possible

I dag är det lätt att ta digitaliseringen för givet. De flesta miljöer och arbetsplatser är mer eller mindre digitaliserade. Vi handlar, söker information och umgås i digitala kanaler. Kommunikationen styrs mer och mer över till textmeddelande eller andra chattar.

Många uttrycker oro för att vi förlorar den mänskliga kontakten med den nya tekniken. Det kan vara svårt att driva igenom förändring i en verksamhet som till stor del byggts på det personliga mötet eller telefonsamtalet. Det krävs delaktighet och förståelse från medarbetarna för att lyckas i förändringsarbetet.

Vi på Think Do & Grow har lång erfarenhet av att arbeta med förändringsprocesser. Kontakta oss så berättar vi mer. Under tiden, lyssna gärna på Monica Eckerdal, som är präst i Svenska kyrkan, när hon delar med sig av sina utmaningar som nationell samordnare för jourhavande präst.

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/151-monica-eckerdal

https://www.voister.se/artikel/2017/03/monica-eckerdal-arets-digitaliseringsledare/

 

 

Förändring måste få ta tid