ANDERS LANGE

För mig är framgång när man lever fullt i enlighet med sina värderingar och drivkrafter. För att nå dit behöver man tid för reflektion för att klargöra sig själv, sina drömmar och sina mål. Min uppgift som ledarutvecklare är att hjälpa mina kunder i den processen. Det handlar om att stänga av autopiloten och att mer medvetet hantera de dagliga valen och besluten. Det kallar jag fokuserat ledarskap.

Jag är född i Sörmland men blev västkustbo när jag var 11 då familjen flyttade till Mölndal. Bor numera vid havet längst ner på Onsalahalvön.
Under skolåren ägnade jag mycket tid åt lagsporter – basket och fotboll – men också åt musicerande i orkester. Min utbildning är civilingenjör i elektroteknik på Chalmers Tekniska Högskola.

Vuxenresan började som ivrig nybliven civilingenjör med lust att arbeta med utmanande utvecklingsprojekt, gärna under tidspress. Blev chef ganska tidigt i karriären och fick nya perspektiv på vad som är viktigt. Det handlar inte bara om tekniken och affärsperspektiven men framförallt om att förstå motiven och drivkrafterna hos de människor som skapar, samspelar och åstadkommer resultat. Det blev så småningom naturligt att på heltid arbeta med att utveckla andra ledare till sin egen fulla potential.

Som ledarutvecklare stimuleras jag oerhört av att se hur människor ökar sin medvetenhet, öppnar sig för nya insikter och omvandlar dessa i konkreta handlingar och i nya vanor och attityder.

Jag är en god och empatisk lyssnare som snabbt förstår en ny situation. Min förmåga att ställa frågor som väcker nya tankar och förändrar referensramarna hjälper min kund att klargöra sig själv och att se det väsentliga i vägen framåt.

De olika erfarenheterna hos alla spännande Think Do & Grow kollegor skapar berikande möten där vi alla får nya insikter och tips om hur vi blir ännu bättre som ledarutvecklare.

Min långa bakgrund från högteknologiska och internationella industriföretag gör att jag snabbt förstår situationen och utmaningarna för ledare och nyckelpersoner i teknik-, kunskaps-, och tillverkningsföretag. Det innebär att vi direkt kommer in på det som är väsentligt i situationen.

Mobil: 0738 171004
E-post: förnamn.efternamn@thinkdoandgrow.com


ANNA-CARIN ERIKSSON

För att nå framgång inom den egna utvecklingen tror jag på realistiska målsättningar, där ansvar och befogenhet överensstämmer med varandra, plus att det i grunden måste finnas en vilja att nå dit.

Jag är född i Lidköping och uppvuxen  i Nossebro på Varaslätten och i Lindome, söder om Göteborg.  Efter skoltiden var jag under 3 års tid  bosatt i Washington DC, USA, där jag arbetade och studerade vidare. Väl  hemma i  Sverige igen var det dags att starta familj och yrkeskarriär. Jag utbildade mig bl.a på IHM Business School  till Marknadsekonom, DIHM, och fortsatt  inom ledarskap och har arbetat som mentor. Min yrkes karriär har stegvis utvecklat mig vidare i olika ledarroller under åren. Detta har i sin tur givit mig den stora erfarenhet av att leda och driva  företag och organisationer mot utsatta mål.

Som person är jag mycket för entreprenörskap, vilket är en betydande del i varför egen såväl som andras utveckling är viktig för mig. Att se utveckling och förändring hos medarbetare och kollegor runt mig är för mig en stor inspirationskälla och fungerar i sig som en drivkraft.

Think Do & Grow har ett för mig mycket tilltalande och konkret koncept för den svenska marknadens ledare, tillsammans med ledarutvecklarna är vi ett ovärderligt nätverk med mycket bred kompetens från ett flertal olika branscher. Jag använder min egen trygga och lyhörda personlighet och engagemang till att i samverkan med Think Do & Grow, och hjälpa andra till framgång. Mina egna framgångar inom organisations- och affärsutveckling inom bland andra service och tjänstesektorerna ger mig personligen en mycket bra grund att stå på.

