Det finns många stilar inom kommunikation och det vi söker är någon form av uttryck som attraherar lyssnaren. Hur gör jag för att trigga mitt innehåll så andra vill lyssna?

Hjärnforskningen säger idag att vi är kännande varelser med förmåga till rationalitet. Med andra ord är det otroligt viktigt att skapa en upplevelse hos åhörarna så mitt budskap når fram.

Det finns underliggande byggstenar inom muntlig kommunikation som höjer nivån av närvarande och sätter ramen. Dessa är tempo, röstläge, betoning och inte minst pausering som är otroligt effektfullt. Till detta kan man förstärka sitt budskap med bilder, ljud tex.

Att vara förberedd och ha tänkt igenom vad kärnan i mitt budskap och syftet med presentationen är tillsammans med inlevelse hjälper mig att skapa förutsättning för att attrahera till intresserad lyssning och interaktion.

Att förbättra sin kommunikation är något som många av Think Do & Grows kunder sätter upp som mål. Vi har många diskussioner kring vad en god kommunikation är på just det företaget och hur kunden ska träna sin kommunikation på bästa sätt.

Per Furumo är retorikern som använder gitarr som metafor och funderar kring hur homosapiens som har existerat ca 200 000 år, har kommunicerat innan språket uppfanns för 60 000 år sedan. Låt dig förtrollas av Pers kunnande och exempel på retorik i podden Inspirerande Ledarskap.

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/64-per-furumo

God kommunikation är ett vinnande koncept!