Resultat i världsklass

Resultat i världsklass

Känslan när en ny uppgift eller utmaning fungerar friktionsfritt kan för många upplevas euforisk. Energin kommer av sig själv. Hur mycket arbete uppgiften än kräver finns ingen ”tröskel” att ta sig över, det bara rullar. Å andra sidan finns också

Brinner du?

Brinner du?

De finns de som menar att om en entreprenör inte brinner för det hen vill genomföra kommer succén sannolikt utebli. Enligt Wikipedia är en entreprenör en person som tar en idé för en produkt eller tjänst, reflekterar över risker och möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implementerar idén.