På rullande stenar växer ingen mossa.

På rullande stenar växer ingen mossa.

I vårt tema, Att våga är att vinna, kommer vi reflektera över ”det initiativrika ledarskapet”denna veckan. Initiativförmåga och viljestyrka i kombination med ett kreativt tänkande och en positiv, möjlighetsinriktad attityd, är ett oslagbart koncept för ett framgångsrikt ledarskap. De människor som utstrålar den energin intar ofta, på ett naturligt sätt, en ledande position när sådana

Hör vad jag säger!

Hör vad jag säger!

Jag hör vad du säger men lyssnar jag? Förra veckan belyste vi vikten av att inte bara ställa frågor, utan att även ställa följdfrågor. För att kunna ställa relevanta, insiktsfulla följdfrågor som leder samtalet vidare och ger ännu mer kvalitet