18 juni

När Rickardo Semler fick ta över företaget efter sin far år 1980, avskaffade han den dåvarande hierarkiska modellen. Lön, arbetstider och annat skulle diskuteras gemensamt inom företaget. Denna typ av ledarskap ökade företagets omsättning och produktivitet dramatisk.

Idag finns det ett växande antal företag som går över till självorganisering såsom Buurtzong inom eftervård (7000 anställda), FAVI inom produktion, Morning Star (livsmedel).

Gemensamt för dessa företag är en platt organisation, inga chefer, transparent information som alla har tillgång till, tillit istället för kontroll, värdebaserat ledarskap, individuellt beslutsfattande istället för konsensus, kontinuerlig träning inom kommunikation, samarbete och konflikthantering. Självorganiserande verksamheter har lyckliga och nöjda medarbetare i större utsträckning. Arbetsmiljön genomsyras av psykologisk säkerhet, där de anställda upplever att:

  • det är tillåtet att prova nya idéer och tillåts misslyckas,
  • problem löses på ett kreativt sätt och de anställda stöttar varandra
  • det går att dela med sig av sina tankar och idéer utan risk för att göra bort sig
  • det är enkelt att läsa av sina medarbetares reaktioner
  • alla i gruppen pratar lika mycket under mötet

Välkommen att lyssna på Niklas Lindhart och Christoffer Kummelstedt från Expanding Leadership för att inspireras om hur du kan öka självledarskapet på både organisations och på individnivå.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/framtidens-organisation-kommer-vara-mer-strategisk-i-att-bygga-empowerment-och-personlig-utveckling/

Vi på Think Do & Grow hjälper dig gärna att vässa ditt ledarskap.

Företaget Annorlunda: utan chefer