Mobil: 0766 379389


ANNIKA NORDÉN

Jag tror på individens kraft att vara sitt bästa jag. Jag är en person med utvecklingsfokus och min mission är att coacha, lyfta och stärka individer och organisationer. Jag älskar att vara en hjälpande hand och få människor att utvecklas och jag har efter hand förstått att det är en av mina drivkrafter. Förmågan att nyfiket lyssna in och att hjälpa andra att reflektera har funnits med mig sedan uppväxten.
Jag är Civilekonom och har jobbat inom Telekom i 17 år med analys, kampanj, projektledning, marknadsföring, kommunikation, process, effektivisering och utveckling. 2013 startade jag eget inom hushållsnära tjänster med en personalstyrka om 20 unga vuxna. Jag har också erfarenhet inom skolvärlden som coach. 2016 fick jag pris som Årets Nyföretagare i Vellinge Kommun. Jag har ett stort intresse för ledarskap, moderna samhällsfrågor som hållbarhet och hälsa. Jag har också ett engagemang inom idrotten som är en stor källa till glädje, inspiration och motivation.

 

Min geografiska resa började i Göteborg, vidare till Orange County/Kalifornien, Karlstad, Stockholm, tillbaka till Göteborg och 2008 till Höllviken, som ligger en kvart med bil utanför Malmö. Öresundsregionen är numera min hemarena.

Mobil: 0705-95 57 17


LARS ENGSTRÖM

Som god inspiratör och vaken lyssnare har jag förmågan att föra både grupper och individer framåt mot satta mål och också prestera optimalt. Bakgrunden som elitidrottare och sedermera som tränare och ledare inom näringslivet har hjälpt mig att utveckla min egen ledarstil som jag brukar kalla för ”kärleksfullt utmanande”.

Jag kommer från västkusten, där jag föddes i Göteborg, för att sedan tillbringa min uppväxt i Lerum. Jag är en  tävlingsmänniska, vilket visade sig redan i ungdomsåren, då jag tävlade idrottsligt på elitnivå.

Med en positiv och nyfiken läggning och en allmänt entreprenöriell anda har jag skaffat mig en utbildning som civilekonom med inriktning på ekonomiska kalkyler. Under min karriär har jag skaffat mig gedigen erfarenhet inom verkstadsindustrin där jag arbetat med kvalitetsstrategier och Controlling.

Som medarbetare på Think Do & Grow är jag en del i en modern organisation med ett team som tillsammans besitter en mycket stor bredd på sin kompetens. Som en del i detta har jag en möjlighet att låta andra dra nytta av mina speciella egenskaper och kunskaper.

Mobil: 0708 219211


LENA ENGSTRÖM

Jag älskar att få vara delaktig i människors utveckling. Att få se människor växa långt över sina egna förväntningar och uppnå drömmar de bara vågat drömma om, är vad som gör hela skillnaden för mig.

Jag är född i Norrköping och uppvuxen i Göteborg. I grunden är jag utbildad civil ekonom, och har under de senaste åren haft förmånen att få sitta med i en rad kommersiella och ideella styrelser. Detta har givit mig god träning i arbetet med strategiska frågor.

Under hela mitt liv har jag alltid varit nyfiken och sökt nya utmaningar. Jag har lätt för att brinna för olika mål, och är duktig på att få med mig människor mot en bestämd vision. Med Think Do & Grow får Anette och jag möjlighet att skapa den organisation som vi själva alltid har velat ingå i.

Samarbete och generositet är, enligt min erfarenhet, receptet för att bygga en framgångsrik organisation. Och det är den kunskapen jag vill dela med mig av till andra.

Mobil: 0704 979768


MATS ANDERSSON

Under mina uppväxtår i Lerum fick jag inte bara lära mig att våga tro på mig själv och mina idéer, jag fick också självförtroende i att genomföra dom.
Med kockyrket som bas och en Magisterexamen från Oxford har tiden lett mig vidare i livet via VD jobb i retail och servicebranschen till nuvarande jobb som ledarutvecklare.
Jag har själv stor erfarenhet av att driva igenom tankar och idéer till handling. Det handlar bara om att ställa sig rätt frågor och att våga. Som femtonåring arrangerade jag stora projekt med lanstinget som finansiär till förmån för våldsbekämpande organisationer. I vuxen ålder flyttade jag med fru och barn till Oxford till förmån för studier och kommande chefs och VD jobb. Jag har också frågat mig själv om det är genomförbart att springa från Göteborg till Stockholm, det var det…

