v11

Det delegerande ledarskapet

Ledarskap innebär i hög grad att identifiera och nå prioriterade utvecklingsmål och att verkställa de handlingsprogram som krävs för nå fram. Det gör man med hjälp av de kompetenta människor man omger sig med. Delegering betyder att du som ledare på ett positivt sätt påverkar andra att, på frivillighetens grund och på ett engagerat sätt, ta ansvar för att nå målen. Du måste släppa på tyglarna, utan att för den skull tappa kontrollen. Det övergripande ansvaret behåller du, som överordnad ledare, givetvis alltid.

Första steget i en effektiv delegering är att identifiera rätt mål, att välja det eller de mål som leder till den utveckling organisationen önskar se. När du valt ut den medarbetare eller grupp du anser bäst lämpad att driva frågan, är det dags att formulera det på̊ ett kristallklart tydligt sätt. Även om du själv vet precis vad du vill åstadkomma, är det oftast en fördel att formulera målet tillsamman med den person eller grupp du vill utse som ansvarig. Då har du tagit ett viktigt första steg att skapa rätt engagemang.

Med denna attityd och inställning får du som ledare individer, grupper och organisationer att växa. Den framgångsrika ledaren är en mästare i att övertyga och inspirera sin omgivning, liksom hon eller han är en mästare i att delegera mål och ansvar. Du överlåter ansvaret att under generös frihet nå ett överenskommet resultat i rätt tid. Att delegera är ledarskap!

Vi på Think Do & Grow har utmanat hundratals ledare genom åren i att utveckla sin förmåga att delegera och därigenom skapa ännu bättre resultat. Är det din tur att låta dig utmanas av oss?

”Om du vill gå snabbt – gör det ensam. Om du vill gå långt – gör det tillsammans.”