Fokusera

Fokusera

Förra veckan skrev vi om hur livet och vardagen är full av möjligheter, förväntningar och måsten samt vikten av att ta sig tid att prioritera bland dom. Nu när du beslutsamt bestämt vad som är viktigt är frågan, hur är

Hur ser ditt mandat ut?

Hur ser ditt mandat ut?

I Wikipedia står att läsa; ”mandat är i etymologisk mening ungefär liktydigt med uppdrag”. Hur ser ditt uppdrag ut? Hur klart är det uttalat mellan dig och din uppdragsgivare vilket mandat du har att genomföra ditt uppdrag. Förra veckan skrev vi om vikten