I dag har mina år av erfarenhet gett mig utrymme att flytta fokus från mig själv till medvetna kunder redo för utveckling. Med min energi, målmedvetenhet och entusiasmerande personlighet i kombination med att skapa förtroende hjälper jag mina kunder till framgång i världsklass. Det kan handla om politik, frivilligorganisationer, idrott eller lönsamhet. Området spelar ingen roll. Min utgångspunkt är att alla har så enormt mycket kunskap och erfarenhet att bidra med.
Alla har en inneboende potential – det som skiljer oss åt är bara att vissa använder den mer än andra.
Jag finner otrolig inspiration i att få kunder att utvecklas, med Think Do & Grow kan jag göra det. Känslan att förlösa de krafter som gör det möjligt att komma i mål är enorm. Jag gör det genom att ställa frågor.

Vågar du låta mig ställa frågor till dig?

Mobil: 0733 125973


RICHARD FREDRIKSON

Jag är övertygad om att alla människor har en stor inneboende potential. Genom nya insikter, en vilja till förändring, tydliga mål och hårt arbete kan alla åstadkomma önskade förändringar i sitt eget liv, såväl i arbetet som privat.

Jag är född och uppvuxen i Östersund med två yngre systrar. Studier och arbete har tagit mig via Umeå, Stockholm, Lessebo, Alperna, Cypern, Spanien, Göteborg till Alingsås. Jag är gift med Annika och har två underbara döttrar.

Under min yrkeskarriär har jag samlat erfarenheter från vitt skilda områden; militär, lärare, reseledare och servicebranschen. Jag har drygt 20 år i ledande befattningar på olika nivåer varav 13 år som VD.

Som ledare har jag drivits av nyfikenhet, förändring, utmaningaen och att skapa goda resultat. Min styrka är att jag ser möjligheter i omständigheter istället för problem. Jag inspireras av att se människor växa, utvecklas, lyckas och gå vidare till nya spännande utmaningar.

Sedan 2010 arbetar jag som ledarutvecklare där jag stöttar ledare och nyckelpersoner och bidrar till deras utveckling. Att lyssna, vara närvarande, se möjligheter och att positivt utmana är viktiga ledord i mitt arbete för att åstadkomma önskvärd positiv förändring i såväl arbete som privat för mina kunder.

Vilken utveckling skulle du vilja se hos dig och dina team i företaget?

Mobil: 0727 363340


TOMAS JACOBSSON

”Framgång kommer inifrån. Hur framgångsrik du är, styrs av dina tankar, vad du säger och vad du gör

I Kungälv såg jag dagens första ljus, växte upp, för att senare under min militärtjänst flytta till Göteborg. Knappt två år i Stockholm har det också blivit. Mina fortsatta studier blev på IHM (marknadsekonomi) i mitten på 80-talet och sedan i slutet på 90-talet IHMs Master program, som fokuserar på ledarskap. Jag fortsatte med att läsa kvällskurser inom  österländsk och västerländsk filosofi, gå första delen inom psykosyntesutbildningen och hösten 2012 gick jag en NLP-utbildning hos Elene och Lars-Eric Uneståhl på Skandinaviska Ledarhögskolan.

Sedan mitten på 80-talet har jag jobbat med försäljning och affärsutveckling i olika former. Säljchefs- och personalansvar har jag också haft. Länge trodde jag att framgång inom säljarbetet berodde på produkt- och branschkunskap i kombination med konventionella säljtekniker. Min övertygelse är att individers framgång handlar till största del, om utveckling på det personliga planet.

Det som inspiretat mig mest inom säljyrket har varit mötet med människor, att göra affärer, och där båda parter blir nöjda. I min nuvarande position handlar det om att se människor få klarhet i sina ambitioner att sätta mål och hur de själva kan motivera sig till framgång.

När jag inte hjälper andra att nå sin fulla potential, utmanar jag gärna mig själv. Exempel på detta är utveckla mitt gitarrspel, mina vandringar och skidåkning i de Skandinaviska fjällen och Alperna, samt paddling längs Sveriges långa kust.

Mina värderingar baseras på rak och tydlig kommunikation, ärlighet och prestigelöshet.

Mitt specialområde är att coacha och hjälpa säljchefer, affärsutvecklare och säljare att nå sin fulla potential. Ett optimalt sammanhang att göra detta är inom Think Do & Grow.

Mobil: 0706-029 100