v22019

Vad är det som driver oss att förverkliga våra drömmar trotts hårt motstånd? Vissa människor ger helt enkelt inte upp,  utan ser motgångar som lärdomar och fortsätter låta övertygelse och passion styra mot målet. Entreprenörer ligger ofta steget före i tanke och handling och det kan bli en utmaning för medarbetare som inte riktigt är med på resan. Då kan en stabil värdegrund vara ett sätt  att skapa förutsättningar för utveckling och införliva mod i andra människor.

Entreprenören lever, andas och sover verksamheten. Om företaget växer blir det någonstans en brytpunkt där hen måste släppa taget för att kunna växa framgångsrikt. Viktigt blir då att tillåta andra att kliva in för att föra företaget framåt. Det i sig kräver mod och tillit.

Think Do & Grow har lång erfarenhet av individuell ledarutveckling och har stöttat många ledare i arbetet att släppa taget.

Lyssan gärna på Dani Evanoff, grundare av CandyKing, om att lyckas till varje pris och där värdegrund har stor betydelse.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/en-underdogs-resa-mot-toppen/

Oro finns i en entreprenörs DNA