Hör vad jag säger!

Hör vad jag säger!

Jag hör vad du säger men lyssnar jag? Förra veckan belyste vi vikten av att inte bara ställa frågor, utan att även ställa följdfrågor. För att kunna ställa relevanta, insiktsfulla följdfrågor som leder samtalet vidare och ger ännu mer kvalitet

Kommunikation

Kommunikation

Att vara en god kommunikatör är en av de viktigaste egenskaperna i ledarskapet. Ordet ”kommunikation” kommer ursprungligen från latinets communis, gemensam, via communicare, Göra gemensamt. Dvs det handlar om att två personer eller fler skall utbyta information och förhoppningsvis skapa en