Ställ krav och sätt Dig in i företagets värderingar! Dessa råd vill Urban Björn Head of Gender & Diversity, Swedbank, ge till alla som är på väg in i arbetslivet. Swedbanks värdegrund bygger på öppenhet, enkelhet, och omtanke. Hör Urban engagerat berätta om hur banken konkret jobbar med inkludering och jämlikhet. ”Jämlikhetskortleken” är ett exempel på en kultur där olikheter aktivt används som framgångsfaktor. En positiv attityd till mångfald och inkludering har gett konkreta resultat bl.a. projektet ’Äntligen jobb’  för utlandsfödda akademiker och jämställd representation i arbets och ledningsgrupper. Swedbank tilldelades i slutet av 2017 ’Annas jämställdhetspris´

Ökad mångfald ger bättre affärer.
Urban Björn