Hur tränad är du?

Hur tränad är du?

Statistik framtagen av Svenska Möten visar att den genomsnittliga tjänstemannen spenderar fyra veckor om året i snitt på ”slösmöten”. Endast 5 % av de tillfrågade bedömer dessa möten som bra och hela 50 % bedömer dom som mediokra.  Slösmöten kostar

Tar AI över chefsrollen?

Tar AI över chefsrollen?

Utvecklingen av chefsrollen har förändrats och gjort att många chefer/ledare har fått än mer att göra.  De unga cheferna ställer nya krav på sin roll som ledare. De värdesätter sitt privatliv mer – är inte beredda att arbeta 50/60 timmar

Hur skall du överleva?

Hur skall du överleva?

Om du skall överleva som företagare behöver du enligt entreprenören Yashar Moradbakhti tänka nytt och snabbt. Där ut över behöver du vara envis och långsiktig. Detta resonemang rimmar väl med vad som står att läsa i mycket av den management

Hur meningsfull är du?

Hur meningsfull är du?

Fredrik Spendrup, VD för Spendrupkoncernen, menar att ”sence of purpose”, eller meningsfullhet är den enskilt viktigaste faktorn för att få sina medarbetare och kollegor motiverade. Genom att känna mening med det man gör skapas motivation, drivkraft och lycka. I forskning beskrivs meningsfullhet bland annat med