Vad händer med individer när en organisation behöver avveckla personal och hur kan individen vända en tråkig situation till utveckling. Carina Troedsson HR konsult, ger sin syn och delar med sig av sin erfarenhet.

Avveckling är utveckling!