Att våga är att vinna

Att våga är att vinna

v22019

De sista två månaderna 2018 har vi visat lite smakprov från ett av våra utvecklingsprogram, ”Fokuserat Ledarskap”. Vi hoppas det gett en del tankar, tips och idéer runt ledarskap och hur du med enkla hjälpmedel kan bli en ännu skickligare ledare. Härifrån tar vi avstamp in i 2019 och ser chansen med ytterligare ett nytt år fullt med nya möjligheter för intryck. Följ oss under kommande tre månader där vi bjuder på små smakprov från ytterligare ett av våra utvecklingsprogram, ”Att våga är att Vinna”

Vi lägger ut korta inlägg varje tisdag där vi hoppas du skall få upp aptiten ordentligt. Vår förhoppning är att vi skall kittla dig till att våga ta det där steget till en liten förändring hos dig själv i en riktning som passar dig och din verksamhet. Vi vill att du skall känna känslan av hur kul det är att känna fokus runt någonting som är viktigt för dig, gå från tanke till handling och uppleva resultat.

Nästa vecka introducerar vi dig till ”Vägen till ett starkare ledarskap” och vad en förändring- och utvecklingsprocess kan innebära.

Är du beredd att hänga med, för nu åker vi!

 

Välkommen 2019!

Välkommen 2019!

2019

Ett Nytt År med nya möjligheter.  Oavsett om vi dansat in det nya året bland glitter och glamour eller i stillhetens kammare när klockorna ringt ut det gamla och ringt in det nya, är 2019 här.

Kanske du liksom vi fylls av både tacksamhet för allt som varit, ett litet pirr och hopp om alla möjligheter som väntar runt hörnet på de nya året. En efterlängtad nystart…

Vi tänker att det är en fin tid till reflektion, göra bokslut. Vad väljer du att ta med dig in i 2019, vad väljer du att släppa?

Hos oss har du möjlighet att göra ett bokslut efter varje avslutat program. Vi ser på din resa som varit, ser allt fantastiskt och alla utmaningar, tar lärdom och firar att du nått dina mål.

Vilka mål har du i 2019?

När du väljer dina mål, väljer du efter vad du borde göra eller det du innerst inne vill?

Två frågor att ställa sig själv. Är det möjligt?  Är du villig att göra det som krävs?

Du behöver tro att du har förmågan att nå ditt mål och vara villig att göra det som behövs för att du ska nå dit och att vara större än dina omständigheter.

Är svaret på dessa frågor ja, så kör bara!

Det fantastiska är att vi alla väljer själva vart vi lägger vårt fokus, på våra möjligheter eller på våra begränsningar. Tänk om vi kan lära oss av våra lärdomar under 2018, och göra dem till kunskaper under 2019, undra vilka möjligheter som skulle öppnas sig då?

”Ta första steget med tillit. Du måste inte se hela trappan. Ta bara det första steget” (Dr Martin Luther King Jr)

Vi Önskar er Alla ett fantastiskt Gott Nytt År fyllt med framgång och möjligheter!

””Ledarskap genom coaching

””Ledarskap genom coaching

v51

Precis som en trädgårdsmästare ser potentialen i varje växt och ger individuell omsorg, näring och bevattning fungerar ledarskapet. Om vi ser varje medarbetare som en unik individ med sina förutsättningar och erfarenheter så anpassar vi som ledare vårt agerande till varje medarbetare. Det handlar inte om att vi som ledare skall göra medarbetarens jobb, i tid och otid komma med lösningar och vara den som är bäst på allt. Coachande ledarskap innebär att man frigör en persons möjligheter att maximera sina prestationer. Det innebär att man uppmuntrar och stödjer en person att utveckla sitt sätt att tänka, vara och lära samt att utveckla positiva, möjlighetsinriktade attityder i syfte att nå viktiga mål. Kort och gott innebär ett coachande ledarskap – Hjälp till Självhjälp.

Det är kanske den största utmaningen i dagens ledarskap, att investera din viktiga ledartid till rätt saker. Handen på hjärtat – ägnar du tillräckligt med tid att lära känna alla dina medarbetare på djupet: förstå deras drivkrafter, önskemål och vilja att utvecklas för att skapa en säker och trygg miljö att växa i? I grunden för ett coachande ledarskap finns en bra och trygg relation till den man coachar oavsett om det handlar om en kollega, en vän eller ett barn. Det startar med att vara en god lyssnare, att ge sig tid att lyssna och förstå den man coachar på djupet. Genom att lyssna kan vi förstå hur personen sorterar och behandlar sina tankar och information. När vi förstår hur personen tänker kan vi ställa relevanta och förtydligande frågor som hjälper individens egna tankebanor mot nya lösningar. Genom att återkoppla och sammanfatta skapar vi gemensamma kartor av vägen framåt. Den sista nyckeln är att utmana individen att gå utanför sina tidigare ramar och våga prova nytt för att växa. Grunden för att lyckas med det coachande ledarskapet är en god relation – att du som ledare med empati och äkthet visar att du vill den du coachar väl.

