ego

 

Vetskapen om att medlemmarna i en ledningsgrupp känner stöd  och litar på, varandra är grundläggande för en stark organisation. I en krissituation är den första timmen otroligt viktig för utkomsten av krisen. Då finns det inte tid för positionering. Alla ska känna till sin roll och veta hur de ska agera.  Att träna olika scenarier regelbundet hjälper organisationen att identifiera brister i processer och kan rättas till innan det eventuellt är försent.

Think Do & Grow arbetar regelbundet med att skapa trygga team. Kontakta oss gärna.

I podden Inspirerande Ledarskap tipsar krisexperten Agneta Molinder om enkla åtgärder som kan förbättra krisberedskapen i en organisation.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/ar-du-redo-nar-krisen-kommer/

Lita på varandra