Bild Leaders dont force

Vart ligger vårt fokus. Det vi har fokus på växer. Allas vår personliga utveckling börjar med vår resa inifrån och ut, detsamma gäller företag, det börjar med medarbetarna.

Vi behöver stärka våra medarbetares självförtroenden, och ge dem chansen att pröva och att ”misslyckas”, för att de ska kunna växa och nå sina mål.

Om min framgång är andras framgång, hur viktigt är det att jag som ledare stödjer mina medarbetare så att de kan nå högre än jag ensam som ledare kan? Hur skulle det ledarskapet se ut?

Simon Sinek berättar om ett företag i New York som heter Next Jump, ledaren där införde en policy att en medarbetare inte kan bli avskedad för bristande resultat. I stället steppar de upp coachar och stödjer medarbetaren. Han menar att stora ledare aldrig skulle offra sina medarbetare för siffrorna på sista raden, med den attityden skulle det förändra något i ditt ledarskap?

Hör och inspireras av Marcus Brink VD på Erlandssons Bygg AB, som genom liknade tankar bygger storhet i företaget genom att vara och andas som en Erlandssonare.

Här är gemensamma värderingar och kulturen byggstommen, en solid grundplatta som medarbetare står på, väljer och utgår ifrån, som får hela företaget att frodas, skapar återkommande, nöjda kunder.

Marcus bjuder in sina medarbetare på en resa, han erbjuder tillväxt, personligt ansvar, trygghet och möjligheten att göra ett misstag och hitta modet att göra om, som i en kärleksfull familj. Du kan lyssna på honom genom att klicka här

Varmt välkommen att höra av dig till oss på Think Do & Grow, så guidar vi gärna dig och dina medarbetare till tillväxt.

Min framgång är andras framgång!