jorden

 

Harvardprofessorn Robert Eccles definierar hållbara företag som ”de ger ett långsiktigt värdeskapande till sina aktieägare samtidigt som de bidrar till en hållbar samhällsutveckling”.

Hållbarhet innefattar ett brett område och kan betyda olika saker för olika företag utifrån marknadsposition, konkurrens och storlek. En gemensam faktor för dessa företag är dock att hållbarhet skall innefatta långsiktighet.

Vaxholm kommun är en av de ledande kommunerna i sitt arbete inom hållbarhet. Företag och entreprenörer i kommunen blir delaktiga i utformningen av en hållbar framtid som dessutom är lönsam.

Hållbarhet är en fråga som berör oss alla på många nivåer. Vi på Think Do & Grow hör oftare och oftare hur företag och ledare vill bidra till en hållbar samhällstillväxt.

Låt dig inspireras av Madeleine Larsson och Ammi Wohlin från Vaxholm stad på https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/vaxholms-stad/.

Vilka är ditt företags hållbarhetsmål?

Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet