Det kommunicerande ledarskapet

Det kommunicerande ledarskapet

Förmågan att kommunicera framhålls ofta som den absolut viktigaste ledaregenskapen. Det gäller i alla situationer och miljöer.  Kommunikationen, både skriftlig och muntlig, ska vara anpassad efter målgruppen. Det är ett utbyte av idéer och tankar. En orsak till att kommunikationen

På rullande stenar växer ingen mossa.

På rullande stenar växer ingen mossa.

I vårt tema, Att våga är att vinna, kommer vi reflektera över ”det initiativrika ledarskapet”denna veckan. Initiativförmåga och viljestyrka i kombination med ett kreativt tänkande och en positiv, möjlighetsinriktad attityd, är ett oslagbart koncept för ett framgångsrikt ledarskap. De människor som utstrålar den energin intar ofta, på ett naturligt sätt, en ledande position när sådana