ANETTE BERG

Jag är en sann entusiast och delar med mig av min glädje och förmåga att se möjligheter. Jag brinner för utveckling och tron på att varje individ och organisation äger kraften att skapa de förändringar de själva önskar.
Jag är född och uppvuxen i Stockholm, men har också bott och arbetat i både USA och Hong Kong. Jag brukar säga att jag är under ständig utveckling och söker alltid nya kunskaper i form av utbildningar och utmanande erfarenheter.

Jag inspireras av våra olikheter och förståelsen för hur vi fungerar. När det tänds en gnista i kundens ögon vet jag att vi är på rätt spår och det är oerhört givande.

Det mesta i livet är som ett pärlband där det gäller att förstå vad den ena pärlan skapar hos nästa, oavsett om det är individ eller organisation.

Vägen till Think Do & Grow har jag tagit genom en karriär inom vitt skilda organisationer och företag, där jag arbetat med både affärsutveckling och i ledande ställning, utvecklingsprocesser har varit ett återkommande tema. De senaste 12 åren har jag ägnat uteslutande åt ledarutveckling och ser det som en otrolig frihet och privilegium att ha möjligheten att röra mig mellan olika organisationer och befattningar.

Mitt specialområde är Enneagrammet som är en psykologisk modell. Detta är ett kommunikationsverktyg som jag använder i både individuella- och teamutvecklingsprogram.

Mobil: 0733 902944


KAROLINA RAHM

Mobil: 070 733 3921


LIZZIE CLAESSON

Jag tror på att kraften till förändring kommer inifrån varje individ. En duktig ledare ska hjälpa till att hitta denna kraft så att den kan frigöras och personen kan utvecklas till sin fulla potential i ett liv i balans.

I olika sammanhang, inte minst i den pedagogiska världen, pratas det ofta om att ge verktygen till att göra själv. ”Ge mig inte fisk, lär mig att fiska”. Det finns en glädje och inre frid och nöjdhet med att ha lyckats själv. Själv men inte ensam, vi kan åldras ensamt men det är betydligt svårare att utvecklas ensamt.

En individs utveckling ska inte ses som något isolerat. Varje utveckling påverkar sin omgivning både i de professionella och i de privata sfärerna. Den skapar ringar i vattnet, det blir bättre för flera än bara den som tar klivet.

Med en bakgrund som management konsult ser jag otaliga likheter med den coachande processen. Det finns inga misslyckanden bara möjligheter till lärande. Det sägs att Edison gjorde 2000 försök innan han lyckades skapa en fungerande glödlampa. Hans reflektion sägs vara att han lärde sig 2000 sätt att inte göra glödlampan på.

Det är naturligt för många att vara något rädda inför det okända, inför att ta sig ur sin ”comfort zone”. En bra ledarutvecklare är den som hjälper dig att ta dessa små och stora steg utanför den ramen där du känner dig bekväm, för att du ser allt det goda och positiva som ligger inom ditt räckhåll om du bara vågar.

Med min lyssnande, empatiska förmåga hjälper jag dig i denna process så att du kan nå dina högre mål och dina drömmar!

Vi på Think Do & Grow delar denna passion för utveckling av individer och organisationer. Jag kan jobba på svenska, engelska och spanska.

Mobil: 070 548 3112


SUSANNE STÅLHAND

Jag står trygg i min Norrländska bakgrund! Växte upp i ett kreativt hem där allt var möjligt. 

Nyfikenhet och mod är det som driver mig och att få verka i sammanhang med människor ett måste.

Jag har arbetat med många olika saker, inom olika områden. Dom sista 20 åren som ledare inom bl a IT där support och leverans varit fokus.

Intresset för ledarskap och personlig utveckling började tidigt och att se alla dom fördelar med att utmana sig själv och vad det kan leda till.

Att det bara är jag som kan ta ansvar över min egen utveckling och skapa förutsättningar för att leva mitt liv på det sätt som jag önskar och vill.

Jag har bott i Kina och Kanada under 8 år där jag fick möjlighet att både jobba och studera beteendevetenskap på ett djupare plan samt ledarutveckling.

Är certifierad Coach och Mentor.

ThinkDo&Grow ger mig en plattform att tillsammans med likasinnade arbeta för och med att utveckla människor på ett personligt plan och i deras ledarskap samt bidra till individens fulla potensial. Det är fantastiskt och det är stort!

En given investering som alltid gör skillnad!

Mobil: 0761-416 453