”Think Do & Grow har sedan 2008 i olika omfattning genomfört coachprogram hos Svevia för potentiella och befintliga chefer. Målsättningen har varit att utveckla det personliga ledarskapet men också om att utveckla färdigheter som varit mer relaterade mot ekonomiska nyckeltal. Think Do & Grow har uppfyllt våra förväntningar och har skickligt anpassat coachningen efter kandidaternas olika utgångslägen och behov.”

SUZANNE VISHAJ FALK, CHEF KOMPETENSUTVECKLING SVEVIA

SVEVIA