”Att få jobba med Think Do & Grow har varit oerhört värdefullt för mig i en situation där jag behövde samtalsstöd för att komma vidare. Anette är närvarande och skicklig på att få mig att se saker på ett annat sätt, men framför allt kändes det som jag kunde sortera och lägga det som hänt bakom mig för att med full kraft gå vidare i min yrkeskarriär. Jag vill ge Think Do & Grow mina varmaste rekommendationer.”

MARIE-LOUISE BRUNDIN, UTVECKLINGSANSVARIG, CENTER FÖR VÅRD OCH OMSORG, UPPSALA

CENTER FÖR VÅRD OCH OMSORG