v40

Vad innebär det att utvecklas? Föreläsaren, författaren och inspiratören Christer Olsson pratar ofta om utveckling som ”att veckla ut sig”. Ett steg in i en utvecklingsprocess är kanske att lämna uttryck som förändring, via det mer positiva ordet, förbättring, för att sedan landa i ordet utveckling. Låt oss börja med ordet förändring. Till detta ord kan vi koppla ord som, förändringsprocess, förändringsarbete, förändringsbenägen, förändringsledning osv. Ord som har med förändring att göra, tolkas ofta av hjärnan som negativa. Sannolikheten är stor att vi genom ordet framkallar motstånd och beteenden som speglar ovilja, undvikande eller förnekelse, vilket i sin tur tar kan dränera verksamheten på energi. Utifrån ett neurologiskt perspektiv är detta intressant. Hjärnan ogillar förändring, men synes gilla utveckling.

Författare som exempelvis Katarina Gospic och Stefan Falk (Neuroledarskap) kopplar gärna ordet utveckling till något positivt. Andra synonymer är växande och egenkontroll. Dvs något som oftare kan förknippas med något positivt.

Som ett svar på första frågan i stycket ovan, och kommentar till rubriken: Byt ut ordet ”förändring” med alla dess former, till begreppet ”utveckling” i alla dess former.

Vi på Think Do & Grow har haft nöjet under flera år att vara med och utveckla hundra tals ledare och organisationer. Är det er tur nu?

En introduktion till en utvecklingsprocess