Värdet av att våga släppa fram sin passion och sedan genomföra sin dröm.

Lyssna på hur ”en historia som aldrig berättats” tar form och blir en romantriologi.

En fascinerande berättelse om människans förmåga att hitta glädjeämnen och övervinna till synes oöverstigliga hinder.

Samtidigt bjuds Du på en intressant lektion i självledarskap.

Mats berättar engagerat om hur hans stora nyfikenhet driver honom framåt och får honom att våga utmana sig själv förbi flera motgångar genom att konkret fokusera sina delmål.

Följ Din dröm!