En av många saker som utmärker en god ledare är att hen kan konsten att delegera. En trygg ledare har förtroende och tillit till sina kollegor. I de flesta ledarutvecklingsprogram talar man om de viktiga principerna i ledarskapet där delegering ingår och hur man skapar tillit.

Men något som sällan nämns är konsten att be om hjälp.  I mångt och mycket kan delegering ses som en sida av samma mynt. Men att uttryckligen fråga om hjälp på grund av tidsbrist, bristande kunskap etc är en bristvara på många arbetsplatser.

Många av oss anser att vi inte kan be om hjälp för att vi är till besvär, att det är pinsamt eller att vi visar svaghet och brist hos oss själva.  I själva verket visar vi stor styrka, mod och självkärlek när vi gör det.

Dessutom, när vi väljer att inte be om hjälp tar vi också ifrån våra vänner/kollegor möjligheten att välja själva. De allra flesta av oss vill hjälpa, det tror jag vi är överens om.

Hur ser du på delegering och att be om hjälp?

Vi på Think Do & Grow diskuterar, vrider och vänder gärna på begreppen tillsammans med dig.

Lyssna gärna på podden med Mats Bjelkevik, VD på Indoor Energy, när han ger sin syn på ett bra ledarskap. https://www.thinkdoandgrow.com/?s=mats+bjelkevik

Konsten att be om hjälp