Effektivitet är för många företag ett ledord. Effektivitet i alla delar kräver motiverade och engagerade människor och medarbetare. Världen rör sig allt snabbare och företagen måste anpassa sig till detta. De traditionella organisationerna måste snabbt följa med i utvecklingen. Det innebär i regal att förteget behöver  organiseras i självstyrande delar som kan fatta snabba beslut. Det innebär i sin tur, att man behöver fördela ansvaret på så många som möjligt och så långt det går.

I det traditionella chefskapet  ligger att styra och detaljstyra. Det finns inte alltid tid till det den moderna organisationen, istället behöver människor leda sig själva och ta initiativ både för att utveckla sig själva och företaget. Den personliga ledarrollen blir central.

Lyssna gärna på vår pod ”Inspirerande Ledarskap, där vi samtalar med Johan Waller, en av grundarna till Centigo. Johan reflekterar bland annat över det moderna ledarskapet och berättar om företagets 100-års strategi.

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/size/25/?search=johan+waller

 

Effektivitet, ett ledord för många?