Om nyttan av att vara med i Handelskammaren berättar Anna Holmström, Regionchef Handelskammaren Mälardalen. Hon beskriver bla Handelskammarens stöd inom de 3 verksamhetsbenen kompetensförsörjning, infrastruktur och internationella affärer.

Lyssna på omfattningen av stöd som erbjuds alla medlemsföretag.

Hur hänger fiskare i Marseille år 1599 ihop med Handelskammaren?
Handelskammaren Mälardalen 18-210 medarbetarporträtt