Det finns ingenting beständigt, utom förändringen. I nutida framgångsrika företag utgår strategiska beslut alltmer från lyhörda entreprenörer och medarbetares kompetens än från ekonomiska rapporter, teoretiska modeller och kalkyler. Det ena utesluter givetvis inte det andra, vi menar att vi ser mer och mer förskjutning i balansen. De organisationer som har örat mot rälsen och med förmåga att se ”allt nytt under solen” kommer ständigt öka sina chanser till framgång.

Vi var få som såg den pandemin som just nu präglar vardagen på hela vår jord komma. Dock finns flera exempel på företag och organisationer som fort anpassade sig och sin verksamhet utefter de totalt nya förutsättningar som givits. Det har varit allt från att ändra sitt kunderbjudande till att ställa om produktion eller att nyttja de digitala verktyg som finns på ett helt nytt sätt. Tveklöst har dessa organisationer präglats av de lyhörda entreprenörerna och dess medarbetare.

I podden Inspirerande Ledarskap pratar Charlotte Nordén, VD på Cellbes, om vikten av att vara lyhörd inför de ständiga förändringar som präglar vår omvärld och att vara snabbfotad till att nyttja dom, lyssna gärna på hennes tankar.

Charlotte Nordén- Cellbes

Hur lyhörda och snabbfotade är du och din organisation? Vi har utmanat 1000-tals ledare genom åren runt sin lyhördhet och flexibilitet. Är det din tur nu?

 

Massor av nytt under solen