Kris?

Kris?

Har du upplevt kris någon gång? I det privata kanske du fått uppleva att du saknar täckning på kortet, glömt kaffemuggarna på den där annars perfekta picknicken eller glömt packa matsäcken till ungarnas utflyktsdag. Det kan ju också handla om en allvarlig driftstörning på din arbetsplats, en oväntad händelse på jobbet som leder till pressens och allmänhetens påtryckningar på ett sätt ni aldrig kunnat drömma om eller ett dödsfall på arbetsplatsen där du som arbetsgivare står som ansvarig.

Oavsett så finns en mängd fördelar med att våga tänka proaktivt och att försöka förbereda sig, både mentalt och praktiskt på olika scenarion. Bara en sådan sak som att våga ha tankesättet ”när det inträffar istället för om det inträffar” kommer hjälpa i förberedelserna och spela en stor skillnad när det verkligen händer.

I podden ”Inspirerande Ledarskap” berättar Carolin Runnquist, Chef för IT Säkerhetskonsulter på PwC, om hur de hjälper sina kunder i frågan. Häng med när Caroline berättar om hur hon och hennes kollegor utmanar organisationer att arbeta proaktivt, träna krishantering, göra rollspel och i förlängningen växa som individer och organisationer.

https://thinkdoandgrow.libsyn.com/112-carolin-runnquist

Vi på Think Do & Grow gör som Carolin. Vi utmanar, stöttar och hjälper våra kunder att ta sig till den destination de själva bestämt att de vill ta sig till. Vi gör det bland annat genom att träna våra kunder i att tänka, träna och agera proaktivt.

Vågar du låta dig utmanas, det kan ju leda till att du kommer dit du vill…

 

Att skapa förtroende

Att skapa förtroende

 

God kommunikation bygger förtroende. En god kommunikatör är pålitlig, trovärdig och ärlig.

För att få gehör för det budskap hen vill kommunicera krävs också att hen förstår mänsklig dynamik på alla nivåer. Vad är det vi regerar på och hur och inte minst varför. Att dessutom besitta förmågan att förmedla budskapet på ett inspirerande sätt, sluter cirkeln. Att framträda oavsett om gruppen är stor eller liten känd eller okänd kan många gånger skapa stress vilket i sin tur gör att budskapet går lite förlorat. Hur gör man då för att bli en god talare som bygger förtroende, inspirerar och är trovärdig?

Lyssna gärna på podden Inspirerande Ledarskap och Karolina Rahm, ledarutvecklaren med en skådespelarbakgrund, från Think Do & Grow när hon delar med sig av sina tips för att bli en förtroendeskapande ledare.

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/size/25/?search=karolina+rahm

Kan reflektion skapa motivation?

Kan reflektion skapa motivation?

Genom åren har vi mött ledare och medarbetare med tydliga mål, som vet vad som behövs göras och hur det ska göras. Frågorna VAD och HUR är i många organisationer självklara. När tempot höjds finns det många duktiga ledare som kan ställa och svara på dessa frågor och få organisationen att springa åt det hållet, åtminstone kan det verka så.

När vi får möjlighet att utveckla mindre grupper eller arbetar individuellt med olika ledare är det inte alltid lika självklart varför de vill få organisationen att röra sig mot det hållet de är på väg.

Det är otroligt viktigt som ledare att ta sig tid och skapa utrymmet för att stanna upp och reflektera annars blir det svårt att gå på djupet och svara på den kanske allra viktigaste frågan, VARFÖR?  Det är i detta svar som vi människor engageras både mentalt och känslomässigt och blir redo att släppa fram vår inre fria vilja med stor kraft.

Nedan kan du lyssna när Anette Berg och Lizzie Claesson samtalar i podden Inspirerande Ledarskap: ”Kan reflektion skapa motivation?”.

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/size/25/?search=kan+reflektion+skapa+motivation

På Think Do & Grow vet vi att alla kan flyga, om man vill. Vilket är ditt varför i ditt arbetsliv?

 

 

 

 

God kommunikation är ett vinnande koncept! 

God kommunikation är ett vinnande koncept! 

Det finns många stilar inom kommunikation och det vi söker är någon form av uttryck som attraherar lyssnaren. Hur gör jag för att trigga mitt innehåll så andra vill lyssna?

Hjärnforskningen säger idag att vi är kännande varelser med förmåga till rationalitet. Med andra ord är det otroligt viktigt att skapa en upplevelse hos åhörarna så mitt budskap når fram.

