Editable vector silhouettes of skeletons in an office as a failed business concept

Statistik framtagen av Svenska Möten visar att den genomsnittliga tjänstemannen spenderar fyra veckor om året i snitt på ”slösmöten”. Endast 5 % av de tillfrågade bedömer dessa möten som bra och hela 50 % bedömer dom som mediokra.  Slösmöten kostar enligt Svenska Möten lågt räknat 170 miljarder kr om året, tre gånger mer än vad sjukskrivningar kostar vårt samhälle.

Möten kan mycket väl ses som ett av ledarens främsta strategiska ledarskapsverktyg. Med rätt ingredienser kan mötet bli vägen till att förflytta arbetsgruppen mot att bli ett högpresterande team. Den skickliga möteshållaren ser till att förbereda mötet samt mötets deltagare ordentligt. Hen ser till att det finns tydliga syften och mål med mötet och att alla har samsyn kring dessa. I mötet skapas grund för gemenskap, kraft, utveckling och i förlängningen ökad omsättning och lönsamhet.

Statistik visar sorgligt nog att allt för få ledare är tränade i att hålla möten. I bästa fall har de genom egen erfarenhet lärt sig grunderna. Med de 170 miljarderna i baktanke är det inte svårt att förstå vilken enorm produktivitetspotential det finns hos företag och organisationer i allmänhet att sätta tänderna i.

I vår POD Inspirerande ledarskap pratar Sylvia Nylin, VD på Svenska Möten, om möten. Hon pratar om problematiken och den magi som uppstår i produktiva möten. Lyssna gärna på poden genom att klicka på länken nedan.

Länk till poden

Vi på Think Do & Grow har genom åren tränat hundratals ledare och företag i att genomföra produktiva möten. Hur ofta tränar du och din organisation? Vill du vara med och skapa mötesmagi, kontakta oss gärna så hjälper vi er.

Hur tränad är du?