Hör Erik Severinson berätta om Volvo Cars barriärbrytande förändringsresa där budgeten skrotas och hur ledare blir ännu effektivare när de styr

efter sin moraliska kompass.

I kölvattnet av digitaliseringen öppnas nya möjligheter till mer agil målstyrning.

Men för att detta skall bli framgångsrikt behöver även medarbetarna lyfta fram det humana perspektivet.

Det krävs stor tillit, transparens och personligt ledarskap för att denna nya styrmodell skall fungera.

Om du inte vet vilka “souveillance” eller “undervakning” principens fördelar är skall du lyssna på denna pod !

Från kontroll till “handelsresande” i kultur