På Betongfabriken Wenngarns Slottsområde vill VD, Anette Wilnersson skapa en tillitskultur där företagare kommer samman och drömmen är att bygga långsiktiga relationer och skapa en mötesplats i kreativ miljö där meningsfullt arbete är lika viktigt som bra balans med välmående i centrum. Visionen är att få landsbygden att växa genom att skapa förutsättningar för företagande och samverkan.

 

1000 år av framtid!