Vår podcast speglar ett brett spektrum av ledarskapsfilosofier och erfarenheter i både med- och motgång. Vi belyser olika inriktningar i det dagliga ledarskapet.


Hur många ser framemot ett möte med företagets redovisningskonsult? Vad skulle hända om redovisningskonsulten var en rådgivare som kunde hjälpa er strategiskt? Redovisningsbranschen går igenom en omfattande förändring in i framtiden. Möt Marina Stubbing, verksamhetschef på Allians Revision & Redovisning, som berättar hur det är att leda den egna verksamhet och kundernas företag in i ett nytt decennium.


Johan Lind talar varmt och inspirerat om en företagskultur som fokuserar på att bry sig om kundens affär.  

En framgångsfaktor har varit att skapa meningsfulla och engagerande mål för alla medarbetare.  

OKR* har därför blivit ett förhållningssätt för Vertiseit’s målstyrning 

Spännande är också att höra hur Johan medvetet vågar pröva nya metoder och filosofier samtidigt som han framhåller värdet av ett mer traditionellt stöd som en väl sammansatt styrelse utgör.

*Objectives & Key Results (OKR) är en metod för att utforma, mäta och följa upp mål på en verksamhet. OKRs gör att företagets och individens mål kopplas samman genom mätbara och meningsfulla aktiviteter. 

I förlängningen säkerställer detta att alla rör sig i samma riktning.  

Forskning menar att meningsfullhet är den viktigaste faktorn för att skapa engagerade och motiverade medarbetare.


 

Motivation är känsla När man är riktigt motiverad upplever man lycka, harmoni, glädje, värme och självförtroende. Man upplever en känsla av ”rörelse” utan att man egentligen behöver anstränga sig. Man känner att man har kontroll över situationen och att man inte behöver oroa sig. I den här podden diskuterar vi motivationens natur och hur vi med olika verktyg och metoder  kan påverka den i positiv riktning.


 

 

Hur du rekryterar påverkar kandidaternas upplevelse av verksamhetens varumärke. Studier visar att 69 % av kandidaterna som haft en negativ upplevelse när de sökt ett jobb väljer att inte längre köpa varor/tjänster av den aktuella verksamheten. Tre av fyra slutkandidater väljer också att tacka nej till ett jobberbjudande om rekryteringsprocessen upplevts som negativ eller icke-professionell. Josefin Malmer, medgrundare till Home of Recruitment, ger dig konkreta tips på vad du kan tänka på i dina rekryteringar.


 

 

Magnus berättar inspirerat om hur PEAB ”på riktigt” lever sina värderingar* och hur de strävar efter att systematiskt överföra kulturen till kommande generationers medarbetare.

Ett annat viktigt område som diskuteras är risker med digitalisering och hur riskerna kan minimeras med en stark kultur.

*Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga – dessa är Peabs grundmurade kärnvärden som företaget strävar efter att alla medarbetare har i sitt hjärta.

Bakgrund

För att organisationerna ska lyckas med sitt värdearbete och få värdena att bli en del av företagets kultur visar forskningen vikten av att medarbetarna är medvetna om, accepterar och integrerar organisationens värderingar i sina beslut och beteenden.


 

 

Frågan är intressant, då en av de mest kända äventyrana, formulerade ett mål under senare delen av 1400-talet – att finna sjövägen till Indien.

Han hamnade i nuvarande Västindien. Men det blev ju också bra.

Att sätta mål är viktigt för motivationen, det skapar fokus. Man blir mindre distraherad och man undviker prokrastination.

Likaså blir det ett mått på sin egen utveckling. Lyssna gärna på denna pod, för att höra hur vi resonerar.


 

 

I denna Podd samtalar Lars, Tomas, Annika, Mats och Anna-Carin om mål. Allt för ofta hör vi hur verksamheter har svårt att omsätta en ägares eller styrelses överordnade mål till någonting konkret och meningsfullt för sin avdelning eller för sig själv som anställd. Vi bjuder på en enkel modell som hjälper att tydliggöra hur ett överordnat mål med rätt verktyg blir gemensamma mål för en grupp eller team för att till sist mynna ut i att bli meningsfulla individuella mål ute i verksamheten.


 

 

I denna Podd samtalar Lars, Tomas och Anna-Carin om Själv:orden, såsom Sjävförtroende, Självkänsla, Självbild och Självtillit. Frågor som, hur ser jag på mitt eget värde? Mitt förtroende för min förmåga att prestera? Hur kan jag öka min Självkänsla? Vad kan jag göra för att öka mitt Självförtroende?


 

 

Hur en framgångsrik verksamhet kan byggas utifrån människans styrkor och ett hållbart långsiktigt perspektiv.

Markus Brink berättar engagerat om hur delaktighet varit ett nyckelord vid skapandet av Brixly.

En annan viktig byggsten har varit projektet lärande bygg där Ahmed Raji delar med sig av sina tankar och känslor.

Låt Dig inspireras av detta samtal om hur framtid kan byggas!


 

Hur leda framgångsrikt i förändring? Hör Dag Larsson berätta vad som krävs för att hjälpa företag och organisationer att skapa morgondagens verklighet. Att förändra hur vi gör saker och ting startar och slutar med hur vi tänker. Att utmana med ”skandinaviska värderingar” såsom ärlighet, naturlighet och konsensus som bas har blivit ett framgångskoncept. Viktigt är värderingar och engagemang medan mätbarhet är överdrivet!

Dag är en av grundarna till Ekan och har 30 års erfarenhet som managementkonsult. Bolaget har sitt ursprung i Skandinavisk management genom en forskningsstiftelse vid Handelshögskolan i Göteborg.