Det finns underliggande byggstenar inom muntlig kommunikation som höjer nivån av närvarande och sätter ramen. Dessa är tempo, röstläge, betoning och inte minst pausering som är otroligt effektfullt. Till detta kan man förstärka sitt budskap med bilder, ljud tex.

Att vara förberedd och ha tänkt igenom vad kärnan i mitt budskap och syftet med presentationen är tillsammans med inlevelse hjälper mig att skapa förutsättning för att attrahera till intresserad lyssning och interaktion.

Att förbättra sin kommunikation är något som många av Think Do & Grows kunder sätter upp som mål. Vi har många diskussioner kring vad en god kommunikation är på just det företaget och hur kunden ska träna sin kommunikation på bästa sätt.

Per Furumo är retorikern som använder gitarr som metafor och funderar kring hur homosapiens som har existerat ca 200 000 år, har kommunicerat innan språket uppfanns för 60 000 år sedan. Låt dig förtrollas av Pers kunnande och exempel på retorik i podden Inspirerande Ledarskap.

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/64-per-furumo

Skapa din egen framtid med hjälp av dina drömmar

Skapa din egen framtid med hjälp av dina drömmar

drömmar

Enligt forskning är visions och värderingsstyrda företag tolv gånger lönsammare än de som inte är det. Dessa företag har större kraft, flexibilitet och snabbare processer än de regelstyrda företagen.

Vision betyder ungefär ”drömbild”. Den är en mental drömbild av ett framtida önskvärt tillstånd. Visionen pekar ut riktningen för dig och organisationen.

För att hitta ett sammanfogande kitt på den kittlande vägen mot er förenade vision behövs också en gemensam värdegrund.

Varje dag möter vi olika situationer som tvingar oss till eftertanke, beslutsfattande och handling. Allt vi gör är grundat på våra medvetna eller omedvetna värderingar, attityder och åsikter. De värderingar vi har, till exempel inför en viss situation, formar en attityd som i sin tur bygger upp en bestämd åsikt. Följden blir att vi också kommer att bete oss på ett bestämt sätt i denna situation.

Det blir dessa två faktorer, den gemensamma visionen och den gemensamma värdegrunden, som ger flexibiliteten, farten och fokuset mot den gemensamma horisonten.

I vår pod Inspirerande ledarskap samtalar vi med Kenneth Qfvarnström. Han belyser utmaningar i det framtida mötet med AI och den omställning som kommer krävas av oss som individer. Kenneth menar att det är helt avgörande att de anställda och ledare som arbetar tillsammans måste dela och tro på sin egen och företagets vision och högre syfte. Därutöver skall de gemensamma värderingarna styra individerna i sina beslut och handlingar. Låt dig ryckas med i Kenneths tankar och idéer genom att lyssna på poden.

https://poddtoppen.se/podcast/1136600332/inspirerande-ledarskap/156-kenneth-qfvarnstrom

Vi på Think Do and & Grow har kittlat 1000-tals ledare och entreprenörer genom åren i att förtydliga drömmar, visioner och värderingar.

Är det din tur att låta dig bli kittlad – man vet ju aldrig hur det slutar, kanske i skratt…

Företagens stora utmaning

Företagens stora utmaning

händer

 

Sverige är känt i världen för sina entreprenörer, smarta uppfinnare och nytänkande designers. Många är de som påverkat och påverkar våra liv på ett eller annat sätt.

En idé går över i en affärsplan och slutligen en produkt och en så kallad startup är född. Många gånger växer dessa bolag mycket snabbare än marknaden. Då gäller det att ha en hållbar personalpolitik.

Medarbetarnas och ägarnas intressen måste sammanfalla, det vill säga, att det finns incitament för båda grupperna att bidra till företagets framgångar. Hur gör man?

Lyssna gärna på Ali Ahmadian CEO på Heliospectra när han ger sin syn på teamarbete och hur man engagerar medarbetarna.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/be-aware-of-the-pop-corn-effect/

Vi på Think Do & Grow har lång erfarenhet att stötta ledare och att stärka team. Vill du veta mer så hör av dig till oss.

 

Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet

Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet

jorden

 

Harvardprofessorn Robert Eccles definierar hållbara företag som ”de ger ett långsiktigt värdeskapande till sina aktieägare samtidigt som de bidrar till en hållbar samhällsutveckling”.

Hållbarhet innefattar ett brett område och kan betyda olika saker för olika företag utifrån marknadsposition, konkurrens och storlek. En gemensam faktor för dessa företag är dock att hållbarhet skall innefatta långsiktighet.

