Vår podcast speglar ett brett spektrum av ledarskapsfilosofier och erfarenheter i både med- och motgång. Vi belyser olika inriktningar i det dagliga ledarskapet.


 

 

Magnus berättar inspirerat om hur PEAB ”på riktigt” lever sina värderingar* och hur de strävar efter att systematiskt överföra kulturen till kommande generationers medarbetare.

Ett annat viktigt område som diskuteras är risker med digitalisering och hur riskerna kan minimeras med en stark kultur.

*Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga – dessa är Peabs grundmurade kärnvärden som företaget strävar efter att alla medarbetare har i sitt hjärta.

Bakgrund

För att organisationerna ska lyckas med sitt värdearbete och få värdena att bli en del av företagets kultur visar forskningen vikten av att medarbetarna är medvetna om, accepterar och integrerar organisationens värderingar i sina beslut och beteenden.


 

 

Frågan är intressant, då en av de mest kända äventyrana, formulerade ett mål under senare delen av 1400-talet – att finna sjövägen till Indien.

Han hamnade i nuvarande Västindien. Men det blev ju också bra.

Att sätta mål är viktigt för motivationen, det skapar fokus. Man blir mindre distraherad och man undviker prokrastination.

Likaså blir det ett mått på sin egen utveckling. Lyssna gärna på denna pod, för att höra hur vi resonerar.


 

 

I denna Podd samtalar Lars, Tomas, Annika, Mats och Anna-Carin om mål. Allt för ofta hör vi hur verksamheter har svårt att omsätta en ägares eller styrelses överordnade mål till någonting konkret och meningsfullt för sin avdelning eller för sig själv som anställd. Vi bjuder på en enkel modell som hjälper att tydliggöra hur ett överordnat mål med rätt verktyg blir gemensamma mål för en grupp eller team för att till sist mynna ut i att bli meningsfulla individuella mål ute i verksamheten.


 

 

I denna Podd samtalar Lars, Tomas och Anna-Carin om Själv:orden, såsom Sjävförtroende, Självkänsla, Självbild och Självtillit. Frågor som, hur ser jag på mitt eget värde? Mitt förtroende för min förmåga att prestera? Hur kan jag öka min Självkänsla? Vad kan jag göra för att öka mitt Självförtroende?


 

 

Hur en framgångsrik verksamhet kan byggas utifrån människans styrkor och ett hållbart långsiktigt perspektiv.

Markus Brink berättar engagerat om hur delaktighet varit ett nyckelord vid skapandet av Brixly.

En annan viktig byggsten har varit projektet lärande bygg där Ahmed Raji delar med sig av sina tankar och känslor.

Låt Dig inspireras av detta samtal om hur framtid kan byggas!


 

Hur leda framgångsrikt i förändring? Hör Dag Larsson berätta vad som krävs för att hjälpa företag och organisationer att skapa morgondagens verklighet. Att förändra hur vi gör saker och ting startar och slutar med hur vi tänker. Att utmana med ”skandinaviska värderingar” såsom ärlighet, naturlighet och konsensus som bas har blivit ett framgångskoncept. Viktigt är värderingar och engagemang medan mätbarhet är överdrivet!

Dag är en av grundarna till Ekan och har 30 års erfarenhet som managementkonsult. Bolaget har sitt ursprung i Skandinavisk management genom en forskningsstiftelse vid Handelshögskolan i Göteborg.

 


 

 

Det kan låta provocerande att individen kommer före laget. När Håkan Ericson fd förbundskapten för U21 som vann guld i EM 2015 tog sig an uppdraget, reflekterade han över hur hans egna barn fungerar och vad millennials motiveras av. En framgångsfaktor var då att Håkan la extra fokus på att se vad varje spelare motiverades av och förstå deras ambition för att kunna skapa ett framgångsrik lag. Vad förväntar sig de yngre generationerna av dagens ledarskap och vad har Håkan för tankar kring de viktiga framgångsfaktorerna i ett företag?


 

 

Värderingar och kultur är två viktiga pelare för att attrahera och behålla rätt kompetens, i synnerhet när företag vill jobba med jämställdhet och mångfald på ett aktivt sätt. Madeleine Wettergren, Sverige säljchef på Siteimprove berättar bl.a. hur de lyckas med detta.


 

 

Conny Andersson arbetade inom polisen i 20 år som bla spårexpert. Conny kallar sig för spårare i sin mission att skapa en bättre värld. Spårning handlar om kommunikation och ledarskap, att veta genom att själv se och undersöka. För att kunna spåra behöver du vara närvarande och ha tillgång till alla dina sinnen. På Tracker School Sweden får du träna på att söka sanningen genom olika tekniker.


 

 

På Betongfabriken Wenngarns Slottsområde vill VD, Anette Wilnersson skapa en tillitskultur där företagare kommer samman och drömmen är att bygga långsiktiga relationer och skapa en mötesplats i kreativ miljö där meningsfullt arbete är lika viktigt som bra balans med välmående i centrum. Visionen är att få landsbygden att växa genom att skapa förutsättningar för företagande och samverkan.