Värderingar och kultur är två viktiga pelare för att attrahera och behålla rätt kompetens, i synnerhet när företag vill jobba med jämställdhet och mångfald på ett aktivt sätt. Madeleine Wettergren, Sverige säljchef på Siteimprove berättar bl.a. hur de lyckas med detta.

Hur attraherar framgångsrika företag inom IT-branschen kvinnliga medarbetare?