De flesta företag förväntar sig att medarbetarna ska ta ansvar och leda sig själva till satta mål, både de individuella och övergripande. Många leder utifrån nyckeltal och inte sällan finns det förväntningar, frågan är dock om förutsättningarna alltid finns.

Det är lätt att utveckla chefer först, och inte se alla medarbetare som ledare. Att investera i människan och se det som utveckling som kommer generera ett resultat, och att det inte är en kostnad är en nyckelfaktor för att förväntningar ska kunna införlivas.  Genom att ge medarbetarna inflytande och ställa sig de rätta frågorna kan det skapas ett stort engagemang och delaktighet. Att våga ta sig tid för samtal kan vara utmanande när produktivitet mäts i lönsamhet.

Ett ledarskap och en kultur som skapar nöjda kunder genom att anställda får möjlighet att leda sig själva på bästa sätt och utvecklas borde vara en win-win. Om det dessutom inte finns ett lönetak är chanserna stora att medarbetarna trivs och vill stanna.

Detta är Indoor Energys filosofi, genom att låta alla vara med och få ett stort inflytande och säkerställa att medarbetare får de bästa möjligheterna och där igenom vill stanna och bidra till nöjda kunder. Lyssna till Mats Bjelkevik, VDn som personligen bidrar till att utveckla medarbetarna och ser det som sin uppgift att coacha dem till så hög lön som möjligt.

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/size/25/?search=bjelkevik

Think Do & Grow ser alla som ledare och utvecklar inte bara chefer. När alla ser sig som ledare och förstår hur viktigt det är att leda sig själv i sin roll på arbetet och i livet blir den inre tillfredställelsen så mycket större.

Vi har genom åren fått nöjet att på olika sätt utveckla kunder både individuellt och i grupp.

Kontakta oss gärna på info@thinkdoandgrow.com för en dialog om vad det skulle kunna innebära för er.

Coachar du dina medarbetare till så hög lön som möjligt?