v39

Ni som följt oss i vår serie med rubriken ”Har du framtidssäkrat ditt hållbara ledarskap” har förhoppningsvis fått en del tankar, tipps och idéer. Nu tar vi ett nytt avstamp och kommer använda resten av året att ge små smakprov från ett av våra verktyg, ”Fokuserat ledarskap”.

Följ oss varje vecka och låt dig bjudas en munsbit. Vi vill att du med våra korta inlägg skall få upp aptiten ordentligt. Vår förhoppning är att vi skall kittla dig till att våga ta det där steget till en liten förändring hos dig själv i en riktning som passar dig och din verksamhet. Vi vill att du skall känna känslan av hur kul det är att känna fokus runt någonting som är viktigt för dig, gå från tanke till handling och uppleva resultat.

Nästa vecka introducerar vi dig till vad en förändring- och utvecklingsprocess kan innebära.

Är du beredd att hänga med, för nu åker vi!

 

Hänger du med?