Globalt perspektiv är högaktuellt för flesta företagare oavsett bransch och storlek.

I det rymts digitalisering, världsekonomi, global handel och inte minst ledarskap i olika kulturer.

Under Stora Näringslivsdagen i regi av Handelskammaren Mälardalen, intervjuade vi besökare som

berättade om sin verksamhet och erfarenhet inom dessa frågor.

Problem eller möjligheter med globalt perspektiv!
näringlivsdag