v51

Precis som en trädgårdsmästare ser potentialen i varje växt och ger individuell omsorg, näring och bevattning fungerar ledarskapet. Om vi ser varje medarbetare som en unik individ med sina förutsättningar och erfarenheter så anpassar vi som ledare vårt agerande till varje medarbetare. Det handlar inte om att vi som ledare skall göra medarbetarens jobb, i tid och otid komma med lösningar och vara den som är bäst på allt. Coachande ledarskap innebär att man frigör en persons möjligheter att maximera sina prestationer. Det innebär att man uppmuntrar och stödjer en person att utveckla sitt sätt att tänka, vara och lära samt att utveckla positiva, möjlighetsinriktade attityder i syfte att nå viktiga mål. Kort och gott innebär ett coachande ledarskap – Hjälp till Självhjälp.

Det är kanske den största utmaningen i dagens ledarskap, att investera din viktiga ledartid till rätt saker. Handen på hjärtat – ägnar du tillräckligt med tid att lära känna alla dina medarbetare på djupet: förstå deras drivkrafter, önskemål och vilja att utvecklas för att skapa en säker och trygg miljö att växa i? I grunden för ett coachande ledarskap finns en bra och trygg relation till den man coachar oavsett om det handlar om en kollega, en vän eller ett barn. Det startar med att vara en god lyssnare, att ge sig tid att lyssna och förstå den man coachar på djupet. Genom att lyssna kan vi förstå hur personen sorterar och behandlar sina tankar och information. När vi förstår hur personen tänker kan vi ställa relevanta och förtydligande frågor som hjälper individens egna tankebanor mot nya lösningar. Genom att återkoppla och sammanfatta skapar vi gemensamma kartor av vägen framåt. Den sista nyckeln är att utmana individen att gå utanför sina tidigare ramar och våga prova nytt för att växa. Grunden för att lyckas med det coachande ledarskapet är en god relation – att du som ledare med empati och äkthet visar att du vill den du coachar väl.

Coachande ledarskap är en del i vårt utvecklingsprocess Fokuserat Ledarskap – där vi vill bidra till ett sundare och bättre ledarskap för individer och företag. Låter det intressant? Vi finns här för att du och ditt företag skall växa långsiktigt och hållbart med ett gott ledarskap.”

””Ledarskap genom coaching