Johan Lind talar varmt och inspirerat om en företagskultur som fokuserar på att bry sig om kundens affär.  

En framgångsfaktor har varit att skapa meningsfulla och engagerande mål för alla medarbetare.  

OKR* har därför blivit ett förhållningssätt för Vertiseit’s målstyrning 

Spännande är också att höra hur Johan medvetet vågar pröva nya metoder och filosofier samtidigt som han framhåller värdet av ett mer traditionellt stöd som en väl sammansatt styrelse utgör.

*Objectives & Key Results (OKR) är en metod för att utforma, mäta och följa upp mål på en verksamhet. OKRs gör att företagets och individens mål kopplas samman genom mätbara och meningsfulla aktiviteter. 

I förlängningen säkerställer detta att alla rör sig i samma riktning.  

Forskning menar att meningsfullhet är den viktigaste faktorn för att skapa engagerade och motiverade medarbetare.

-Omfamna styrkan i våra olikheter!