Viskar  copy

Förmågan att kommunicera framhålls ofta som den absolut viktigaste ledaregenskapen. Det gäller i alla situationer och miljöer.  Kommunikationen, både skriftlig och muntlig, ska vara anpassad efter målgruppen. Det är ett utbyte av idéer och tankar.

En orsak till att kommunikationen inte fungerar som önskat kan vara att den ena parten är för passiv. Det kan bero på att motparten inte vågar fråga eller be om ett förtydligande eller att tiden för diskussion är för knapp.

Ledarskap genom god kommunikation innebär att man gör sig medveten om störande faktorer och strävar efter att uttrycka sig sakligt och anpassat efter mottagaren. För att undvika missförstånd kan ”aktivt lyssnande” vara en väg för lyckad kommunikation.

Aktivt lyssnande är en kommunikationsteknik som kräver att lyssnaren förstår, tolkar och utvärderar det hon eller han hör. Förmågan att lyssna aktivt kan förbättra personliga relationer genom att minska konflikter, stärka sambandet och främja förståelse. (Wikipedia)

Ett sätt att lyssna aktivt är att ställa frågor. Det bidrar till att visa intresse och uppmuntrar den som pratar att bredda, fördjupa och förtydliga det som sägs.

Vill du fördjupa dig i det kommunicerande ledarskapet så kontakta gärna någon av oss på Think Do & Grow. Vi finns här för dig.

 

Det kommunicerande ledarskapet