Lita på varandra

Lita på varandra

  Vetskapen om att medlemmarna i en ledningsgrupp känner stöd  och litar på, varandra är grundläggande för en stark organisation. I en krissituation är den första timmen otroligt viktig för utkomsten av krisen. Då finns det inte tid för positionering.

Företaget Annorlunda: utan chefer

Företaget Annorlunda: utan chefer

När Rickardo Semler fick ta över företaget efter sin far år 1980, avskaffade han den dåvarande hierarkiska modellen. Lön, arbetstider och annat skulle diskuteras gemensamt inom företaget. Denna typ av ledarskap ökade företagets omsättning och produktivitet dramatisk. Idag finns det

Hur tränad är du?

Hur tränad är du?

Statistik framtagen av Svenska Möten visar att den genomsnittliga tjänstemannen spenderar fyra veckor om året i snitt på ”slösmöten”. Endast 5 % av de tillfrågade bedömer dessa möten som bra och hela 50 % bedömer dom som mediokra.  Slösmöten kostar