v48

Att vara en god kommunikatör är en av de viktigaste egenskaperna i ledarskapet.

Ordet ”kommunikation” kommer ursprungligen från latinets communis, gemensam, via communicare, Göra gemensamt. Dvs det handlar om att två personer eller fler skall utbyta information och förhoppningsvis skapa en gemensam bild och förståelse om innehållet och innebörden. Och det är detta som är den stora utmaningen. Vi har alla våra egna filter av erfarenheter som tolkar det som sägs eller skrivs. Förutom detta skall vi hantera vårt eget tillstånd, vårt kroppsspråk och vår tonalitet i samband med kommunikationen. Kort sagt, kommunikation är svårt och utmanande.

Hur tränar man då på att bli bättre på att kommunicera? Först och främst handlar det om att lyssna, att bli en riktigt god och intresserad lyssnare. Att ge sig tid och möjlighet att lyssna och visa sig intresserad är avgörande för upplevelsen h

Hur blir man då bra på att kommunicera? Här räcker det verkligen inte med att läsa en bok utan att träna vid varje tillfälle som ges. För de allra flesta av oss har vi många möjligheter till träning; på jobbet, hemma, med kompisarna, på träningen. Ge dig själv möjligheten att utveckla din kommunikation genom att medvetet fokusera och reflektera kring dig själv och din kommunikation.

När vi på Think Do & Grow tränar ledare i företag och organisationer är detta ett av de viktiga områdena vi täcker in i vår utvecklingsprocess Fokuserat Ledarskap. När är det dags för dig att ta din kommunikation och ditt ledarskap till en ny nivå?

Kommunikation