mod.jpg

Det mesta som handlar om framtiden blir lätt lite kontroversiellt. Vi ser olika saker och drar olika slutsatser från det vi ser. Inte sällan påverkas vi av vad vi vill se. Som ledare vill vi per definition påverka.

Om du känner att du fastnat i din ledarroll, är det inte troligt att du lyckas komma vidare enbart genom att använda formell kompetens som verktyg. Allra först behöver du se dig själv bättre, i ditt djupaste väsen. Att komma vidare börjar med att ändra tankevanor, attityder, vad du sätter värde på, hur du agerar och kommunicerar, hur du lär dig saker och hanterar besvikelser.

Mod – din främsta vän

Mod börjar med beslutet att acceptera sanningen om den man är. En av våra största svårigheter är självpåtagna begränsningar. Vi utvecklar försvarsmekanismer för att skydda oss mot den oro och ängslan som följer med frihet. Vi vågar inte utveckla vår potential och är fast i strukturer som gör att vi inte vågar växa.

Ett viktigt val – att ta ansvar

Som ledare har du ansvaret för att ditt team lyckas. Detta uppnår du genom att lära dina medarbetare att de själva tar fullt ansvar för att välja rätt och att lyckas. Så hur motiverar du dina medarbetare? Genom att utsätta dig för ett livslångt åtagande till storhet, genom att visa mod.

Vi på Think Do & Grow tror att vi alla har potentialen till storhet. Det står oss alla fritt att välja vår egen attityd. Vad säger du, är du redo att våga? Det är vi.

Att våga är att vinna! 

Ledaregenskaper i en föränderlig värld