stege

När ledare behöver ta svåra beslut är det vanligtvis ett antal olika parametrar som behöver tas med i beaktning; bl.a. företagets, teamets och individernas bästa i det korta och det långa loppet.

Otydliga mål, omstruktureringar eller andra oklara situationer kan göra det svårare att se alla konsekvenser av ett beslut, och då spelar känslor en naturlig roll. Det kräver mod och självinsikt att balansera de känslor som håller oss tillbaks respektive för oss framåt.

Mod är inte avsaknad av rädsla. En god självkänsla hjälper oss att övervinna våra rädslor. I grunden är rädsla ett effektivt redskap för att undvika negativa konsekvenser, men den kan också förhindra oss från att gå vidare i rätt riktning.

Vi på Think Do & Grow hjälper våra kunder att identifiera vart modet kan ta dem och hur de kan nå dit.

Lyssna gärna på Anne-Marie Eklund Löwinder,  Chief Information Security Officer på Internetstiftelsen, och låt dig inspireras av hennes mod.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/fear-is-not-included-in-the-equation/

Mod eller rädsla, vad påverkar dina ledarbeslut?