Hur skapar man ett högpresterande team?

Hur skapar man ett högpresterande team?

shwetha-shankar-137724-unsplash

För att skapa ett högpresterande team i en organisation som befinner sig i en ständig rörelse blir rekryteringen central. Det gäller att titta utanför kandidaternas CV och leta efter det som inte står. Viktigt är också att vara helt transparant vid de inledande samtalen angående förväntningar och syn på företagets värderingar – både från arbetsgivaren och arbetstagaren.

Lyssna gärna Think do & Grow´s pod,  Inspirerande ledarskap, där Karolina Olofsson, delägare på Netlight,beskriver metaforen ”fågelflocken” och hur 950 medarbetare internationellt hålls samman och där man ser alla medarbetare som ledare.

 

Länk till podden

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/65-karolina-olofsson

Inspirerande Ledarskap

Inspirerande Ledarskap

inspirerandeledarskap

Den flitige läsaren har under de senaste 11 veckorna kunnat följa oss i serien ”Att våga är att vinna”. Titeln kommer från ett av våra program och texterna har varit små smakprov från de olika kapitlen. Vi hoppas att vi med texterna lyckats kittla er lite och väckt lite tankar om vad som är viktigt runt ledarskap och att utvecklas både som människa och ledare.

Ledarskap och utvecklig är vår organisations mantra. Vi är fast övertygade om att alla kan flyga. Med rätt stöd och positiv tro kan alla komma närmare drömmar. Som en del i detta vill vi inspirera andra att tänka i dessa banor. Vi gör det bland annat genom vår pod Inspirerande ledarskap. Där låter vi intressanta personer dela med sig om sin syn på ledarskap. OS medaljörer, företagsprofiler, företrädare från frivilligorganisationer är några exempel på personligheter som dyker upp i podden. Sedan starten 2016 har Inspirerande ledarskap släppt inte mindre än hela 135 avsnitt. Under kommande 16 veckor skall vi fördjupa oss i någon av våra poddar. Vi kommer dra essensen ur den intervjuade personens idé om ledarskap och borra vidare i det. Vi hoppas ni hänger med på denna resa genom högintressanta poddar och låta er inspireras.

När vi ändå är igång finns väl ingen anledning att vänta. Nej, låt oss komma igång direkt.

I dag länkar vi till en härlig inspiration runt hur man kan använda sina gemensamma värderingar som ett starkt instrument för att vinna framgång. Lyssna på Jasmin Zuta och hur han tog handbollslaget Redbergslid från att vara ett mittenlag i högsta divisionen till att bli svenska mästare, vilken framgångssaga!

 

Ledaregenskaper i en föränderlig värld

Ledaregenskaper i en föränderlig värld

mod.jpg

Det mesta som handlar om framtiden blir lätt lite kontroversiellt. Vi ser olika saker och drar olika slutsatser från det vi ser. Inte sällan påverkas vi av vad vi vill se. Som ledare vill vi per definition påverka.

Om du känner att du fastnat i din ledarroll, är det inte troligt att du lyckas komma vidare enbart genom att använda formell kompetens som verktyg. Allra först behöver du se dig själv bättre, i ditt djupaste väsen. Att komma vidare börjar med att ändra tankevanor, attityder, vad du sätter värde på, hur du agerar och kommunicerar, hur du lär dig saker och hanterar besvikelser.

Mod – din främsta vän

Mod börjar med beslutet att acceptera sanningen om den man är. En av våra största svårigheter är självpåtagna begränsningar. Vi utvecklar försvarsmekanismer för att skydda oss mot den oro och ängslan som följer med frihet. Vi vågar inte utveckla vår potential och är fast i strukturer som gör att vi inte vågar växa.

Ett viktigt val – att ta ansvar

Som ledare har du ansvaret för att ditt team lyckas. Detta uppnår du genom att lära dina medarbetare att de själva tar fullt ansvar för att välja rätt och att lyckas. Så hur motiverar du dina medarbetare? Genom att utsätta dig för ett livslångt åtagande till storhet, genom att visa mod.

Vi på Think Do & Grow tror att vi alla har potentialen till storhet. Det står oss alla fritt att välja vår egen attityd. Vad säger du, är du redo att våga? Det är vi.

Att våga är att vinna! 

”Om du vill gå snabbt – gör det ensam. Om du vill gå långt – gör det tillsammans.”

v11

Det delegerande ledarskapet

Ledarskap innebär i hög grad att identifiera och nå prioriterade utvecklingsmål och att verkställa de handlingsprogram som krävs för nå fram. Det gör man med hjälp av de kompetenta människor man omger sig med. Delegering betyder att du som ledare på ett positivt sätt påverkar andra att, på frivillighetens grund och på ett engagerat sätt, ta ansvar för att nå målen. Du måste släppa på tyglarna, utan att för den skull tappa kontrollen. Det övergripande ansvaret behåller du, som överordnad ledare, givetvis alltid.

