Tid för innovation

Tid för innovation

Innovation börjar med individen. Det är där idén föds och vi använder vår kunskap kompetens och erfarenhet när vi skapar nya lösningarna. Innovationsförmågan i ett företag är avgörande för framtida utveckling. Ofta talar man om tekniska innovationer med det kan

Lita på varandra

Lita på varandra

  Vetskapen om att medlemmarna i en ledningsgrupp känner stöd  och litar på, varandra är grundläggande för en stark organisation. I en krissituation är den första timmen otroligt viktig för utkomsten av krisen. Då finns det inte tid för positionering.