Coachande ledarskap är en del i vårt utvecklingsprocess Fokuserat Ledarskap – där vi vill bidra till ett sundare och bättre ledarskap för individer och företag. Låter det intressant? Vi finns här för att du och ditt företag skall växa långsiktigt och hållbart med ett gott ledarskap.”

Hör vad jag säger!

Hör vad jag säger!

v50

Jag hör vad du säger men lyssnar jag?

Förra veckan belyste vi vikten av att inte bara ställa frågor, utan att även ställa följdfrågor. För att kunna ställa relevanta, insiktsfulla följdfrågor som leder samtalet vidare och ger ännu mer kvalitet i samtalet krävs lyssnarteknik. Här följer ett litet smakprov ur ett av Think Do & Grow´s program, ”Fokuserat Ledarskap” där vi belyser just lyssnandet som en del av en effektiv och framgångsrik kommunikation.

Lyssnar du med syfte att förstå̊? För att citera Paul Simon, i Simon & Garfunkel, som i en av sina låtar sjöng ”så många som pratar utan att tala och så många som hör utan att lyssna.

En grundläggande förutsättning för bra kommunikation är att man anstränger sig att lyssna på̊ vad som menas, vilket inte alltid är det som sägs. För att detta skall lyckas är första steget att man verkligen vill förstå̊. Grundläggande då är att lyssna med genuin inlevelse, inte tänka på̊ något annat och inte tänka på̊ vad mitt svar skall bli, även om jag tror mig veta vad som skall sägas.

Om man utvecklar förmågan att lyssna på̊ detta sätt, utvecklar man också̊ sin förståelse och därmed empati. Empati handlar nämligen om förmågan att sätta sig in i en annan persons situation. Detta kan man göra även om man inte håller med. Har man tillräckligt bra självkänsla behöver man inte vara rädd för att bli ”omvänd”. Eller också̊ blir man det, men då har man ju ett gott skäl att bli det.

Alltså, ett genuint och aktivt engagemang i ditt lyssnande kommer ge dig bättre förutsättningar att ställa följdfrågor. Genom ditt lyssnande kommer din verkliga förståelse för den andra personers situation ge dig och den andra personen utmärkta förutsättningar för effektiv och framgångsrik kommunikation. Det kommer även utveckla din empati.

Vi på Think Do & Grow har lyssnat på tusentals ledare genom åren. Med hjälp av vårat lyssnande har vi fått förståelse. Med förståelse har vi kärleksfullt kunnat utmana mot de mål våra kunder utformat. De mål som verkligen varit viktiga för våra kunder att formulera och nå.

Är det din tur att bli lyssnad på?

Great leaders don’t answer questions, they ask them.

Great leaders don’t answer questions, they ask them.

v49

Leaders don’t need to have all the answers; in fact, the company as a whole is much more successful when the leaders are open about any lack of knowledge and are open to finding a solution within their team.

Asking the right questions can motivate and inspire those around you. But having said that, don’t be afraid to ask the “obvious question” at times as well. Sometimes companies can become so tangled up in what they are doing that they overlook or are afraid to ask the simple questions.

When asking questions, try and ask just one question at a time. Once you have asked your question, allow for silence and pauses. Giving people time to think shows that you have time to listen to what it is that they are about to say. We will write more about the art of listening next week, but needless to say,  treat all answers with respect and make it be known that they are appreciated, even if you agree with them or not.

So where do you begin if you want to start asking more questions as a leader? In fact, the most important question any leader can ask is a simple “how are you today?”  From that simple question being asked every day, many great teams have been built. Try it!

Kommunikation

Kommunikation

v48

Att vara en god kommunikatör är en av de viktigaste egenskaperna i ledarskapet.

Ordet ”kommunikation” kommer ursprungligen från latinets communis, gemensam, via communicare, Göra gemensamt. Dvs det handlar om att två personer eller fler skall utbyta information och förhoppningsvis skapa en gemensam bild och förståelse om innehållet och innebörden. Och det är detta som är den stora utmaningen. Vi har alla våra egna filter av erfarenheter som tolkar det som sägs eller skrivs. Förutom detta skall vi hantera vårt eget tillstånd, vårt kroppsspråk och vår tonalitet i samband med kommunikationen. Kort sagt, kommunikation är svårt och utmanande.