Första steget i en effektiv delegering är att identifiera rätt mål, att välja det eller de mål som leder till den utveckling organisationen önskar se. När du valt ut den medarbetare eller grupp du anser bäst lämpad att driva frågan, är det dags att formulera det på̊ ett kristallklart tydligt sätt. Även om du själv vet precis vad du vill åstadkomma, är det oftast en fördel att formulera målet tillsamman med den person eller grupp du vill utse som ansvarig. Då har du tagit ett viktigt första steg att skapa rätt engagemang.

Med denna attityd och inställning får du som ledare individer, grupper och organisationer att växa. Den framgångsrika ledaren är en mästare i att övertyga och inspirera sin omgivning, liksom hon eller han är en mästare i att delegera mål och ansvar. Du överlåter ansvaret att under generös frihet nå ett överenskommet resultat i rätt tid. Att delegera är ledarskap!

Vi på Think Do & Grow har utmanat hundratals ledare genom åren i att utveckla sin förmåga att delegera och därigenom skapa ännu bättre resultat. Är det din tur att låta dig utmanas av oss?

Det team byggande ledarskapet ”Mästerskap vinns med teamwork”. (Michael Jordan)

Det team byggande ledarskapet   ”Mästerskap vinns med teamwork”. (Michael Jordan)

namnlöst

Den som deltar eller har deltagit i en lagsport vet hur viktigt det är att alla i laget har en tydlig och gemensam målbild. I lagsport har varje medlem i laget en särskild expertis.
I kappsegling t.ex., har var och en som är på båten en definierad roll; en som har koll på vinden, en som trimmar storsegel, en som trimmar försegel, en som navigerar och har koll på banan och andra båtar samt en som styr. Alla förstår vikten av vad det de själva och andra gör. En mycket viktig aspekt i dessa sammanhang är tydlig och kontinuerlig kommunikation mellan lagets medlemmar. Dålig kommunikation kan i värsta fall utgöra en livsfara.
Kaptenen ombord ser till att seglarnas samlade kompetens bidrar till synergi och effektivitet. Alla ombord känner till och delar lagets vision, strategi och mål och känner tillhörighet i laget. Laget delar en anda av engagemang, värdighet och kvalitet. Varje kappsegling avslutas med en utvärdering av insatserna gentemot resultatet, både de individuella och de som lag, i en anda av energi, hopp och positiva känslor inför nästa tävling.
Vad kan företag och organisationer lära av lagsport?
Den kanske allra viktigaste nyckeln till framgång för en ledare och ett företag är att rätt lagmedlemmar ingår i konstellationen. Den kloke lagledaren vet vad hon eller han kan förvänta sig av sina lagspelare och sätter samman det bästa laget för att nå det uppsatta målet.
När teamets deltagare är utsedda är det viktigt att de hittar ett arbetssätt som drar nytta av alla de specifika kompetenser som teamet sammantaget besitter.
Det är avgörande för ett framgångsrikt resultat att teamets syfte och mål är meningsfullt och kristallklart formulerat. Ett framgångsrikt teamwork innebär att alla ansvarar för både arbetssätt och resultat.
Finns det situationer på jobbet där ni kan uppnå bättre resultat genom lagarbete? Om ditt team ännu inte är ett högpresterande team, vad tycker du fattas för att ni skall komma dit?
Vi på Think Do & Grow har hjälpt många ledare och team. Hör av dig till oss så ser vi hur vi kan bistå med er teamutveckling.

Det kommunicerande ledarskapet

Det kommunicerande ledarskapet

Viskar  copy

Förmågan att kommunicera framhålls ofta som den absolut viktigaste ledaregenskapen. Det gäller i alla situationer och miljöer.  Kommunikationen, både skriftlig och muntlig, ska vara anpassad efter målgruppen. Det är ett utbyte av idéer och tankar.

En orsak till att kommunikationen inte fungerar som önskat kan vara att den ena parten är för passiv. Det kan bero på att motparten inte vågar fråga eller be om ett förtydligande eller att tiden för diskussion är för knapp.

Ledarskap genom god kommunikation innebär att man gör sig medveten om störande faktorer och strävar efter att uttrycka sig sakligt och anpassat efter mottagaren. För att undvika missförstånd kan ”aktivt lyssnande” vara en väg för lyckad kommunikation.

Aktivt lyssnande är en kommunikationsteknik som kräver att lyssnaren förstår, tolkar och utvärderar det hon eller han hör. Förmågan att lyssna aktivt kan förbättra personliga relationer genom att minska konflikter, stärka sambandet och främja förståelse. (Wikipedia)

Ett sätt att lyssna aktivt är att ställa frågor. Det bidrar till att visa intresse och uppmuntrar den som pratar att bredda, fördjupa och förtydliga det som sägs.

Vill du fördjupa dig i det kommunicerande ledarskapet så kontakta gärna någon av oss på Think Do & Grow. Vi finns här för dig.

 

”Det stora handlar inte om att vara det ena eller det andra, utan att vara sig själv”. Sören Kirkegaard

”Det stora handlar inte om att vara det ena eller det andra, utan att vara sig själv”.  Sören Kirkegaard

v7

Visst är det skönt att vara kring människor  som är trygga i sig själva och med en avslappnad attityd bemöter världen.

