v43

Alla har vi väl upplevt hur enkelt det ibland är att ta sig an en ny uppgift. Energin kommer av sig själv. Hur mycket arbete uppgiften än kräver finns ingen ”tröskel” att ta sig över. Å andra sidan finns också tillfällen då vi upplever tvärt om, även om uppgifterna är förhållandevis enkla, krävs stor självdisciplin för att komma igång. Det mentala hindret känns oöverstigligt.

Motivation är, enligt en uppsats i Wikipedia, en inre drivkraft som aktiverar vårt beteende, skapar energi och ger ett målfokuserat beteende. Med detta resonemang blir motivation en fundamental ingrediens för att skapa resultat.

Hur gör du för att hålla din egen och dina medarbetares motivation på hög nivå? Faktum är att just denna förmåga anses vara en central ledaregenskap.

En del motiveras av mer fritid, en del av högre lön. några motiveras mer av status än andra, och så  vidare. Viktigt är att förstå hur vi alla motiveras av olika saker. Kollektiva motivations åtgärder såsom konferenser på exotiska orter, julkorgar och annat kräver noggrann omtanke och fantasi för att få önskad effekt. Den skickliga ledaren förstår och tillämpar de positiva krafterna i olika motivationsprinciper i sitt ledarskap.

Med detta i minnet, att vi motiveras av olika saker, kan vi ändå plocka fram ett antal faktorer som anses vara vad som främst motiverar människan;

  • När vi kan bidra och åstadkomma något väsentligt
  • När vi är delaktiga i viktig måluppfyllelse
  • När vi är sunt otillfredsställda (vill förändra/förbättra)
  • När vi blir sedda och bekräftade
  • När förväntningarna på oss är tydliga
  • När vi upplever personlig utveckling

Vi på Think Do & Grow har ställt tusentals frågor till ledare där ute runt vad som motiverar dom och deras medarbetare. Faktum är att vi hjälpt till att skapa fokus på vad som varit viktigt på just deras arbetsplatser och där igenom skapat önskvärda resultat.

Är det din och ditt företags tur att låta oss ställa frågor till er?

I vår serie, där vi återspeglar en del av vår utvecklingsprocess ”Fokuserat Ledarskap”, har nu turen kommit till avsnittet motivation.