v50

Jag hör vad du säger men lyssnar jag?

Förra veckan belyste vi vikten av att inte bara ställa frågor, utan att även ställa följdfrågor. För att kunna ställa relevanta, insiktsfulla följdfrågor som leder samtalet vidare och ger ännu mer kvalitet i samtalet krävs lyssnarteknik. Här följer ett litet smakprov ur ett av Think Do & Grow´s program, ”Fokuserat Ledarskap” där vi belyser just lyssnandet som en del av en effektiv och framgångsrik kommunikation.

Lyssnar du med syfte att förstå̊? För att citera Paul Simon, i Simon & Garfunkel, som i en av sina låtar sjöng ”så många som pratar utan att tala och så många som hör utan att lyssna.

En grundläggande förutsättning för bra kommunikation är att man anstränger sig att lyssna på̊ vad som menas, vilket inte alltid är det som sägs. För att detta skall lyckas är första steget att man verkligen vill förstå̊. Grundläggande då är att lyssna med genuin inlevelse, inte tänka på̊ något annat och inte tänka på̊ vad mitt svar skall bli, även om jag tror mig veta vad som skall sägas.

Om man utvecklar förmågan att lyssna på̊ detta sätt, utvecklar man också̊ sin förståelse och därmed empati. Empati handlar nämligen om förmågan att sätta sig in i en annan persons situation. Detta kan man göra även om man inte håller med. Har man tillräckligt bra självkänsla behöver man inte vara rädd för att bli ”omvänd”. Eller också̊ blir man det, men då har man ju ett gott skäl att bli det.

Alltså, ett genuint och aktivt engagemang i ditt lyssnande kommer ge dig bättre förutsättningar att ställa följdfrågor. Genom ditt lyssnande kommer din verkliga förståelse för den andra personers situation ge dig och den andra personen utmärkta förutsättningar för effektiv och framgångsrik kommunikation. Det kommer även utveckla din empati.

Vi på Think Do & Grow har lyssnat på tusentals ledare genom åren. Med hjälp av vårat lyssnande har vi fått förståelse. Med förståelse har vi kärleksfullt kunnat utmana mot de mål våra kunder utformat. De mål som verkligen varit viktiga för våra kunder att formulera och nå.

Är det din tur att bli lyssnad på?

Hör vad jag säger!