Vad brinner du för?

Vad brinner du för?

  Känslan när en ny uppgift eller utmaning fungerar friktionsfritt kan för många upplevas euforisk, energin kommer av sig själv. Hur mycket arbete uppgiften än kräver finns ingen ”tröskel” att ta sig över, det bara flyter. Det finns de som