Det skapar en känsla av tillväxt, när vi är bland människor som lever i samklang med vilka de är, de har botaniserat bland sina attityder och med klarhet väljer de vem de vill vara och hur de skall agera.

För att bygga framgångsrika och trygga team med självförtroende, krävs en ledare som gjort sin egen läxa, vi kan inte ge något vi inte har själva. Hur kan vi stödja att andra får självförtroende? På vilket sätt gör du?

För att bli mera oss själva och växa kanske vi behöver byta gamla vanor. Vanans makt är stark, det kräver vilja, medvetenhet och ihärdighet att ändra på våra tankar, våra attityder. Med handen på hjärtat är vi många som kör på som vi alltid har gjort, 80% av tankarna som vi tänkte igår, tänker vi idag, medans vi undrar varför vi inte får andra resultat. Det går som en gammal cd skiva i huvudet som spelar om och om igen, tills vi byter cd. Om du får bestämma, hur skulle din cd låta?

En attityd som kan vara värd att titta på hos sig själv, är om vi ofta vill ha ”rätt”. När vi kliver av piedestalen att alltid ha rätt, som egentligen är en riktig energitjuv, står porten öppen för nya möjligheter.

Vi på Think Do & Grow vill gärna vara din guide på din resa mot ett tryggare ledarskap, varmt välkommen att höra av dig!

På rullande stenar växer ingen mossa.

På rullande stenar växer ingen mossa.

På_rullande_sten_samlas_ingen_mossa-300x179

I vårt tema, Att våga är att vinna, kommer vi reflektera över ”det initiativrika ledarskapet”denna veckan.

Initiativförmåga och viljestyrka i kombination med ett kreativt tänkande och en positiv, möjlighetsinriktad attityd, är ett oslagbart koncept för ett framgångsrikt ledarskap. De människor som utstrålar den energin intar ofta, på ett naturligt sätt, en ledande position när sådana situationer och möjligheter uppstår.

Om man dessutom utvecklar egenskaper så som stark drivkraft och envis uthållighet, är mästerskapet inom räckhåll.

Mästerskapet? I det här fallet menar vi inte att det är segrar över kollegor och konkurrenter som skall stå i fokus. Det viktigaste mästerskapet man kan vinna, är att överträffa sig själv, att klarasina egna, barriärbrytande mål. För de flesta människor är det högst motiverande att övervinna till synes obetvingliga, mentala hinder och att därmed bli bättre och bättre dag för dag i sitt ledarskap.

Det är detta som utmärker det initiativrika ledarskapet.

Du som redan är ledare, handen på hjärtat, visst kan du också̊ träna upp din initiativförmåga och bli ännu mer hängiven och effektiv i att driva den utveckling du tror på?

Vi på Think Do & Grow har utmanat mängder med ledare genom åren att initiativrikt omsätta kloka tankar och idéer till konkreta handlingar. Resultaten har blivit tydliga, på dom ledarna växer ingen mossa!

 

Plocka ner värderingarna från väggen och gör dem levande!

v5

Det pratas mycket om värderingar idag, det sägs också att den största orsaken att människor byter jobb idag är inte en dålig chef, utan allt oftare lämnar vi våra jobb för att värderingarna inte stämmer överens med våra egna. Att få arbeta i samklang med och bli bemött i våra värderingar är ovärderligt.

En värdering är en kompass hur jag navigerar rätt och fel, bra eller dåligt  i livet. Vi har många både medvetna och omedvetna värderingar från barndomen, samhället, vår kultur och våra möten med andra människor. Vi har alla mer eller mindre en värderingsbank inom oss, som sedan styr våra attityder och våra beteenden.

Det är tur att värderingar går att förändra för den som vill. Ett steg till att bli en bra ledare är att vara nyfiken och titta på vilket värderingssystem man själv har, är det något jag fått av mina föräldrar, morfar eller skolan och håller med om,  eller tror och står jag för något annat idag? Många av oss kanske tror att vi vet tills vi tittar efter. Vilka värderingar har jag egentligen?

I vissa situationer kan det vara lätt att tänja på sina värderingar och rättfärdiga sitt agerande. Kanske vi har en värdering om att  tjuva saker från andra är fel, samtidigt som vi plockar med en penna hem från kontoret, för det är ju inte samma sak, eller?

Om en ledare inte agerar utifrån dina personliga värderingar och dem som finns på företaget, eller att de är otydliga. Vad händer med medarbetarna då? Det blir som hemma med barnen, de gör som man gör inte som man säger. Bygger det tillit eller misstro?

Att bli sin egen ledare för att kunna leda andra innefattar att reflektera och titta på sina egna personliga värderingar och ta ansvar. Det handlar om att tanke och hjärta är i samklang med det du är och gör, det kallas integritet!

Du har rodret över dina värderingar kopplat till dina attityder koppat till ditt beteende.

Vilken kurs har du? Stämmer den överens med vem du vill vara, kommer du dit du önskar?

Varmt välkommen att höra av dig till oss på Think Do & Grow, så hjälper vi dig att navigera.