Hur tränar man då på att bli bättre på att kommunicera? Först och främst handlar det om att lyssna, att bli en riktigt god och intresserad lyssnare. Att ge sig tid och möjlighet att lyssna och visa sig intresserad är avgörande för upplevelsen h

Hur blir man då bra på att kommunicera? Här räcker det verkligen inte med att läsa en bok utan att träna vid varje tillfälle som ges. För de allra flesta av oss har vi många möjligheter till träning; på jobbet, hemma, med kompisarna, på träningen. Ge dig själv möjligheten att utveckla din kommunikation genom att medvetet fokusera och reflektera kring dig själv och din kommunikation.

När vi på Think Do & Grow tränar ledare i företag och organisationer är detta ett av de viktiga områdena vi täcker in i vår utvecklingsprocess Fokuserat Ledarskap. När är det dags för dig att ta din kommunikation och ditt ledarskap till en ny nivå?

Tiden-hur använder du den?

Tiden-hur använder du den?

Tid 2

Vi har alla lika mycket tid, vi använde den bara olika.

Efter förra veckans tema i ämnet ”Att sätta och nå mål” fortsätter vi vår resa. Denna veckan är temat tid, och hur vi använder tiden.

”Tid ser vi som något naturligt, men när vi tänker efter vad tiden verkligen är, mer än en angiven klocktid, då stannar tanken. Tänk efter!”, sa den kände hjärtspecialisten David Ingvar.

I vårt lilla ”nu-fönster” sker alla våra medvetna tankar på ett begränsat tankeutrymme som kan ta emot 11 bytes per sekund. Lite kan tyckas i förhållande till de 40 millioner bytes som våra sinnen bombarderas med varje sekund. Detta kan illustrera hur viktigt det är att rätt saker kommer upp till ytan och att vi lyckas sortera ut de som verkligen är till nytta för oss.

Det är mycket vi vill hinna med och det är mycket vi måste hinna med. Sova, till exempel. Som vuxen måste vi sova, rensa ”arbetsminnet”, sju till åtta timmar per dygn. Alla sömnforskare är eniga om detta. Följaktligen har vi 16 – 17 timmar per dygn, eller bortåt 120 timmar per vecka kvar att använda. Det är naturligtvis upp till var och en hur man vill använda den tiden – till arbete, familj, personlig utveckling, fritidsintressen, fysisk träning etc.

Handlingskraftigt är dock att sätta sig i förarsätet och redan i förkant bestämma hur man vill disponera tiden mellan de olika områdena. Att göra en sorts ”grovplanering”, som sedan kan hjälpa att finplanera inom respektive område. Allt för att på ett fokuserat sätt prioritera det som är viktigt och ge det skäligt utrymme, så att vi verkligen behåller kontrollen och mår bra av det vi ägnar oss åt.

Sammanfattningsvis handlar det om att ge sig tid till reflektion och prioritering. Vi på Think Do & Grow har varit tusentals ledare till stöd i sina tidsprioriteringar. Vi har stöttat, utmanat och följt upp i deras vardag – det har gett resultat.

Är det din tur att reflektera ihop med oss?

Setting goals

Setting goals

v45

Last week when we wrote about company visions, we mentioned how for some it is easy to get confused between goals, missions, visions and dreams etc..

Even though we may not know it, most of us work with goals to a larger or lesser degree. Some goals are simple to achieve while some are more challenging and complex. A goal might be as simple as making sure you leave work by 17.00 today, or as complex as becoming the fastest man on the planet over 100 meters at the next Olympics. It could be making sure you reply to all your emails before lunch, or becoming the number one salesperson in your company for the month. Putting it simply, it doesn’t matter what the goal is, just as long as it is important enough for you to want to achieve it.

For those of you who have never really worked with goals (and even to those who are old hands at it), why not set yourself a goal to achieve here and now? It’s as easy as answering the following 5 questions.

1) What goal do you want to achieve?

2) When do you want to accomplish this goal by?

3) Why is this goal important to you and what will the consequence of not achieving it be?

4) What might stop you from reaching your goal and what can you do to prevent this from happening?

5) When you have reached your goal, how will you celebrate your achievement?

Every day, the individuals taking our leadership programmes are sharing their goals with us. We love helping you to help yourself set and reach goals just as much as we love the moment when we watch you celebrate achieving them. So whether your goal is to be the next Usain Bolt or to be home in time to take your child to swim school, feel free to share your goal with us at info@thinkdoandgrow.com or in the comments section below.

