Genom att klargöra dina värderingar, de ting som stödjer vem du är och vad som är viktigast för dig, kommer du stå stabilt när det blåser. Det kommer också göra det enklare när du tar nya vägar. Du blir säkrare, vågar bryta mönster och kommer med större medvetenhet ta ut färdriktning mot det som är viktigt för dig. Du skapar förutsättningar att ta dig precis dit du vill!

Ett företag kan inte ha några värderingar. Däremot kan ett företag bestå av ett en samansättning personer som delar ett antal värderingar. Detta kan utgöra företagets gemensamma värdegrund. Ett företag som har, och arbetar aktivt med dess värdegrund, kommer styra lika självsäkert som ovan nämnt precis dit de vill.

Bo Björk på företaget Ergofast utanför Göteborg har anammat detta. Han menar att i dag är det inte lönen som styr, det är någonting annat. Han menar också att i dag är det inte den arbetssökande som står med mössan i hand och skall visa vad hen går för, det är arbetsgivaren. Här spelar en tydligt uttalad och kommunicerad värdegrund in. Lyssna gärna på hur Bo utvecklar sitt resonemang i Think Do & Grow´s podd ”Inspirerande Ledarskap”

https://podtail.se/podcast/inspirerande-ledarskap/79-bo-bjork/

Vi på Think Do & Grow har genom åren utmanat 1000-tals ledare att ställa in skärpan på sina egna och medarbetarnas värderingar.  Tveklöst har det ökat deras förmåga att inte bara styra dit de vill utan att faktiskt ta sig dit de vill. Är det din tur att låta dig utmanas?

Hur tar du dig dit du vill?