i förlängningen växa som individer och organisationer.

https://thinkdoandgrow.libsyn.com/112-carolin-runnquist

Vi på Think Do & Grow gör som Carolin. Vi utmanar, stöttar och hjälper våra kunder att ta sig till den destination de själva bestämt att de vill ta sig till. Vi gör det bland annat genom att träna våra kunder i att tänka, träna och agera proaktivt.

Vågar du låta dig utmanas, det kan ju leda till att du kommer dit du vill…

 

Att skapa förtroende

Att skapa förtroende

 

God kommunikation bygger förtroende. En god kommunikatör är pålitlig, trovärdig och ärlig.

För att få gehör för det budskap hen vill kommunicera krävs också att hen förstår mänsklig dynamik på alla nivåer. Vad är det vi regerar på och hur och inte minst varför. Att dessutom besitta förmågan att förmedla budskapet på ett inspirerande sätt, sluter cirkeln. Att framträda oavsett om gruppen är stor eller liten känd eller okänd kan många gånger skapa stress vilket i sin tur gör att budskapet går lite förlorat. Hur gör man då för att bli en god talare som bygger förtroende, inspirerar och är trovärdig?

Lyssna gärna på podden Inspirerande Ledarskap och Karolina Rahm, ledarutvecklaren med en skådespelarbakgrund, från Think Do & Grow när hon delar med sig av sina tips för att bli en förtroendeskapande ledare.

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/size/25/?search=karolina+rahm

Kan reflektion skapa motivation?

Kan reflektion skapa motivation?

Genom åren har vi mött ledare och medarbetare med tydliga mål, som vet vad som behövs göras och hur det ska göras. Frågorna VAD och HUR är i många organisationer självklara. När tempot höjds finns det många duktiga ledare som kan ställa och svara på dessa frågor och få organisationen att springa åt det hållet, åtminstone kan det verka så.

När vi får möjlighet att utveckla mindre grupper eller arbetar individuellt med olika ledare är det inte alltid lika självklart varför de vill få organisationen att röra sig mot det hållet de är på väg.

Det är otroligt viktigt som ledare att ta sig tid och skapa utrymmet för att stanna upp och reflektera annars blir det svårt att gå på djupet och svara på den kanske allra viktigaste frågan, VARFÖR?  Det är i detta svar som vi människor engageras både mentalt och känslomässigt och blir redo att släppa fram vår inre fria vilja med stor kraft.

Nedan kan du lyssna när Anette Berg och Lizzie Claesson samtalar i podden Inspirerande Ledarskap: ”Kan reflektion skapa motivation?”.

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/size/25/?search=kan+reflektion+skapa+motivation

På Think Do & Grow vet vi att alla kan flyga, om man vill. Vilket är ditt varför i ditt arbetsliv?

 

 

 

 

God kommunikation är ett vinnande koncept! 

God kommunikation är ett vinnande koncept! 

Det finns många stilar inom kommunikation och det vi söker är någon form av uttryck som attraherar lyssnaren. Hur gör jag för att trigga mitt innehåll så andra vill lyssna?

Hjärnforskningen säger idag att vi är kännande varelser med förmåga till rationalitet. Med andra ord är det otroligt viktigt att skapa en upplevelse hos åhörarna så mitt budskap når fram.

Det finns underliggande byggstenar inom muntlig kommunikation som höjer nivån av närvarande och sätter ramen. Dessa är tempo, röstläge, betoning och inte minst pausering som är otroligt effektfullt. Till detta kan man förstärka sitt budskap med bilder, ljud tex.

Att vara förberedd och ha tänkt igenom vad kärnan i mitt budskap och syftet med presentationen är tillsammans med inlevelse hjälper mig att skapa förutsättning för att attrahera till intresserad lyssning och interaktion.

Att förbättra sin kommunikation är något som många av Think Do & Grows kunder sätter upp som mål. Vi har många diskussioner kring vad en god kommunikation är på just det företaget och hur kunden ska träna sin kommunikation på bästa sätt.

Per Furumo är retorikern som använder gitarr som metafor och funderar kring hur homosapiens som har existerat ca 200 000 år, har kommunicerat innan språket uppfanns för 60 000 år sedan. Låt dig förtrollas av Pers kunnande och exempel på retorik i podden Inspirerande Ledarskap.

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/64-per-furumo

Skapa din egen framtid med hjälp av dina drömmar

Skapa din egen framtid med hjälp av dina drömmar

drömmar

Enligt forskning är visions och värderingsstyrda företag tolv gånger lönsammare än de som inte är det. Dessa företag har större kraft, flexibilitet och snabbare processer än de regelstyrda företagen.

Vision betyder ungefär ”drömbild”. Den är en mental drömbild av ett framtida önskvärt tillstånd. Visionen pekar ut riktningen för dig och organisationen.

För att hitta ett sammanfogande kitt på den kittlande vägen mot er förenade vision behövs också en gemensam värdegrund.

Varje dag möter vi olika situationer som tvingar oss till eftertanke, beslutsfattande och handling. Allt vi gör är grundat på våra medvetna eller omedvetna värderingar, attityder och åsikter. De värderingar vi har, till exempel inför en viss situation, formar en attityd som i sin tur bygger upp en bestämd åsikt. Följden blir att vi också kommer att bete oss på ett bestämt sätt i denna situation.

Det blir dessa två faktorer, den gemensamma visionen och den gemensamma värdegrunden, som ger flexibiliteten, farten och fokuset mot den gemensamma horisonten.

I vår pod Inspirerande ledarskap samtalar vi med Kenneth Qfvarnström. Han belyser utmaningar i det framtida mötet med AI och den omställning som kommer krävas av oss som individer. Kenneth menar att det är helt avgörande att de anställda och ledare som arbetar tillsammans måste dela och tro på sin egen och företagets vision och högre syfte. Därutöver skall de gemensamma värderingarna styra individerna i sina beslut och handlingar. Låt dig ryckas med i Kenneths tankar och idéer genom att lyssna på poden.

https://poddtoppen.se/podcast/1136600332/inspirerande-ledarskap/156-kenneth-qfvarnstrom

Vi på Think Do and & Grow har kittlat 1000-tals ledare och entreprenörer genom åren i att förtydliga drömmar, visioner och värderingar.

Är det din tur att låta dig bli kittlad – man vet ju aldrig hur det slutar, kanske i skratt…

Företagens stora utmaning

Företagens stora utmaning

händer

 

Sverige är känt i världen för sina entreprenörer, smarta uppfinnare och nytänkande designers. Många är de som påverkat och påverkar våra liv på ett eller annat sätt.

En idé går över i en affärsplan och slutligen en produkt och en så kallad startup är född. Många gånger växer dessa bolag mycket snabbare än marknaden. Då gäller det att ha en hållbar personalpolitik.

Medarbetarnas och ägarnas intressen måste sammanfalla, det vill säga, att det finns incitament för båda grupperna att bidra till företagets framgångar. Hur gör man?

Lyssna gärna på Ali Ahmadian CEO på Heliospectra när han ger sin syn på teamarbete och hur man engagerar medarbetarna.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/be-aware-of-the-pop-corn-effect/

Vi på Think Do & Grow har lång erfarenhet att stötta ledare och att stärka team. Vill du veta mer så hör av dig till oss.