Vaxholm kommun är en av de ledande kommunerna i sitt arbete inom hållbarhet. Företag och entreprenörer i kommunen blir delaktiga i utformningen av en hållbar framtid som dessutom är lönsam.

Hållbarhet är en fråga som berör oss alla på många nivåer. Vi på Think Do & Grow hör oftare och oftare hur företag och ledare vill bidra till en hållbar samhällstillväxt.

Låt dig inspireras av Madeleine Larsson och Ammi Wohlin från Vaxholm stad på https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/vaxholms-stad/.

Vilka är ditt företags hållbarhetsmål?

Kan alla människor vara entreprenörer?

Kan alla människor vara entreprenörer?

Entreprenörskap

Entreprenörskap är enl wikipedia – förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Med andra ord ska entreprenören först ha en idé, sen ha en stark vilja att förverkliga idén som ska skapa ett resultat. Entreprenören ska dessutom ha en förmåga att organisera den verksamhet som behövs för att förverkliga idén. Utan resultat faller entreprenörskapet.

Entreprenörskap finns överallt och betecknas inte sällan som en människa som ofta fått kämpa hårt, och mött motstånd innan uppnått resultat. Entreprenörer inspirerar oss, visar även att det omöjliga är möjligt, och att det finns behov och förbättringar som vi inte hade en aning om att vi skulle ha nytta av. Inte sällan kommer dessa ur misslyckanden som blivit lyckade resultat. Att ha en stark passion och att aldrig ge upp trots motgångar skapar möjligheter för många i samhället. Vi kan vara stolta över att hundratusentals människor har startat företag i Sverige.

Vi på Think Do & Grow coachar många av dessa fantastiska människor och vill hylla alla entreprenörer för deras förmåga att se möjligheter och modet att våga handla.

En av de inspirerande entreprenörer som vi träffat är Einar Söder som vid 84 års ålder bekräftar att entreprenörskap inte är en åldersfråga. Med en ständig nyfikenhet och förmåga att se möjligheter, tillsammans med ett starkt intresse för, som i Einars fall, människor, är det svårt att trappa ner.

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/24-einar-sder

Mod – att våga bryta mönster!

Mod – att våga bryta mönster!

mod1

Förbättring kräver utveckling och utveckling kräver förändring.

När inspirerade du dig själv genom att ta steget in i en ny situation sist. Bryta mönster, vanor och rutiner får ibland oanade effekter. Men, det kan vara både läskigt och lite obekvämt.

Trots det har du garanterat gjort det upprepade gånger i ditt liv, både medvetet och omedvetet. Du har säkert lärt dig köra bil, gått den där utbildningen, bytt till ett bättre jobb, vågat gå fram till den där tjejen eller killen som du lever ihop med i dag. Fråga dig själv vad du hade missat om du inte hade tagit vara på de där möjligheterna.

Lär dig dina värderingar, de ting som stödjer vem du är och vad som är viktigast för dig. Står du stabilt är det också enklare att ta nya vägar. Våga bryta mönster med en större medvetenhet och färdriktning mot det som är viktigt för dig.

I vår pod ”Inspirerande ledarskap” samtalar vi med Viktor Byhr. Viktor tar oss med på en resa där han beskriver hur han med mod lärt sig bryta vanor. Häng med och låt dig inspireras av hur du aktivt kan påverka ditt liv och resultat i den riktning du själv önskar.

https://poddtoppen.se/podcast/1136600332/inspirerande-ledarskap/63-viktor-byhr

Vad skall du förändra i veckan?

Tid för innovation

Tid för innovation

hand

Innovation börjar med individen. Det är där idén föds och vi använder vår kunskap kompetens och erfarenhet när vi skapar nya lösningarna. Innovationsförmågan i ett företag är avgörande för framtida utveckling. Ofta talar man om tekniska innovationer med det kan även handla om nya affärsmodeller eller nya sätt att organisera arbetet.

Du som chef och ledare har ett ansvar för att utveckla en innovativ kultur på arbetsplatsen.

Ett par saker du kan göra som uppmuntrar till en innovativ kultur på företag är;

  • Skapa möjlighet för människor att mötas och dela med sig och lära av andra avdelningar.
  • Belöna/uppmärksamma innovation.
  • Frigör tid – Innovation måste få ta tid.

Är du intresserad av ämnet så lyssna gärna på podden Inspirerande Ledarskap med Sofie Lindblom VD och grundare av Ideation 360.

https://thinkdoandgrow.libsyn.com/139-sofie-lindblom

Vi på Think Do & Grow har hjälpt många företagsledare att skapa en innovativ kultur. Kontakta oss så berättar vi mer.