Frågan är intressant, då en av de mest kända äventyrana, formulerade ett mål under senare delen av 1400-talet – att finna sjövägen till Indien.

Han hamnade i nuvarande Västindien. Men det blev ju också bra.

Att sätta mål är viktigt för motivationen, det skapar fokus. Man blir mindre distraherad och man undviker prokrastination.

Likaså blir det ett mått på sin egen utveckling. Lyssna gärna på denna pod, för att höra hur vi resonerar.

Om jag sätter mål – blir det rätt då?