Vilken är din Vision för dig och ditt företag?

Vilken är din Vision för dig och ditt företag?

v44

Vi möter många som blandar ihop begreppen Vision, Mission, Mål, Ambition och Värdegrund. Är det viktigt då undrar du kanske? För vissa inte men för många skapar tydligheten ett lugn och en trygghet att man är på rätt väg även i svår och utmanande stunder.

Vi ser Visionen som en mental drömbild av ett framtida önskvärt tillstånd. Den skall verka som en kompass och ledstjärna i såväl utmanande som goda tiderVisionen pekar ut riktningen för organisationen, på samma sätt som fyren gör det för seglaren på havet.

En bra Vision är fantasieggande och inspirerande av beskrivningen av det framtida, önskvärda tillståndet. För många entreprenörer handlar det idag också om att på något sätt bidra till en bättre värld att leva i. Elon Musks vision för Tesla handlar inte om att bygga bra el-bilar: ”To help the world to transition away from reliance on fossil fules and toward the embrace of sustainable Energy sources”. Den visionen och kundernas intresse har fått fart på alla världens biltillverkare att på enormt kort tid börja ställa om sin tillverkning mot miljösmartare bilar.

Elon Musk berättar vidare att ingenjörer på Tesla dagligen får generösa erbjudanden från andra biltillverkare. De allra flesta väljer dock att stanna på Tesla, ofta till lägre lön och fler arbetstimmar. Många berättar att Visionen om en bättre värld och deras egen möjlighet att bidra till den är avgörande.

Hur ser er Vision på företaget ut? Hur bidrar den till att attrahera kunder och få era anställda att komma till jobbet motiverade och engagerade?

Vision, Mission och Värdegrund är centrala delar i vår utvecklingsprocess Fokuserat Ledarskap för att skapa meningsfulla och attraktiva mål att jobba mot. Vill du veta mer om hur vi arbetar och vad vi kan bidra med kontakta oss gärna för ett förbehållslöst samtal och möte.

www.thinkdoandgrow.com

I vår serie, där vi återspeglar en del av vår utvecklingsprocess ”Fokuserat Ledarskap”, har nu turen kommit till avsnittet motivation.

I vår serie, där vi återspeglar en del av vår utvecklingsprocess ”Fokuserat Ledarskap”, har nu turen kommit till avsnittet motivation.

v43

Alla har vi väl upplevt hur enkelt det ibland är att ta sig an en ny uppgift. Energin kommer av sig själv. Hur mycket arbete uppgiften än kräver finns ingen ”tröskel” att ta sig över. Å andra sidan finns också tillfällen då vi upplever tvärt om, även om uppgifterna är förhållandevis enkla, krävs stor självdisciplin för att komma igång. Det mentala hindret känns oöverstigligt.

Motivation är, enligt en uppsats i Wikipedia, en inre drivkraft som aktiverar vårt beteende, skapar energi och ger ett målfokuserat beteende. Med detta resonemang blir motivation en fundamental ingrediens för att skapa resultat.

Hur gör du för att hålla din egen och dina medarbetares motivation på hög nivå? Faktum är att just denna förmåga anses vara en central ledaregenskap.

En del motiveras av mer fritid, en del av högre lön. några motiveras mer av status än andra, och så  vidare. Viktigt är att förstå hur vi alla motiveras av olika saker. Kollektiva motivations åtgärder såsom konferenser på exotiska orter, julkorgar och annat kräver noggrann omtanke och fantasi för att få önskad effekt. Den skickliga ledaren förstår och tillämpar de positiva krafterna i olika motivationsprinciper i sitt ledarskap.

Med detta i minnet, att vi motiveras av olika saker, kan vi ändå plocka fram ett antal faktorer som anses vara vad som främst motiverar människan;

  • När vi kan bidra och åstadkomma något väsentligt
  • När vi är delaktiga i viktig måluppfyllelse
  • När vi är sunt otillfredsställda (vill förändra/förbättra)
  • När vi blir sedda och bekräftade
  • När förväntningarna på oss är tydliga
  • När vi upplever personlig utveckling

Vi på Think Do & Grow har ställt tusentals frågor till ledare där ute runt vad som motiverar dom och deras medarbetare. Faktum är att vi hjälpt till att skapa fokus på vad som varit viktigt på just deras arbetsplatser och där igenom skapat önskvärda resultat.

Är det din och ditt företags tur att låta oss ställa frågor till er?