Företaget Annorlunda: utan chefer

Företaget Annorlunda: utan chefer

När Rickardo Semler fick ta över företaget efter sin far år 1980, avskaffade han den dåvarande hierarkiska modellen. Lön, arbetstider och annat skulle diskuteras gemensamt inom företaget. Denna typ av ledarskap ökade företagets omsättning och produktivitet dramatisk. Idag finns det

Hur tränad är du?

Hur tränad är du?

Statistik framtagen av Svenska Möten visar att den genomsnittliga tjänstemannen spenderar fyra veckor om året i snitt på ”slösmöten”. Endast 5 % av de tillfrågade bedömer dessa möten som bra och hela 50 % bedömer dom som mediokra.  Slösmöten kostar

Tar AI över chefsrollen?

Tar AI över chefsrollen?

Utvecklingen av chefsrollen har förändrats och gjort att många chefer/ledare har fått än mer att göra.  De unga cheferna ställer nya krav på sin roll som ledare. De värdesätter sitt privatliv mer – är inte beredda att arbeta 50/60 timmar