MATS BENGTSSON

Med arbete tidigt i livet i upplevelse- och reseindustrin där beteende, relationer, kommunikation och serviceleverans är av betydelse har jag fått lära att våra behov som individer liksom våra karaktärer är både lika och olika.

Den här erfarenheten av arbete med människor i olika branscher på olika platser, med diverse utbildningar och certifieringar har gett mig en bred bas av kunskap, kompetens och erfarenhet som jag nu nyttjar i de olika uppdrag som jag får arbeta med.

Jag har haft olika operativa och kommersiella ledarroller inom rese- och hotell branschen, och har sedan 2001 arbetat med säljträning och ledarutveckling. Arbete inom den offentliga sektorn har också tillfört en förståelse för hur arbetsklimatet ser ut där.

Jag tycker det är spännande att skala bort det som är irrelevant i processer och göra mer av det som leder mot uppsatta mål för individ, grupp och företag. Skapa ledstången och sedan följa den fullt medvetet.

Idag arbetar jag som ledarutvecklare och blir väldigt glad då samtal spinner av sig i positiva och ibland oväntade saker. Rollen ger mig möjlighet att arbeta med träning av ledarskap, försäljning och utveckling av individer och team. Jag verkar också som moderator, facilitator, inspiratör och projektledare.

För att lyckas ligger ett stort fokus på samsyn, effektivitet och tydlig kommunikation och ett självmedvetet individuellt beteende. Jag kallar det för ”självledarskap”.

Som tidigare elitidrottsman tycker jag om att vinna, att komma i mål med en uppgift och vet vad som krävs för att ta sig dit, och är inte rädd för att göra det.

Mobil: 076 555 9544


SUSANNE RYDELL

Det vi är medvetna om kan vi styra, det vi är omedvetna om styr oss!

Är en Norrländska mitt livet som pendlar varannan vecka mellan de bästa av två värdar, Stockholm där jag lever med 2 tonåringar och Örnsköldsvik där jag lever med min fästman.

Jag är certifierad coach och terapeut, jobbar med både individuella processer och team processer, ofta med Thomas Systemet (DISC) som verktyg för att börja med att förstå vem jag är, innan jag kan förstå och leda andra.

Einstein säger:

Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta dig olika resultat. Om du vill uppnå andra resultat gör då inte samma sak.”

Vi trampar ofta på genom livet i samma fotspår, och får ofta samma resultat i dag som i går och undrar varför är det så?

Genom mina år som ledarutvecklare har jag coachat många ledare och grupper där genombrottet varit insikten om att förändringen börjar hos oss själva.

Här börjar en upptäcktsresa, den mest spännande resan. Att förstå och kunna leda sig själv är det första steget till att leda andra och nå sina mål i livet, vi pratar självledarskap!

Tillsammans med Think Do & Grows konkreta ledarskapsprogram möter jag dig med engagemang, erfarenhet och lyhördhet. Vi pratar om att du blir coachad utifrån dina mål och skapar en beteendeförändring med kraftfulla och enkla medel över tid.

Mobil: 070 787 6020