Bosse Björk, försäljningschef på Ergofast, ett bolag i byggbranschen, berättar bl.a. om att tydliggöra vision och värdegrund, delegera ut ansvar bland sina medarbetare och hur dom lyckats med att både öka omsättning och vinst. Detta, trots att personalstyrkan har blivit mindre.

En uttalad värdergrund, ökar lönsamhet och engagemang!
Bosse Björk